Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2010-03-31   Velykoms artėjant – šventinės mintys anykštėnams
 
 

Vyskupo Pauliaus Antano Baltakio vardu ir jo prašymu pasaulio anykštėnus sveikindamas Aurelijus Gricius OFM siunčia šias Leonardo Andriekaus OFM eiles:

Palengvės, palengvės –
Nebelauksim ilgai:
Po Velykų nakties
Džiūti baigia takai.

Nuo Judėjos šlaitų
Jėzus Kristus ateis.
Rodyt Tomui žaizdų,
Išdavėjui atleist;

Ir tave jis atras,
Ir mane jis paguos,
Pirm nei ryto žara
Aleliuja giedos.

Testiprina Jus gerasis Dievas.

T. Aurelijus OFM

Gimtinės senosios trobos durys, rodos ims tuoj ir prasivers. O tada išsives takas į tenai, kur atmintis gyva... Kur pavasariu pakvipusioje žolėje velykaičius ridinėjom... Į tenai, kur mamos prijuostėje marginimui paruošti kiaušiniai rikiavosi... Į tenai, kur vaikais būdami, naiviai tikėjom, jog šventą Prisikėlimo rytą Velykų bobutė su pilnu dovanų krepšiu aplankys...

Ir tada, kai visa šeimyna susės prie šventinio stalo, tegul išsiilgtas Prisikėlimo džiaugsmas būna toks pat tikras, kaip kadaise... Į tenai, kur skambant bažnyčių varpams kilome į amžino prisikėlimo aukštybes...

Linkėkime vieni kitiems gerovės ir pilnatvės. Įsileiskime į savo namus vilties, kurią Kristus prisikeldamas mums padalino.

"Pakelkite savo sąramas,vartai! Plačiai atsidarykite, amžinosios durys, kad įžengtų Garbės karalius! Kas gi yra tas Garbės karalius? Galybių Viešpats – jis yra tas Garbės karalius!" (Psl. 24, 9-10)

Su Šv. Velykų švente!

Seimo narys Jonas Šimėnas

... o taip pat švisių ir džiugių Šv. Velykų linki Kauno savaitraščio "Nemunas" redakcija:

 
 
    Atgal...