Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2011-09-13   Į Anykščius atvyko naujas parapijos vikaras
 
 

Panevėžio vyskupijos kurija paskelbė apie šio rudens naujus kunigų paskyrimus Aukštaitijos parapijose.

Anykščių šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos vikaru nuo rugpjūčio 25 d. paskirtas kunigas Nerijus Papirtis. 29-uosius metus einantis dvasininkas atleistas iš Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapijos vikaro pareigų, ten, pirmojoje savo parapijoje, jis tarnavo trejus metus.

Buvęs Anykščių vikaras kun. Mangirdas Maasas išvyko į Uteną – jis paskirtas naujosios Utenos Dievo Apvaizdos parapijos vikaru.

Permainų sulaukė ir dar keli iš Anykščių krašto kilę ar čia kiek laiko tarnavę dvasininkai.

Praėjusią vasarą, liepos 27 d. buvęs Anykščių vikaras kun. Algirdas Butė atleistas iš Subačiaus (Stoties) Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebono, Subačiaus (Miestelio) Švč. Trejybės parapijos administratoriaus ir Panevėžio vyskupijos Kunigų tarybos nario pareigų, neskiriant naujų pareigų.

Nuo rugpjūčio 25 d. vikaru į Kupiškį vietoj išvykusio N. Papirčio perkeltas kitas buvęs Anykščių vikaras kun. Justas Jasėnas, kuris atleistas iš Zarasų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos vikaro pareigų.

Nuo rugsėjo 1 d. kunigas jubiliatas Albinas Pipiras, kilęs iš Skiemonių parapijos, atleistas nuo pareigos nuolatinai talkinti Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijoje ir paliktas Pušaloto Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos rezidentu.

Tuo pačiu metu buvęs Debeikių parapijos klebonas kun. Vincentas Stankevičius perkeltas iš Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos į Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato parapiją rezidentu.

-anykstenai.lt

 
 
    Atgal...