Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2012-04-02   Meniškasis Dabužių praeities dvelksmas
 
 

Anykščiuose svečiuojasi Dobužinskių giminės dvasia. Sakralinio meno centre kovui baigiantis atidaryta ir trumpai, vos daugiau nei tris savaites, veiks pasaulinio garso dailininko Mstislavo Dobužinskio (1875-1957) kūrybos paroda "Senoji Lietuva".

Kultūros vakare - I. Dobrovolskaitė, A. Šajevičius, V. Balčiūnas ir vakaro vedėja R. Babelienė.

37 kūrinių parodą iš Lietuvos dailės muziejaus (LDM) fondų į Anykščius palydėjęs LDM Vilniaus paveikslų galerijos vedėjas Vytautas Balčiūnas aplankė ir Dobužinskių giminės tėvoniją Dabužius, ten rado pirmųjų pavasario žiedų ir pasidžiaugė, kad Dabužiuose, kur jo jaunystėje dirbta mokytoju, jau baigia sunykti kolūkinės fermos.

"Kultūroje niekas ir niekada nėra per vėlu, viskas kažkaip susisieja", – sakė vienas iš M. Dobužinskio vardo ir talento sugrįžimo į protėvių kraštą iniciatorius V. Balčiūnas. Jis žavėjosi keliomis išlikusiomis XX a. pirmosios pusės Dabužių dvaro nuotraukomis, liudijančiomis senąją dvarų kultūrą ir tradicijas, buvo nustebintas, pirmąkart pamatęs ir išgirdęs Anykščių senosios muzikos ansamblį "Pavana" ir "Baltosios pavanos" šokėjų porą.

Groja "Pavana", šoka "Baltosios pavanos" šokėjų pora.

"Gal rašytojai Milda Telksnytė ir Vygandas Račkaitis prikeltų senojo Dabužių dvaro vaizdinius savo kūryboje?.." – idėjomis dalijosi V. Balčiūnas.

Dabužiai, kur 1932 m. Dobužinskių giminė šventė savo kilmės 400 metų sukaktį, tuo metu priklausė ir Klimčickiams. Šios dvarininkų giminės palikuonis anykštėnas Artūras Šajevičius pasakojo, kokios senojo dvaro tradicijos išliko ir po to, kai dvaro savininkų giminė patyrė sovietines represijas, kaip buvo išsaugota dalis senosios Dabužių bibliotekos. Dabar tos knygos eksponuojamos Sakralinio meno centre šalia M. Dobužinskio paveikslų.

Prie paveikslų ir knygų parodos - I. Dobrovolskaitė ir A. Šajevičius.

Pristatydama M. Dobužinskio paveikslus, pieštus tušu, akvarele ar pieštuku, parodos kuratorė LDM menotyrininkė Irena Dobrovolskaitė sakė, kad šis rinkinys jo autoriaus valia yra nedalomas – toks jis keliauja po įvairias JAV, Europos, Rusijos parodų sales, toks užsuko į Anykščius, paskui išvažiuos į Slovėniją, visur pristatydamas senąją Lietuvą.

Parodoje - anykštėnai pedagogai Balys Meldaikis, Vida Dičiūnaitė ir Sofija Pakalnienė.

Dabužiams ir Dobužinskiams skirto kultūros vakaro metu praturtėjo Sakralinio meno centro rinkiniai.

Anykščių meras Sigutis Obelevičius ta proga dovanojo Angelų muziejui Linos Bekerienės sukurtą angelą, o Vytautas Balčiūnas perdavė Sakralinio meno centrui JAV lietuvių visuomenininkės ir mecenatės Marijos Remienės dovanas – JAV lietuvių keramikės Eleonoros Marčiulionienės (1912-2001) bareljefą "Kristus suklumpa po kryžiumi" iš ciklo "Kryžiaus kelio stotys" bei Kanados lietuvių skulptoriaus Jokūbo Dagio (1905-1989) skulptūrą "Ateik ir įtikėk".

Meras S. Obelevičius Angelų muziejui dovanojo L. Bekerienės sukurtą angelą.

V. Balčiūnas perdavė M. Remienės anykštėnams dovanotus meno kūrinius.

"Tik pačios M. Remienės atkakliu prašymu šie meno kūriniai pasiekė Anykščius, nes juos, į Lietuvą atgabentus, labai norėjo pasilikti ir Lietuvos dailės muziejus..." – taip naujų eksponatų kelią į Sakralinio meno centrą apibūdino V. Balčiūnas.

Pasak menotyrininkės Dalios Tarandaitės, meno mecenatė M. Remienė jau antrąkart remia meną: iš pradžių ji nupirko išeivijos lietuvių, sunkiai pragyvenusių priverstinėje emigracijoje, kūrinius, o dabar juos visus baigia padovanoti Lietuvai. 

-anykstenai.lt

 
 
    Atgal...