Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2012-06-18   Prof. A. Avižieniui pasiūlyta suteikti Anykščių Garbės piliečio vardą
 
 

Anykščių Garbės piliečio vardo suteikimo komisija birželio 18 d. pasiūlė Anykščių rajono tarybai suteikti šį Garbės vardą mokslininkui ir visuomenininkui Algirdui Antanui Avižieniui.

Šią kandidatūrą komisijai pateikė Pasaulio anykštėnų bendrija. Skelbiame šio teikimo tekstą su motyvais, pagrindžiančiais tokį sprendimą:

"Pasaulio anykštėnų bendrija teikia vieno iš Bendrijos įkūrėjų, Pasaulio anykštėnų bendrijos Garbės nario prof. Algirdo Avižienio kandidatūrą Anykščių Garbės piliečio vardui gauti.

Bendrijos valdybos ir Anykščių kolegijos nuomone, prof. A. Avižienio mokslinės ir visuomeninės veiklos pasaulinis pripažinimas yra vienas ryškiausių XX ir XXI a. sandūros ženklų, didinančių Anykščių krašto tarptautinį žinomumą.

Šiemet liepos 8 d. mokslininkui prof. A. Avižieniui sukanka 80 metų. Jo šaknys – Anykščių žemėje: čia gyveno jo proproseneliai Jokūbas ir Kotryna Mikuličiūtė Avižos, proseneliai Kazimieras ir Julijona Steikūnaitė Avižos (Avižieniai), seneliai Juozapas ir Ona Černiauskaitė Avižieniai, tėvai Antanas ir Stasė Grigaitytė Avižieniai. Antanas Avižienis, Anykščių valsčiaus sekretorius, 1919 m. pabėgo iš raudonųjų užimto miestelio ir, prie Kurklių pasitikęs Kazio Ladigos vadovaujamą pėstininkų pulką, įžengė į Anykščius jau kaip išvaduotojas; vėliau tapo Lietuvos kariuomenės majoru.

Jo sūnus Algirdas Anykščiuose 1940-1941 metų žiemą lankė parapijos mokyklą. Su tėvais 1944 m. emigravęs į Vakarus, pirmąkart Anykščius jis aplankė 1968 m., o Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, pasidarė dažnas Anykščių svečias. A. Avižienis Anykščiuose papuošė Vilniaus gatvę, atstatydamas joje tėviškės namus, Pečiulių kaime – pusseserės Teofilės Šližienės sodybą. Ne kartą susitikimuose su anykštėnais pasaulinio garso mokslininkas pasakojo apie savo pasiekimus kompiuterių inžinerijos srityje.

Nuo 1992 m. jis buvo prie Pasaulio anykštėnų bendrijos ištakų, dalyvavo visuose Pasaulio anykštėnų suvažiavimuose, rėmė „Pasaulio anykštėno“ leidimą, bendradarbiavo jame, buvo išrinktas Bendrijos vicepirmininku, o paskutiniajame suvažiavime 2010 m. apdovanotas už aktyvią veiklą. Kiekviena proga profesorius pabrėžia Kaune gimęs tik „formaliai“, nes ten tuo metu dirbęs tėvas, o namai visuomet buvę Anykščiuose, kurie jam esą brangiausias miestas.

Remdamas siekiančius mokslo ir galvodamas apie krašto ateitį, A. Avižienis moka stipendijas visiems savo giminės jaunuoliams, besimokantiems aukštosiose mokyklose. Šių metų gegužę Anykščių L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka gavo per 400 profesoriaus iš JAV atsiųstų lietuviškų knygų, albumų – ir tai tik pirma, bet tikriausiai ne paskutinioji siunta. Jei būtų parengtas argumentuotas projektas, savo namus Vilniaus gatvėje profesorius dovanotų Anykščiams. Jis numatęs buvusių senųjų Anykščių kapinių teritorijoje, prie koplyčios, pastatyti paminklą čia besiilsintiems savo pirmtakams bei visiems seniesiems anykštėnams. Mokslininkas ruošiasi įsteigti Avižienių giminės fondą, remsiantį prasmingą anykštėnų veiklą.

A. Avižienio sąsajos su Anykščiais ir nuopelnai Lietuvai bei mokslo pasauliui išsamiai atskleisti netrukus išeisiančioje anykštėno rašytojo Rimanto Vanago knygoje „Avižienio algoritmas ir kiti nutikimai“, taip pat Arvydo Baryso dokumentiniame filme; abu šie kūriniai bus pristatomi šių metų Anykščių miesto šventėje.

Prof. A. Avižienio dvasinis ryšys su protėvių augintais Anykščiais ir nesavanaudiška veikla mūsų krašto labui yra puikus pavyzdys XXI a. anykštėnams, siekiantiems tarptautiniu mastu garsinti gimtinę.

Pasaulio anykštėnų bendrija tiki, kad prof. A. Avižienio gyvenimas ir veikla sustiprins Anykščių Garbės piliečio vardo vertę."

Tradiciškai Anykščių Garbės piliečiai pagerbiami kasmet per Miesto šventę. Nuo 2009 m., kai buvo patvirtinti šio aukščiausio Anykščių krašto apdovanojimo nuostatai, Garbės piliečių vardai yra suteikti prof. Antanui Tylai, rašytojams Mildai Telksnytei ir Vygandui Račkaičiui, visuomenininkėms Primai Petrylienei ir Evgenijai Baltronienei.


-anykstenai.lt

 
 
    Atgal...