Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2010-03-11   Anykščių tautodailininkai – senaisiais ir dar nepramintais takais
 
 

Kovo 11-osios išvakarėse Anykščių koplyčioje-kamerinių menų centre atidaryta ir visą mėnesį veiks Anykščių krašto tautodailininkų kūrybos tradicinė kasmetinė paroda.

Ant koplyčios laiptų po tapybos ekspozicija sutūpė Skaidrės Račkaitytės moliniai katinai

Skaidrė RačkaitytėJoje šiemet tarp daugiau kaip 200 kūrinių – 41 autoriaus darbai, liudijantys patį įvairiausią požiūrį ne tik į meno formas ir medžiagas, bet ir į tradicijas bei tautodailę apskritai.

Pasak parodos rengėjos Skaidrės Račkaitytės, net 14 autorių šiemet yra Anykščių tautodailės parodos debiutantai. Tarp jų – Gražavietėje įsikūręs ir savo kaimą Gražuva jau ėmęs vadinti tapytojas ir medžio drožėjas Vidmantas Lietuvninkas, tarp Kauno ir Kurklių klajojantis medžio pjaustytojas Rimvydas Matijaška, visas būrys Dalios Bernotaitės-Janušienės ugdomų jaunųjų Anykščių audėjų, papuošalų kūrėja Audronė Skairienė ir kiti įvairių pomėgių menininkai.

Jono Tvardausko "Šv. Jonas Nepomukas" ir Anykščių moksleivių audiniai

Dešinėje - Vidmanto Lietuvninko tapybos darbas ir drožiniai

Audronės Skairienės sukurti papuošalai

Rimvydo Matijaškos medžio pjaustiniai

"Kai sužinojau, kad visas šitas lovatieses išaudė mergaitės, o ne šimtametės močiutės, supratau, kad tautodailės kūryba mūsų krašte tikrai nenutrūks", – tiesiai šviesiai parodos atidaryme pareiškė Anykščių meras Sigutis Obelevičius.

Parodoje viena šalia kitos eksponuojamos dvi tradiciniais aukštaitiškais ornamentais išmargintos ir itin panašios juostos. Vieną jų šiemet išaudė 80-metė Veronika Dikčiuvienė, o kitą – trylikametė Viktorija Vijeikytė.

"O mano bobutė buvo audėja – todėl ir aš pradėjau austi, noriu studijuoti šį meną", – prisipažino A. Vienuolio gimnazijos abiturientė Neringa Baltrūnaitė, parodai pateikusi savo austas lovatieses ir juostas.

Neringa Baltrūnaitė (kairėje) su kitomis Anykščių audėjomis

Atidarant parodą, kaip ir kasmet įprasta, buvo pagerbti anykštėnai tautodailininkai, šiemet sulaukiantys įvairių jubiliejų: audėja Dalia Bernotaitė-Janušienė, medžio drožėjas Robertas Matiukas ir tapytoja bei audėja Veronika Dikčiuvienė.

Veronika Dikčiuvienė (kairėje) su Romualda Bražėniene ir Skaidre Račkaityte

Dainų pynę tautodailininkams ir jų kūrybos gerbėjams padovanojo muzikos mokytojos Vilijos Mikučionytės ugdomi Anykščių Antano Vienuolio gimnazijos trečiokai ir ketvirtokai.

Tik koncerto metu paaiškėjo, kad viena iš jų dainų apie gimtuosius Anykščius, kurią ypač mėgsta mažieji atlikėjai, yra ne kažkokio nežinomo autoriaus, o Rimanto Vanago jaunystės kūrinys, jau tampantis tautosaka.

-anykstenai.lt

 
 
    Atgal...