Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2007-05-05   Nuotraukų albume – Antanas Vienuolis ir Anykščių istorija
 
 

Anykščių A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus parengė ir "Petro ofseto" leidykloje išleido biografinį albumą "Antanas Žukauskas-Vienuolis. Iš muziejaus rinkinių". Muziejaus fondų saugotojos Vidos Zasienės sudarytame leidinyje – daugiau kaip 430 nuotraukų ir dokumentų, daug jų iki šiol niekur nebuvo eksponuoti. Solidus albumas, skirtas rašytojo A. Vienuolio gimimo 125-mečiui ir mirties 50-mečiui atminti, atspindi ne tik žymiausio XX amžiaus anykštėno, bet ir šio krašto kultūrinio ir visuomeninio gyvenimo istoriją.

Šis leidinys, išspausdintas 500 egzempliorių tiražu, anykštėnams buvo pristatytas gegužės 4-ąją.

Šio pristatymo metu nuskambėjusios anykštėnų mintys geriausiai apibūdina ir patį darbo rezultatą, ir A.Vienuolio reikšmę Anykščių krašto istorijoje.

Antanas Verbickas, Anykščių muziejaus direktorius:

"Tai – išskirtinis leidinys, nes iki šiol Lietuvoje taip buvo pristatyta vien tik Salomėja Nėris. Jis tarsi užbaigia 1991 m. muziejaus pradėtą pirmąjį leidybinės veiklos etapą, kurio metu buvo išleista apie 80 įvairių spaudinių.

Albumas liudija, kad be Antano Vienuolio Anykščiuose ir dabar daug ko nebūtų, tampa aišku, kokia įvairiapusė asmenybė jis buvo."

Vida Zasienė, Anykščių muziejaus fondų saugotoja, albumo sudarytoja:

"Nuotraukos šitame albume – tai lyg sustabdytas laikas, liudijantis, kas pačiam Antanui Vienuoliui gyvenime buvo brangiausia.

Peržiūrint gausybę nuotraukų ir renkantis iš jų tai, ko reikia albumui, man labiausiai rūpėjo parodyti A. Vienuolį ne kaip kūrėją, o kaip šeimos žmogų, tikėjusį aplinkybių lemtingumu. Aš pati visą laiką galvojau: ką apie tai pasakys jo dukra Laima Žukauskaitė-Ruigienė. Šią vasarą ji žada iš Amerikos atvykti į gimtinę ir pati galės įvertinti albumą.

Kaip atrodys albumo viršelis, aš iškart įsivaizdavau: A. Vienuolis, stovintis prie A. Baranausko klėtelės. Tačiau muziejus turi tik tokios nuotraukos kopiją. Jos originalą išsaugojo ir šiam leidiniui pateikė mokytoja Ona Šimelienė.

O kitam viršeliui labiausiai tiko anykštėno Alfredo Motiejūno nuotrauka, kaip pati gerai prisimenu, daryta 1981 m. žiemą rašytojo sodyboje, kai, susižavėjusi žiemos vaizdu fotografą pasikvietė tuometinė muziejaus direktorė Teresė Mikeliūnaitė."

Alfredas Motiejūnas, anykštėnas fotomenininkas, IV viršelio nuotraukos autorius:

"Tokį patį užpustytos sodybos vaizdą galima nufotografuoti ir dabar, kiekvieną žiemą. Bet tada Anykščiuose buvo gal tik penki fotoaparatai, kuriais buvo galima padaryti geros kokybės nuotrauką..."

Regina Smetonaitė, Vilniaus anykštėnė, leidyklos ir spaustuvės "Petro ofsetas" vadybininkė:

"Čia – ne tik Antano Vienuolio gyvenimas.

Aš matau, kad šiame albume yra visa Anykščių istorija".

Vygandas Račkaitis, rašytojas, Anykščių muziejaus leidinių redaktorius:

"Man labai malonu, kad tai, kas iki šiol buvo tik fonduose, pagaliau išeina į žmones. Aš tikiu, kad tokių lobių muziejaus fonduose dar daug, juose sukauptas gausus kultūrinis paveldas, kuriam irgi ateis laikas atsiverti".

Pažinties su jubiliejiniu albumu proga Anykščių koplyčioje skambėjo A. Vienuolio mėgstama muzika.

Solistė Rasa Juzukonytė ir pianistė Aušra Motuzienė, įsiklausiusios į Anykščių muziejininkų rekomendacijas, koncerto repertuarui parinko XX a. pradžios saloninę muziką, skambėjusią Maskvoje, kai ten gyveno ir dirbo A. Vienuolis, taip pat romansus ir dainas, kurių jis graudindamasis klausydavosi senatvėje, gyvendamas Anykščiuose.

Koncertinėje programoje netikėtai persipynė anykštėnų gyvenimų vingiai.

Joje nuskambėjo ir dvi žinomos Franco Šuberto dainos: "Tu mano ramybė" ir "Serenada". A. Vienuolis jų klausydavosi tik originalia vokiečių kalba, o dabar jos skamba ir lietuviškai.

Šių dainų tekstus anykštėnės pianistės Gražinos Ručytės prašymu prieš kelis dešimtmečius eilėmis išvertė jos vyras, žinomas politikas Vytautas Landsbergis, kad praeityje garsi solistė Gražina Apanavičiūtė galėtų dainuoti lietuviškai.

TK nuotraukos

 
 
    Atgal...