Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2011-05-30   Vaižganto krašte pagarbinta Svėdasų krašto tarmė
 
 

Paskutinį gegužės šeštadienį į Anykščių kultūros centro Svėdasų skyriaus salėje skambėjo sodri, daininga rytų aukštaičių – svėdasiškių kalba. Čia vyko šio krašto Tarmės šventė.

Su pranešimais apie svėdasiškių tarmę į šį renginį atvyko Lietuvių kalbos instituto direktorė doc. dr.  Jolanta Zaborskaitė, Leksikografijos centro vadovė dr. Zita Šimėnaitė ir Tarmių archyvo darbuotoja dr. Aušra Kaikarytė.

Renginį vedęs svėdasiškių bendrijos "Alaušas" prezidentas ir tarybos pirmininkas Algimantas Indriūnas visus kalbėsiančius paprašė šnekėti svėdasiškių tarme. Tokiai idėjai abejingų neliko. Tarmiškai Svėdasų krašto senolių atsiminimus pasakojo J. Tumo-Vaižganto gimnazijos moksleiviai, miestelio skaitovės Irena Guobienė bei Aldona Paršiukaitė. Savo krašto šnekta susirinkusius pasveikino miestelio seniūnas Valentinas Neniškis.

Viešnios iš Vilniaus kalbėjo apie lietuvių tarmes, jų ypatumus, daugiausia dėmesio skirdamos Svėdasų krašto tarmei. Susirinkusieji buvo supažindinti su Instituto veikla, tikslais ir užduotimis, saugomais garso archyvais, pristatyti šios įstaigos darbuotojų parengti naujausi leidiniai.

Beveik nė vienas Svėdasų krašto kultūrinis renginys nepraeina be iškiliojo kraštiečio aktoriaus Ferdinando Jakšio. Išimties nebuvo ir šįkart. Pakilęs į sceną, aktorius vaizdžiai ir, žinoma, tarmiškai pasakojo apie XX amžiaus pradžios miestelio jaunimo gyvenimą.

Pirmoji šventės dalis baigėsi senovinėmis Svėdasų krašto dainomis, kurias atliko jungtinis bendrijos "Alaušas" bei miestelio saviveiklininkų ansamblis. Labiausiai žiūrovų simpatijų ir gausių plojimų nusipelnė svėdasiškių širdis glostanti daina apie Svėdasus, kurią sukūrė bendrijos prezidentas A. Indriūnas.

Vėliau popietė tęsėsi miestelio bibliotekoje, kur Instituto direktorė J. Zaborskaitė, kildinanti save irgi iš Svėdasų, įteikė bibliotekos darbuotojoms naujausių instituto leidinių.

Minėtas renginys miestelyje įvyko nenuilstančio svėdasiškių bendrijos "Alaušas" pirmininko A. Indriūno dėka, talkininkaujant miestelio bibliotekos ir Anykščių kultūros centro Svėdasų skyriaus darbuotojoms.

Pirmasis Svėdasiškių tarmės vakaras įvyko pernai Vilniuje, kur gyvena aktyviausi bendrijos "Alaušas" nariai. Šis renginys tuomet sulaukė didžiulio susidomėjimo ne tik tarp kraštiečių,  jame dalyvavo ir kitų Lietuvos regionų atstovai.

Ateityje bendrijos prezidentas A. Indriūnas ruošiasi organizuoti  bendrą literatų ir liaudies dailininkų šventę Svėdasuose. Svėdasai gali didžiuotis aktyviais, sumaniais ir veikliais šio krašto patriotais. Tai tarsi padėka šiam kraštui, kuriame mes gimėme.

Raimundas Kovas
Gykiai-Šiauliai

 
 
    Atgal...