Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2011-09-26   Vaižganto gimtinėje – literatūros ir meilės gamtai dvasia
 
 

Paskutinį rugsėjo šeštadienį Maleišiuose, kanauninko ir rašytojo Juozo Tumo-Vaižganto gimtojoje sodybvietėje, minint 142-ąsias šio Lietuvos istorijos milžino gimimo metines, Svėdasų krašto kultūros bendruomenės rūpesčiu surengta nacionalinė šventė – Vaižgantinės.

Jose ąžuolo lapų vainikais buvo pagerbti dešimtasis Vaižganto literatūrinės premijos laureatas – 52 metų poetas ir publicistas Liudvikas Jakimavičius bei trečiasis Mažosios Vaižganto premijos, skiriamos už kūrybinius nuopelnus Svėdasų kraštui, laureatas mokslininkas dr. Juozas Lapienis.

Vaižganto premijos laureatą L.Jakimavičių rašytojo gimtinės žmonės pagerbė ąžuolo lapų vainiku.

Maleišiuose susitiko rašytojai (iš kairės): 2003 m. Vaižganto premijos laureatas R. Vanagas, Rašytojų sąjungos pirmininkas A. A. Jonynas ir 2011 m. laureatas L. Jakimavičius..

Mažosios Vaižganto premijos laureatą J. Lapienį sveikina Svėdasiškių klubo "Alaušas" atstovai V. Rimša ir A. Indriūnas.

Šių metų jubiliejinės Vaižgantinės, pažymėjusios Vaižganto įkurtos Lietuvai pagražinti draugijos 90-metį bei "Vaižganto skaitymų" 20-metį, paliko pėdsaką klasiko gimtinėje, kur nuolat lankosi turistai.

Šalia Vaižganto sodybvietės, paženklintos klasiko biustu, iškilo ąžuolinė skulptūra, kurioje svėdasiškis medžio drožėjas Aleksandras Tarabilda išskobė Vaižganto "Dėdžių ir dėdienių" personažus Severiutę ir Mykoliuką bei aibę kitokių ženklų ir simbolių, primenančių šį literatūros kūrinį.

Prie skulptūrinės kompozicijos - medžio drožėjas A.Tarabilda ir idėjos autorius J. Lapienis.

"Tai mūsų lietuviškoji Romeo ir Džiuljetos istorija", – taip įamžintus Vaižganto herojus apibūdino kraštietis aktorius Ferdinandas Jakšys.

Vaižgantinių svečiai, kilę iš Anykščių krašto, miškininkas A. Stackevičius, aktorius F. Jakšys ir mokslininkas J. Lapienis.

Severiutės ir Mykoliuko kompozicija bus pirmasis skulptūrų parko, kuris ateityje įamžins Vaižganto herojus, akcentas. Šį parką sumanė ir kuria nenuilstantis Svėdasų krašto kultūrinių tradicijų kūrėjas, iš šio krašto kilęs Mažosios Vaižganto premijos laureatas dr. Juozas Lapienis. Iki šiol jo iniciatyva skulptūrine kompozicija jau buvo paženklintas Maleišių kaimo 750-metis, Tumų sodybvietėje iškilo masyvus kryžius.

Šalia skulptūros buvo pasodintas ąžuoliukas Lietuvai pagražinti draugijos 90-mečiui atminti.

Vaižgantinių proga buvo išleistas Svėdasų J. Tumo-Vaižganto gimnazijos moksleivės Simonos Bagdonaitės fotografijų albumas "Padangių egzotika fotografijose", surengtos dvi jos tėčio, Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejaus vedėjo Vytauto Bagdono fotografijų parodos, priminusios "Vaižganto skaitymų" tradiciją bei Vaižganto kadaise lankytas ir pamėgtas vietas dabartiniame Svėdasų krašte.

Vaižgantą menančių vietų vaizdai - V. Bagdono nuotraukų parodoje.

Vaižgantinių svečiams koncertavo Svėdasų kultūros namų folklorinis ansamblis, jaunosios Anykščių fleitininkės bei ansamblis "Diemedis" iš Utenos, pirmąkart Maleišiuose aidėjo Broniaus ir Vytauto Budreikų patrankos salvės.

Prie patrankos - broliai Vytautas ir Bronius Budreikos.

Svečiams pavaišinti Vaižganto giminaitis, jo sesers Marijos anūkas Vytautas Nakutis iškepė aviną, o nuolatinis renginių rėmėjas ūkininkas Vytautas Šlikas garbingiausius svečius apdovanojo duonos kepalais.

Vaižgantinių svečiams buvo iškepts Vaižganto giminaičio V.Nakučio (stovi pirmas iš kairės) dovanotas avinas.

-anykstenai.lt
Tautvydo Kontrimavičiaus nuotraukos

 
 
    Atgal...