Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2012-01-30   "Respublika" apie Juozą Jurginį: "Raudonosios" Lietuvos istorikas neturi ko raudonuoti
 
 

Dienraščio "Respublika" žurnalistas Rimvydas Stankevičius sausio 25-osios laikraščio numeryje tradicinėje skiltyje "Kultūros naujienos" pristato itin anykštėnišką knygą – iš Skiemonių kilęs istorikas publicistas Jonas RUDOKAS praėjusių metų pabaigoje išleido solidų leidinį apie kitą anykštėną – iš Vikonių kilusį istoriką akademiką Juozą JURGINĮ. Galbūt ši publikacija paskatins atversti ir knygą...

Į mano rankas pateko nauja, leidyklos "Gairės" išleista Jono Rudoko knyga "Lietuvos istorijos legenda" apie vieną žymiausių sovietmečio laikotarpiu dirbusių Lietuvos istorikų – Juozą Jurginį.

Ši apybraiža apie žymaus, vieno žymiausių mūsų mokslininkų gyvenimą ir veiklą išleista jo vyriausiojo sūnaus Juliaus rūpesčiu. Knygos įžangoje autorius sako tikįs, jog ji sudomins skaitytojus visų pirma todėl, kad akademikas J. Jurginis buvo nepaprastai darbštus ir ypač produktyvus istorikas. O istorija iš kitų mokslo šakų išsiskiria tuo, kad ji rūpi ne tik specialistams profesionalams, tam yra gana rimtos priežastys. Mūsų tautai ne kartą teko gelbėtis nuo mirtinų pavojų, ir savoji istorija, laimėjimai praeityje buvo bene svarbiausias gynybos ginklas, padėjęs kelti tautos dvasią, skatinęs ją neprarasti laisvės ir pergalės vilties.

Tačiau yra ir kita svarbi priežastis, dėl kurios akademiko gyvenimas ir veikla tikrai verti šių dienų skaitytojo dėmesio. Beveik visi jo darbai parašyti priklausomybės metais, todėl jam teko būti ne tik mokslininku, bet ir kovotoju – dėl teisės rašyti tiesą apie Lietuvos praeitį, pasakoti apie tai žmonėms, dėl teisės ugdyti jaunus istorikus patriotus, organizuoti jų veiklą. Ši kova buvo labai sunki – ne veltui sakoma, kad J. Jurginis buvo tuomet labiausiai persekiotas mūsų mokslininkas, persekiotas, bet neįveiktas. Apie tai byloja dešimtys jo parengtų knygų, kurios buvo graibstyte graibstomos knygynuose, šimtai straipsnių, kurie įdomūs ir šiandien.

Knyga parašyta panaudojant gausią archyvinę ir paties akademiko publikacijų medžiagą, jo jaunesniųjų kolegų, mokinių darbus: Edvardo Gudavičiaus, Vytauto Merkio, Antano Tylos, Aldonos Gaigalaitės, Juozo Marcinkevičiaus ir kitų, taip pat jaunesniosios kartos istoriko Aurimo Švedo.

Akademiką prisimenantis rašytojas Stasys Lipskis jo asmenybės portretą ir darbus apibūdina taip: "1957 metais, po ilgų diskusijų, svarstymų (aršių konfrontacijų su ideologiniu prievaizdu J. Žiugžda) J. Jurginiui pavyko pagaliau išleisti mokykloms skirtą vadovėlį "Lietuvos TSR istorija". Jis tapo bestseleriu, buvo kartojamas 1958, 1959, 1960 ir 1961 metais, kol... 1961 metais trenkė baisus perkūnas iš Maskvos: pasirodė tik vienai (!) lietuviškai knygai skirtas TSRS CK nutarimas "Apie rimtas klaidas J. Jurginio vadovėlyje"... Trys rusų istorikai suskaičiavo net 25 baisius kaltinimus, pražūtingus galingajai tarybų šaliai".

Pats knygos herojus – akademikas J. Jurginis – gyvenimo pabaigoje (1992 m.) yra ištaręs: "Turiu pripažinti, kad mano išleistas knygas prieš 10, 15 ar dar daugiau metų noriu populiarinti, nes man nereikia jų išsižadėti ir dėl jų turinio atgailauti. Aš nepriklausau prie mitinguojančių filosofų ir vienas kitą niekinančių rašytojų".

 
 
    Atgal...