Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2011-12-15   Bičiulystė su biblioteka dovanojo džiaugsmo vakarą
 
 

Gruodžio 13-osios vakarą Anykščių koplyčią-kamerinių menų centrą užpildė anykštėnai iš įvairių rajono vietovių, tarpusavy ne visi pažįstami, bet turintys vieną bendrą draugą – Anykščių L. ir S. Didžiulių viešąją biblioteką. Čia jau šeštą kartą surengtas bibliotekos bičiulių nominacijų vakaras "Esi šalia", kasmet jautriais jausmais nuspalvinantis Advento laikotarpį.

Prisiminusios šimtus bibliotekos lankytojų, anykštėnės bibliotekininkės šiemet išrinko daugiau kaip 50 aktyviausių skaitytojų, kuriems didžiausią malonumą teikė skaitymo galimybė ar kitos bibliotekų paslaugos. Daugiau nei pusė jų buvo nuolatiniai ne Anykščių miesto, o rajono kaimo bibliotekų skaitytojai.

Dar keliolika bibliotekos bibčiulių buvo nominuoti ne už tai, kad naudojosi bibliotekos paslaugomis, o dėl to, kad savo parama ar talka padėjo jai organizuoti tradicinius renginius, pristatyti juos rajono bendruomenei, dalijosi su biblioteka savo laiku, idėjomis, leidiniais.

Bibliotekininkės visiems nominantams išdalijo apie 70 knygų – ir šįkart be įpareigojimo jas perskaičius grąžinti. Nors tokia idėja nominacijų vakare ir pasklido – jau yra keletas anykštėnų, kurei nusipirkę ir perskaitę naujas knygas paskui jas mielai dovanoja bibliotekai, nes namuose jų tiesiog nebenori be jokio tikslo kaupti.

Šių metų bibliotekos bičiulių nominantais tapo:

už ištikimą draugystę su knyga: Asta Ražanskienė, Daina Bradauskienė, Edita Masevičienė, Diana Zuzevičienė, Daiva Staškevičienė, Daiva Žukauskienė, Danguolė Gražienė, Jolanta Gudonienė, Vladislava Šerelienė ir Angelė Matulevičienė;

už meninę draugystę su biblioteka – A. Baranausko vidurinės mokyklos dailės mokytoja Kristina Striukienė;

už savanorystę bibliotekos labui – Simas Laurikėnas;

jaunoji bibliotekos bičiulė Ieva Povilaitytė;

po ilgesnės pertraukos vėl grįžusieji skaitytojai: Jonas Urbanavičius, Angelija Baltušienė;

ėmę aktyviai skaityti anykštėnai: Eglė Šenavičienė, Raimonda Irkinienė, Ričardas Sargūnas, Irena Šaučiūnienė;

aktyviausia interneto paslaugų vartotoja Aldona Kristutienė;

Elmininkų bibliotekos bičiulės: Stasė Skrodenienė, Elena Vanagienė, Regina Katkevičienė ir Aušra Grybienė;

Kavarsko bibliotekos bičiulės: Diana Auglienė, Loreta Mikalauskienė, Rūta Lyderienė ir Laura Verikaitė;

Staškūniškio bibliotekos skaitytojai: Janina Mačiulaitienė, Laimutė Pupelienė, Vilė Narkevičienė ir Albinas Yla;

Traupio bibliotekos bičiulės: Apolonija Pašukonienė, Elena Barauskienė ir Jurgita Verikienė;

Šerių bibliotekos bičiulės: Vidutė Jutienė, Stanislava Vėbrienė, Daiva Bakšienė ir Valentina Mažeikienė;

Viešintų bibliotekos bičiulės: Rita Pranskūnienė ir Gražutė Pranskūnienė;

Svėdasų bibliotekos talkininkės: Leonija Matiukienė, Virginija Urbonavičiūtė ir Zita Pivoriūnaitė;

Burbiškio bibliotekos bičiulės: Rasa Rukšienė, Daiva Rukšienė ir Virginija Trafimovienė;

Andrioniškio bibliotekos skaitytojai: Vaida Matulevičiūtė, Vita Baltrūnienė, Vida Jazokienė, Mantas Jazokas ir Gražina Klimašauskienė;

už paramą bibliotekos kūrybinėms idėjoms: Anykščių miesto mokyklų vadovės Irena Andrukaitienė, Ona Repečkienė ir Regina Drūsienė;

už pagalbą organizuojant bibliotekos renginius: mokytojos Ona Jakimavičienė ir Dangira Nefienė, "Pasaulio anykštėno" redaktorius Tautvydas Kontrimavičius, "Marčiupio" literatų klubo "balsai" Vidmantas Plėta ir Algimantas Baronas, "Šilelio" redaktorė Audronė Pajarskienė, visuomenininkė Evgenija Baltronienė, savivaldybės atstovai Vida Dičiūnaitė ir Valentinas Patumsis;

už bibliotekai dovanotas knygas ir savo laiką: mokslininkas bibliografas Osvaldas Janonis, leidėjai Ramunė ir Vytautas V. Landsbergiai, vertėjai Danguolė Žalytė ir Alfredas Steiblys.

Dėkingumą bičiuliams bibliotekininkės išsakė nuoširdžiais žodžiais, dovanodamos knygas su linkėjimu pasidovanoti sau skaitymo malonumą bei atvirukus, kuriuos sušildė juos kūrę: Anykščių Antano Baranausko bei Kavarsko vidurinių mokyklų moksleiviai su mokytojomis Kristina Striukiene ir Gailute Stakiene, mokytoja iš Staškūniškio Laimutė Pupelienė, Traupio dailės būrelio nariai su mokytoja Elena Barauskiene, Leliūnų bibliotekos jaunosios skaitytojos Justė Butkutė, Dovilė Ražanskaitė ir Samanta Pilkauskaitė, Svėdasų bibliotekininkė Dalia Paulavičienė, svėdasiškės skaitytojos Irena Guobienė, Gintarė Gliaudelytė, Renata Medinytė ir Kotryna Švelnytė.

Visiems bibliotekininkams ir jų draugams romansų vakarą dovanojo dainininkė Liubovė Nazarenko.

Dainuoja L. Nazarenko

-anykstenai.lt

 
 
    Atgal...