Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2006-07-24   Anykštėnų kvietimą burtis išgirdo Brazilijos lietuviai
 
 
Pasaulio anykštėnų bendrijos Anykščių kolegija kreipėsi laiškais į išeivijos lietuvių bendruomenes bei jų spaudos leidinius, prašydama skleisti žinią apie anykštėnų norą burtis ir bendrauti.
 
Štai toks laiškas šios vasaros pradžioje iškeliavo į Braziliją:
 
"Gerb. Adilson Puodziunas,
 
prašau susipažinti su Pasaulio anykštėnų bendrijos proklamacija, kuri šiuo metu platinama visais mums žinomais adresais po pasaulį pasklidusiems lietuviams. Viliamės, kad Jūs paskleisite šią žinią ir Brazilijoje  apsistojusiems lietuviams įvairiais Jums pasiekiamais informavimo būdais.
Jei pavyks aptikti Jūsų krašte lietuvių, kuriems yra garbė būti šaukiamiems anykštėnais, jei jie galės užmegzti naujų ar prisiminti senus ryšius - tai bus didelė mūsų ir Jūsų bendro darbo sėkmė."
 
Sulaukėme atsakymo ir pirmųjų dovanų - nuotraukų:
 
"Gerbiami Pasaulio Anykštėnų Vadovai.
Pranešu gavęs jūsų žinutę apie Anykštėnų subūrimų Bendrijos veiklą. Todėl išreiškiu sėkmingųjų bendrijos tikslų veikimą pasiekti ir tarp mūsų bendruomenininkų ją maloniai išplėsti, kad susidomėjusieji į Jus kreiptųsi.
Baigiu žinutę Jums dovanodamas nuotraukų iš Aštuoniasdešimties metų Lietuvos imigrantų Brazilijon atvykimo sukakties parodos. Ji vyko San Paule praėjusiais metais.
Su gilia pagarba - 
 
Adilsonas Puodžiūnas,
Brazilijos Lietuvių Bendruomenės narys."
 
 
 
 
 
 
    Atgal...