Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2011-05-23   Ukmergiškių "Eskizuose" – ir Anykščių krašto istorijos eskizai
 
 

Jubiliejiniai, dvidešimtieji "Eskizai" – solidus metinis ukmergiškių kasmet leidžiamas Deltuvos kultūros almanachas – džiugina kruopštumu ir plačiu tematiniu akiračiu bei nusidriekiančiais anykštietiškais akcentais.

Didžiąją tradicinių skilčių "Ištakos" ir "Įžvalgos" dalį almanacho sudarytojai šįkart skyrė Vepriams – Ukmergės rajono dvarkaimiui ir bažnytkaimiui, turinčiam gilias istorines tradicijas. Šalia kitų istorinių faktų leidinyje prisimenamas ir pristatomas kunigas Simonas Gutauskas (Gutovskis, 1817-?), 1877-1882 m. buvęs Veprių parapijos klebonas, išplėtęs ir išpuošęs bažnyčią. Du šio dvasininko, kilusio iš Žemaitijos, gyvenimo dešimtmečiai prabėgo ir Anykščių krašte: 1858-1865 m. jis tarnavo Skiemonyse, o 1865-1877 m. buvo Anykščių klebonas, čia pakeitęs po 1863 m. sukilimo numalšinimo ištremtą Ferdinandą Stulginskį.

Publikacijoje "Pagarba Lietuvos partizanų motinoms" istorikas ir kraštotyrininkas Stanislovas Abromavičius išsamiai pasakoja apie Viktoriją Urbonaitę-Slučkienę – Aukštaitijos partizanų vado Antano Slučkos-Šarūno motiną bei visą troškūniečių Slučkų šeimą, taip pat apie paskutiniojo Aukštaitijos partizano Antano Kraujelio-Siaubūno, kuris slapstėsi ir Anykščių rajone, motiną Anelę Kraujelienę ir laisvės gynėjo, monsinjoro Alfonso Svarinsko, tarnavusio Kavarske klebonu, motiną Apoloniją Svarinskienę.

Veprių istorinės atminties dinamiką XX a. tyrinėjęs Vilniaus pedagoginio universiteto bakalauras istorikas Daumantas Žentelis savo publikacijoje akcentuoja Petro Tarasenkos archeologinių tyrinėjimų svarbą – jie paskatinę inteligentijos domėjimąsi vietos istorija, taip pat mini archeologo Gintauto Zabielos tyrinėjimus Veprių apylinkėse.

"Eskizai" publikuoja unikalią 1944 m. pavasario nuotrauką. Tuomet, baigiantis mokslo metams, drauge nusifotografavo beveik visi Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos mokytojai. Centre – iš Anykščių krašto kilęs kunigas, tuo metu buvęs gimnazijos kapelionas Eduardas Simaška, šalia jo – piešimo mokytojas Ignas Piščikas (prieraše Pranu pavadintas). Tarp pedagogų yra ir iš Traupio kilęs muzikos mokytojas Pranas Sližys.

Iš Veprių kilęs ir dabar Šiauliuose gyvenantis ir dirbantis dailininkas dizaineris Giedrius Šiukščius prisimena, kad su pagyrimu 1979 m. baigęs Kauno St. Žuko taikomosios dailės technikumą atvyko į Anykščius ir čia dirbo, kol po metų išvyko studijuoti į Vilniaus dailės institutą. O Gintautas Stankaitis publicistiniuose prisiminimuose "Pa šitu celiu...", svarstydamas apie lietuvių ir latvių bendryste, atmena ir Anykščių šaulių kuopos vadą Eligijų Smetoną, išsaugojusį ir parodžiusį 1914 metų žemėlapį.

"Eskizų" kolegijos narys Anykščių ukmergiškis Algirdas Ražinskas jautriais prisiminimais ir poetiniu žodžiu palydi į Amžinybę savo draugą nuo vaikystės, pernai mirusį Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos narį Vytautą Vyčą.

-anykstenai.lt

 
 
    Atgal...