Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2010-03-03   Ukmergiškių "Eskizuose" – Anykščių krašto atspindžiai
 
 

Nuo 1990 m. Ukmergėje leidžiamas kultūros ir meno almanachas "Eskizai" naujausiame, 19-ajame numeryje paskleidžia ir Anykščių krašto istorijos bei kultūrinės veiklos ženklų – lyg kompensuodamas tai, ko nebeįstengia aprėpti kaimynai anykštėnai.

2009-ųjų metų almanachas skirtas ne tik Lietuvos 1000-mečiui, bet ir Deltuvos, vienos seniausių Lietuvos gyvenamųjų vietovių, 790-mečiui.

Istorinėje Deltuvos apžvalgoje išsamiai pristatoma ir nuo XV a. žinomos katalikų bažnyčios istorija, minimi XX a. pradžioje ten kunigavę Jonas Šurna (nuo 1918 m. iki 1930 m., ten ir palaidotas) – prieš tai Pirmojo pasaulinio karo metais buvęs Anykščių klebonas, bei Juozapas Norvila – buvęs Anykščių vikaras, o paskui iki mirties 1938 m. tarnavęs klebonu Anykščiuose.

Anykščių kraštą ir Deltuvą susiejo ir kitas dvasininkas – pernai 100 metų sukaktį paminėjęs Eduardas Simaška, kilęs iš Kavarsko parapijos Pasusienio kaimo, o senatvėje tarnavęs klebonu ir Deltuvoje.

Nepriklausomybės kovas Aukštaitijoje ir Anykščių krašte almanache apžvelgia istorikas Marius Jonaitis, parengęs išsamią studiją apie Ukmergės rinktinę 1919 metų kovose.

"Eskizai" su liūdesiu prisimena ir pernai rudenį Kavarske mirusį rašytoją Kęstutį Arlauską – kilme ukmergiškį, bet kūrybinį talentą atskleidusį jau Anykščių krašte. Almanache publikuojama K. Arlausko gyvenimo ir kūrybos apžvalga, jo novelė "Obuolio savaitės sapnai" bei viena paskutiniųjų nuotraukų, daryta gimtinėje.

Šiuolaikinę Anykščių krašto kūrybą ukmergiškiams reprezentuoja Algirdo Ražinsko ir Zitos Butkutės lyrikos fragmentas "Rugpjūtis kalbina lapkritį", o žinią apie tai, kad "Eskizus" skaito ir anykštėnai, skelbia nuotraukos iš ankstesniojo numerio pristatymų Anykščių rajone.

Almanachas, solidžiu leidiniu išėjęs 1 tūkst. egzempliorių tiražu, pasklis ir po Anykščių krašto bibliotekas.

-anykstenai.lt

 
 
    Atgal...