Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2010-02-20   Antanas Kmieliauskas Anykščiuose: nuo "Šventosios šeimynos" iki personalinės parodos
 
 

Anykščių sakralinio meno centre atidaryta ir iki balandžio 18 dienos veiks personalinė dailininko Antano Kmieliausko kūrybos paroda „Nuo ekslibriso iki skulptūros“. Ir puikiai atpažįstami, ir kai kurie itin retai eksponuojami 78-uosius baigiančio kūrėjo darbai atspindi ne tik jo daugialypį talentą, bet ir išskirtinį darbštumą.

Lyg teisindamasis, kad kai kurie smulkūs grafikos darbai jam atima dešimteriopai daugiau laiko, nei jo reikėtų nutapyti eiliniam paveikslui, A. Kmieliauskas anykštėnams kalbėjo: „Aš gi – iš kaimo, todėl ir darbo nebijau“.

Pasak kūrėjo, nuo 12 metų, kai tikybos mokytojui nupiešė pirmąją prakartėlę, iki šiol jis ištikimas religinei tematikai ir niekada nesidairė, kas yra dailėje madinga. Prisipažinęs, kad yra tik tapytojas ir klasikinio piešimo mėgėjas, kitų kūrybos sričių studijuoti jam neteko, Vilniaus dailės akademijos profesorius pasakojo, kad tapybiškai kuria ir grafikos lakštus, tapybiška ir jo skulptūra – be ryškių linijų ir lygių plokštumų.

Paradoksas, kad Nacionaline premija dailininkas buvo įvertintas už Rainių koplyčios freskas, kurias irgi kūrė kaip savamokslis, vien tik iš senųjų knygų bibliotekoje lavinęsis ir bažnyčiose praktikos įgijęs.

„Kai nestudijuoji tos srities – tai ir kūrinys kitoks, nei įprasta, gaunasi“, – pasakojo sovietmečiu Lietuvoje buvęs atstumtas, bet ekslibrisų dėka tarptautinio pripažinimo ir įvertinimo sulaukęs menininkas.

Anykštėnus labiausiai stebino žinia, kad jis yra vienas iš nedaugelio skulptorių, kuris savo monumentalius kūrinius iš granito kala pats vienas, kiekvieną fragmentą savo rankomis centimetrą po centimetro formuodamas, tarsi akmens paviršių skirtingais atspalviais teptuku spalvintų.

Anykščių Šv. Mato bažnyčios šventoriuje jau daugiau kaip 25 metai stovi viena iš įspūdingiausių A. Kmieliausko skulptūrų „Šventoji šeimyna“.

Iš Anykščių krašto kilusio dvasininko mecenato Broniaus Strazdo užsakymu sukurtas monumentas skirtas žymių anykštėnų tėvams atminti. Prie masyvaus granito luito, iškasto tiesiant Vilniaus-Panevėžio autostradą ties Sudervės viaduku, kone dešimtmetį triūsęs menininkas tuo metu turėjo sutikti, kad jo kūrinys bus pastatytas nuošaliausiame šventoriaus pakraštyje, už bažnyčios.

Skulptorius jau buvo pasimokęs, kad sovietinės valdžios nustatytiems draudimams nepasipriešinsi:  bandymas pastatyti jo naują monumentalią religinę skulptūrą priešais Molėtų bažnyčią baigėsi tuo, kad tas kūrinys išvis buvo „ištremtas“ į kaimo kapines. Tik Anykščių bažnyčios užnugaryje nutūpusi „Šventoji šeimyna“ tokio likimo išvengė.

Anykštėno Vygando Račkaičio paklaustas, ar nevertėtų šiais laikais jo kūriniui skirti garbingesnę vietą šalia bažnyčios, A. Kmieliauskas sakė, kad tokių kilnojimų jis nenorėtų – telieka „Šventoji šeimyna“ ten, kur jau tapo įprasta ją matyti.

„Labai simboliška, kad A. Kmieliausko kūriniai dabar eksponuojami čia, Anykščių sakralinio meno centre, apsupti monsinjoro Alberto Talačkos sukauptos religinio meno kolekcijos, – ji leidžia geriau pastebėti ir įvertinti profesoriaus kūrybai būdingus dievoieškos simbolius“, – sakė šiuolaikinės lietuvių religinės dailės tyrinėtoja menotyrininkė Neringa Markauskaitė.

Parodos atidarymo vakarą iš Dzūkijos kilusį menininką į Anykščius palydėjo kita ne mažiau garsi dzūkė, irgi Nacionalinės premijos laureatė dainininkė Veronika Povilionienė su dainininkių grupe.

-anykstenai.lt

 
 
    Atgal...