Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2012-01-26   Anykščių rajone – naujas gamtos draustinis
 
 

Lietuvoje įsteigti aštuoni nauji valstybiniai gamtos draustiniai, tarp jų – ir Žaliosios pievų botaninis-zoologinis draustinis Anykščių rajone. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino naujų gamtos draustinių ribas ir jų nuostatus.

40,45 hektaro ploto Žaliosios draustinis suformuotas Troškūnų ir Traupio seniūnijų teritorijoje tarp Žaliosios, Skauradų, Nevėžninkų ir Degsnių kaimų bei Užubalių viensėdžio. Maždaug pusę šio ploto užima miškas, likusi dalis – pievos. Draustinio nuostatuose numatytas gamtines vertybes saugantis ūkinės veiklos režimas.

Šiame draustinyje bus saugomi retieji natūralių pievų augalai: mažoji gegužraibė (Orchis morio), vyriškoji gegužraibė (Orchis mascula), pievinė gencijonėlė (Gentianella amarella), žalsvažiedė blandis (Plantanthera chlorantha), baltijinė gegūnė (Dactylorhiza longifolia) ir raudonoji gegūnė (Dactylorhiza incarnata). Draustinio teritorijoje taip pat aptinkami retieji drugiai: mažoji šaškytė (Melitaea aurelia), tamsioji šaškytė (Melitaea diamina), akiuotasis satyras (Lopinga achine), rudaakis satyriukas (Coenonympha hero), didysis auksinukas (Lycaena dispar) bei auksuotoji šaškytė (Euphydryas aurinia), reta žirgelių rūšis – šarvuotoji skėtė (Leucoohinia pectoralis) ir viena retųjų varliagyvių rūšis – skiauterėtasis tritonas (Triturus cristatus).

Draustinius buvo numatyta įkurti Europos ekologinio tinklo "Natura 2000" teritorijose, įgyvendinant Buveinių direktyvos nuostatas – suteikti teritorijoms, kuriose yra Europos bendrijos svarbos saugomų rūšių ir buveinių, teisinį apsaugos režimą.

-anykstenai.lt

 
 
    Atgal...