Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2011-09-06   Trakinių partizanų misija: tarnauti Tėvynei
 
 

Rugsėjo 3-4 dienomis Anykščių rajono Trakinių kaime Lietuvos šaulių studentų korporacija "SAJA" organizavo jau tradiciniu tampantį Tėvynę mylinčių žmonių sąskrydį "Trakinių partizanai 2011". Į šį renginį buvo kviečiami visi, kurie neturi stribiškų įsitikinimų, kolchoziškų manierų ir nomenklatūrinių užmačių.

Anot šio renginio iniciatoriaus sendraugio Norberto Černiausko, organizuojant sąskrydį stengiamasi, kad Lietuvos laisvės kovotojai būtų pagerbti naujomis ir jaunimui artimomis formomis: "Svarbu, kad Lietuvos visuomenė neužmirštų tų, kuriems mes esame skolingi už mūsų tautos garbę, todėl kasmet stengiamės išplėsti savo programą, kad atvyktų kuo daugiau įvairių amžiaus grupės žmonių".

Dalyvaujantys šių metų renginyje galėjo pabandyti prisiliesti prie laisvės kovotojų gyvenimo: įrenginėjo bunkerį, dainavo partizaniškas dainas, gyveno slaptoje partizanų stovyklavietėje ir taip susipažino su skaudžiais mūsų tautos ir valstybės istorijos puslapiais.

Bunkerio statybvietėje

Vyko kūrybinės dirbtuvės, kurių metu ekspedicijos "Misija Sibiras" dalyviai supažindino su tremtinių virtuve bei pristatė savo įspūdžius ir išgyvenimus iš šių metų kelionių į Tomsko sritį ir Tadžikistaną.

Režisierius Vytautas V. Landsbergis pristatė naujausią savo dokumentinį filmą "Partizano žmona" apie legendinį partizaną Juozą Lukšą-Daumantą ir jo žmoną Nijolę. Slaptoje partizanų stovykloje įsikūrę "partizanai" klausėsi keturių nebaigto kurso draugų: A. Nykos-Niliūno, B. Krivicko, V. Mačernio ir M. Indriliūno kūrybos bei dainavo partizaniškas dainas.

Antrąją sąskrydžio dieną vyko oficialus Lietuvos laisvės kovotojų pagerbimas, kuriame dalyvavo gausiai susirinkęs jaunimas bei skaudžių įvykių amžininkai: partizanai, politiniai kaliniai ir tremtiniai. Laisvės kovotojus pagerbė renginio globėjas Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Arvydas Anušauskas, Krašto apsaugos viceministras Mykolas Juozapavičius, Europos parlamento narė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Lietuvos Respublikos Seimo narė Agnė Bilotaitė, Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius, Lietuvos šaulių sąjungos vadas Antanas Plieskis.

Partizanų svečiai

Šiandieninę Lietuvos kariuomenę ir jos turimą ginkluotę pristatė Krašto apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios kovos apygardos 807-osios kuopos savanoriai.

Ginkluotės pristatymas

Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto doktorantas N. Černiauskas vedė diskusiją "Partizanai: praeitis ir nūdiena", kurios metu buvo iškeltos opios problemos, susijusios su Lietuvos laisvės kovų vertinimu visuomenėje. Diskusijos dalyvių nuomone, Lietuvos laisvės kovos iki šiol nesusilaukia tinkamo vertinimo dėl daugelį metų trukusios Lietuvos okupacijos, kurios metu buvo sujauktas žmogaus mastymas. Todėl privalu šiandien orientuotis į jaunimo švietimą, kad šie istorijos puslapiai nebūtų užmiršti.

Tėvynę mylinčių žmonių sąskrydį vainikavo grupės "Siela" koncertas ir partizanų bunkerio atidarymas. Bunkerio statybai vadovavęs Robertas Ožalinskas džiaugėsi, jog Anykščių miškų urėdija mielu noru parėmė idėją įrengti partizanų bunkerį, todėl pavyko jį padaryti tvirtą, priekaištų neturėjo ir renginyje dalyvavę partizanai.

Partizaniškasis bunkeris

Partizanų rėmėjų dukra ir sodybos, kurioje vyko sąskrydis, šeimininkė Marija Kalvaitienė nuoširdžiai džiaugėsi, jog kasmet jaunimas pasirodo Trakiniuose ir pagerbia laisvės kovotojus. Jos nuomone, tai yra labai svarbu ir reikalinga, nes iniciatyvą rodo jauni žmonės, todėl atmintis liks gyva.

Trakinių partizanai nuoširdžiai dėkoja visiems nuoširdžiai parėmusiais šį renginį: europarlamentarei R. Morkūnaitei-Mikulėnienei, ats. gen. mjr. J. Kronkaičiui, Žemės ūkio ministrui K. Starkevičiui, LR Ministrui Pirmininkui A. Kubiliui, Seimo nariams A. Anušauskui ir A. Bilotaitei, Anykščių r. savivaldybei, Anykščių miškų urėdijai, Anykščių kūrybos ir dailės mokyklai ir Anykščių kultūros centrui.

Korp! "SAJA" pirmininkas sen! Mindaugas Nefas

 
 
    Atgal...