Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2007-02-20   Internete – vienos anykštėnų šeimos istorija ir dabartis
 
 

"Žmogaus kelias prasideda nuo to, kas arčiausia, – nuo artimiausių žmonių, daiktų, medžių, nuo tėviškės. Jis veda tolyn, į pasaulį, ir gilyn, į tautą. Tėviškės jausmas mums sakyte sako, kad nesame vieni, atskirti, o susieti ne tik su kartu esančiais, bet ir su tais, kurie gyveno prieš mus ir gyvens po mūsų".

Tai – mintys iš Gliaudelių giminės priesakų, kurie buvo priimti šios giminės susitikime 2005-ųjų vasarą Kurklelių kaime (Anykščių r.). Dabar ši giminė atvėrė savo interneto svetainę, kurioje pasakoja apie savo kilmės istoriją ir dabartį.

Tai bene pirmoji anykštėnų giminė, suradusi interneto erdvę savo genealogijai pristatyti ir jai plėtoti.

Gliaudelių giminės interneto svetainė www.gliaudeliai.org supažindina su Martyno Gliaudelio (1815-1894) palikuonimis.

Anykščių rajono Skiemonių bažnyčios archyve yra įrašas apie Martyną Gliaudelį.

Mirties metrikoje rašoma: "1894 m. kovo 22 d. Juškonių km. nuo senatvės mirė Martynas Gliaudelis Baltramiejaus. Valstietis mirė 79 metų amžiaus, paliko našlę žmoną Dorotą iš Titenių giminės. Paliko vaikus: Baltramiejų, Antaną, Juozapatą ir Moniką, gimusius Leliūnuose. Tik jo vietinis Nikolajus Vižis trečią dieną po mirties palaidojo Skiemonių kapinėse".

Martynas ir Dorota Gliaudeliai turėjo penkis vaikus: Joną, Baltramiejų, Antaną, Juozapatą ir Moniką.

Vyriausias sūnus Jonas gyveno Mediniškių k. (Anykščių r.), miręs ir palaidotas senosiose Skiemonių kapinėse. Su žmona Darata Stasiūnaite-Gliaudeliene (1856-1945 m.) jie turėjo du sūnus: Povilą (1884?-1966? m.) ir Jurgį (1889?-1960? m.). Mirus Jonui Gliaudeliui, jo žmona dar ištekėjo už Jono Adamonio, mirė ir buvo palaidota Skiemonių bažnyčios šventoriuje.

Baltramiejus Gliaudelis (1844-1919 04 02) buvo vedęs Barborą Jucytę (1849-1919 04 27). Jiedu gyveno Juškonių k. (Anykščių r.), abu mirę ir palaidoti Skiemonių bažnyčios šventoriuje viename kape. Turėjo septynis vaikus: Emiliją (1873?-?), Juozapotą (1875?-?), Uršulę (1877-1948 07), Julijoną (1882 07 03-?), Joną (1887 07 24-1953 05 30), Kamilių (1889 07 13-1974 10 28), Marijoną (1893 01 10-1956).

Antanas Gliaudelis 25-eriems metams buvo paimtas į rekrūtus, tarnavo Baltarusijoje caro kariuomenėje, grįžęs vedė Grafildą. Vaikų jie neturėjo. Mirė Antanas apie 1941 m., o žmona – apie 1940 m. Abu palaidoti senosiose Skiemonių kapinėse.

Apie Juozapotą ir Moniką Gliaudelytes nėra išlikusių žinių.

Interneto svetainėje pateikiama Gliaudelių giminės istorija, daina, priesakas, genealoginės lentelės (Gliaudelių ir Jucių), pavardžių kilmė, publikuoti straipsniai apie giminės narius.

Svetainėje galima bendrauti, pamatyti susitikimų nuotraukas, sužinoti giminės naujienas.

Šiuo metu genealoginėse lentelėse yra 142 asmenys, aprėpiama 51 šeima.

Kaip informavo svetainės administratorius Audronis Gliaudelis (audronis@gliaudeliai.org), dabar renkami atsiminimai apie Gliaudelių ir Jucių giminės narius, jų nuotraukos, straipsniai apie juos. Tikslinamos Antano Jucio sūnaus Mato (1858-1950 m.) ir Martyno Gliaudelio sūnaus Jono (1840?-?) genealoginės lentelės.

Šįmet vasarą, daugiau nei dviejus metus išlaukus eilėje, Gliaudelių ir Jucių giminės protėvių paieškas tęs ir Lietuvos valstybinis istorijos archyvas.

Vienas iš ateityje organizuojamų giminės renginių – pirmasis Gliaudelių ir Jucių giminės susitikimas.

Jis numatomas rengti Anykščių rajone Kurklelių kaime per Šv. Oną 2008 m. liepos 26-27 dienomis.

Gliaudelių giminės atstovai gyvena ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje – Australijoje ir Šiaurės Amerikoje.

Emilijos Gliaudelytės-Titenienės (g. 1878 m.) anūkė Diana Erica Titenis gimė JAV 1961 m. 1984 m. ji ištekėjo už John Clifton Tricou ir augina 3 vaikus: Antanas Paul (g. 1990 m.), Elisabeth Lynn (g. 1993 m.) ir Christina Erica (g. 1995 m.).

Anicetas Jucius (g. 1915 m.) su būsimąja žmona Uršule Šermukšnyte susipažino Adelaidėje (Australija), susituokė apie 1954 m. Australijoje jiedu gyvena iki šiol. Jų šeimoje yra du vaikai: Jūratė (g. 1955 m.) ir Edmundas (g. 1959 m.). Edmundas su žmona Julia susituokė 1988 m., augina du sūnus Timothy (g. 1994 m.) ir Scott (g. 1996 m.).

Daugiau žinių apie Gliaudelius ir Jucius – www.gliaudeliai.org

 
 
    Atgal...