Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2011-11-27   VILNIUS: Dešimtmetį Vilniaus anykštėnai pasitiko su sambūrio vėliava
 
 

Lapkričio 18-osios vakare Vilniuje subūręs apie 250 savo narių ir gerbėjų, Vilniaus anykštėnų sambūris iškilmingai paminėjo pirmąją savo sukaktį – gyvavimo dešimtmetį.

Savo ištakas Sambūris skaičiuoja nuo 2001 m. rudens, kai Vilniaus rotušėje pirmąkart kilo mintis suteikti jau kiek laiko neoficialiai besiburiantiems Vilniaus anykštėnams juridinį veiklos pagrindą. Paskui lapkričio 26 d. Lietuvos istorijos institute susibūrę aktyviausi Vilniaus anykštėnai sutarė steigti tokią visuomeninę organizaciją, o gruodžio 12 d. Verkių rūmuose ši idėja sulaukė plačios paramos – Sambūris buvo įkurtas.

Nuo 2005 m. iki šiol Vilniaus anykštėnų sambūriui vadovaujanti Rita Virbalienė jubiliejaus proga prisiminė ir pagerbė abu savo pirmtakus: pirmąjį Sambūrio pirmininką verslininką Vytautą Duknauską ir antrąjį – kultūros organizatorių Antaną Gudelį. Dešimtmečio proga trys Sambūrio vadovai drauge apdovanojo visą būrį talkininkų, skatinusių, rėmusių ir plėtojusių Sambūrio veiklą.

Vilniaus anykštėnų sambūrio pirmininkė R. Virbalienė ir Anykščių dekanas kan. S. Krumpliauskas

Vieną iš Sambūrio veiklos organizatorių R. Smetonaitę (centre) sveikino visi trys Sambūrio pirmininkai

Pasak pirmojo Vilniaus anykštėnų lyderio V. Duknausko, likimas dažniausiai pastumia į tam tikrą vietą, kur gali kažką gero padaryti. Už tokį stumtelėjimą jis dėkojo Sambūrio iniciatorei Bronei Lukaitienei, kuri jį ir stumtelėjo su įpareigojimu: "Daryk!"

Tuo tarpu dabartinė Sambūrio vadovė R. Virbalienė labiausiai džiaugėsi aktyvėjančia Sambūrio bendruomenių veikla: buriasi ir bendrauja Vilniaus svėdasiškiai, debeikiečiai, troškūniečiai, kurkliečiai, taip pat jaunoji anykštėnų karta.

Sukaktuvininką pasveikinęs Anykščių dekanas kan. Stanislovas Krumpliauskas pašventino ir naująją Vilniaus anykštėnų sambūrio vėliavą, kurios dizainą sukūrė Jolita Vingrytė, o išsiuvinėjo dailininkė tekstilininkė Jadvyga Gervytė-Tvarijonavičienė.

J. Gervytės-Tvarijonavičienės (centre) išsiuvinėtą Vilniaus anykštėnų vėliavą pašventino kan. S. Krumpliauskas

Dainuoja T. TuskenisPasak Anykščių mero Sigučio Obelevičiaus, jeigu visi anykštėnai taip mylėtų savo kraštą, būtų gera tokiai savivaldybei vadovauti ir ja džiaugtis. Vilniaus anykštėnus sveikinęs meras pripažino, kad per dešimtmetį jie realizavo idėją sugrąžinti į Anykščius anykštėnų mintis ir pasiekimus, tad Anykščiams dabar laikas pasirūpinti Anykštėnų namais – meno kūrėjų galerija.

Koncertine programa šventinio renginio dalyvius pasveikinę solistas Vilniaus anykštėnas Tomas Tuskenis ir pianistė Rūta Blaškytė pristatė ir Sambūrio himnu tampančią Antano Baranausko giesmę "Dainu dainelę".

Sambūrį-sukaktuvininką sveikino Anykščių anykštėnai ir Pasaulio anykštėnų bendrija, Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus aukštaičiai iš Biržų, Zarasų, Utenos, Rokiškio, Molėtų ir kiti Sambūrio veiklos partneriai bei draugai.

Rytų Aukštaičių sambūrio pirmininkas A. Svidinskas (kairėje) su Vilniaus anykštėnais F. Jakšiu ir V. Rimša

Prie vaišių stalo šventės dalyviai ragavo Vytauto Galvono tvenkiniuose užaugusios žuvies, Kęstučio Tubio Šimonių girioje sumedžioto šerno, kitų Vilniaus anykštėnų paruoštų vaišių.

Prie vaišių stalo

-anykstenai.lt

 
 
    Atgal...