Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2011-09-30   Apie buvusį Anykščių dvasininką – su meile ir pagarba
 
 

Anykščių sakralinio meno centre iš Anykščių krašto kilusi religijos istorikė dr. Aldona Vasiliauskienė rugsėjo 23-ąją pristatė naują monografiją "Monsinjoras Petras Baltuška".

Su savo jaunystės parapijos žmonėmis Anykščiuose žadėjęs susitikti ir pats monografijos herojus Daugailių (Utenos r.) Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonas monsinjoras Petras Baltuška vietoj kelionės į Anykščius turėjo gultis į Utenos ligoninę dėl pablogėjusios sveikatos.

Į susitikimą su anykštėnais mokslininkę palydėjęs Anykščių Šv. Mato bažnyčios klebonas kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas vadino monsinjorą P. Baltušką kunigu, pasiaukojusiu Dievui ir Tėvynei, norinčiu tiesiog sudegti ant kunigystės aukuro.

Kan. S. Krumpliauskas ir dr. A. Vasiliauskienė.

Pasak S. Krumpliausko, monsinjoras buvęs jo pirmuoju dvasios tėvu ir ugdytoju, lydėjusiu studijuojant seminarijoje ir vėliau kaip jauną kunigą, laiminusį jo primicijas. "Kiek laiko aš esu pasiryžęs kunigystei, tiek laiko jis yra klebonas ten pat, Daugailiuose", – atkreipė dėmesį Anykščių klebonas.

Septyniolika metų bendravusi su P. Baltuška ir medžiagą būsimajai monografijai rinkusi A. Vasiliauskienė džiaugėsi, kad Utenos savivaldybė parėmė jos idėją išleisti knygą apie dvasininką: "Iki šiol Lietuvoje tik Kupiškis buvo pripažinęs tokios monografijos reikšmę ir parėmęs knygos apie monsinjorą Klemensą Gutauską leidybą".

Itin plačią monografiją, su priedais kone pasiekusią 700 puslapių, mokslininkė aiškino pastangomis kuo plačiau atspindėti aplinką, kurioje subrendo ir iki šiol vis dar bręsta dvasininkas. Dabar A. Vasiliauskienės rūpestis – P. Baltuškos visą gyvenimą kauptos bibliotekos likimas, siekis ją ateityje apsaugoti nuo išbarstymo.

Tuo tarpu su dėkingumo rožėmis P. Baltuškos gyvenimo ir veiklos tyrinėtojai į Anykščius atvykęs Spitrėnų (Utenos r.) Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės parapijos klebonas kun. Povilas Klezys apie kaimyninėje parapijoje dirbantį vyresniosios kartos dvasininką pasakojo kaip apie kuklų kaimyną, iki šiol važinėjantį po Utenos kraštą senais pilkais "Žiguliais", bet vienintelį iš Lietuvos kaimo kunigų, apdovanotą Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordinu.

Kun. P. Klezys 

A. Vasiliauskienės autografas literatei E. Vaitkevičienei.Tarp anykštėnų, atėjusių pasiklausyti religijos istorikės ir turėjusių vilties pamatyti monsinjorą, buvo menančių Petrą Baltušką kaip 1956-1964 metais buvusį Anykščių bažnyčios vikarą. Dvasininkas iki šiol Anykščiuose vis prisimenamas kaip labai patrauklios išvaizdos jaunas vyras, gebėjęs nuoširdžiai bendrauti su parapijiečiais, visiems palikdamas gerą įspūdį.

Sakralinio meno centro erdvę nuspalvino Anykščių muzikos mokyklos kanklininkių ansamblio, vadovaujamo Jolitos Novikienės, koncertinė programa.

-anykstenai.lt

 
 
    Atgal...