Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2012-06-22   VILNIUS: sostinės žalumoje – visa Aukštaitija
 
 

Vilniaus aukštaičiai, tarp jų ir visas pulkas Vilniaus anykštėnų, pasitiko ir pasveikino vasarą Aukštaičių gegužinėje.

"Kviečiam visus atait GEGUŽINAN biržėlio 15 d. 17 val. Vingio parko kavinan "Lakštingala". Golit atait ir unksčiau, mas asam atsakingi užu šitų gegužinį, raikės padėt. Atsinėškit volgyt, kaip visadu, galasta ir nuspirkt keptų dešrėlių su troškintais kopūstais, žadėjo pigiau... Atvažios ir Kupiškio meras, atais iš Vilniaus savivaldybas, bus koncertas, šokiai ir žaidimai, tarmiškas konkursas ir t. t. Atsinėškit tik gėrų ūpų, gėrų orų ir gėrų opavų."

Taip gražiai savuosius kraštiečius į visos Aukštaitijos gegužinę ragino kupiškėnai ir jų siela greituolė Filomena.

2012-uosius metus Seimas yra paskelbęs Maironio metais, nes šiemet sukanka 150 metų, kai gimė poetas Jonas Mačiulis-Maironis. Lietuvoje vyksta daug renginių, kurie skirti šiam lietuvių romantizmo poetui atminti, todėl jau tradicine tapusi kasmetinė Aukštaičių gegužinė Vilniaus Vingio parke prasidėjo iškilmingai – lietuvių dainiaus giesme "Lietuva brangi".

Šventės vedėjas Gaudentas Aukštikalnis sveikino visus susirinkusius sostinėje gyvenančius anykštėnus, biržiečius, ignaliniečius, joniškiečius, kupiškėnus, molėtiškius, panevėžiškius, pasvališkius, rokiškėnus, švenčioniškius, ukmergiškius, zarasiškius ir visus svečius, susirinkusius pas svetingąjį "Lakštingalos" šeimininką Romą Katiną.

Aukštaičių gegužinės atidarymas "Lakštingaloje".

Vilniaus aukštaičių prisistatymas.

Prisistačius klubų ir bendrijų atstovams, sveikinimo žodį tarė Kupiškio rajono mero pavaduotojas Algirdas Navickas, anykštėnas signataras Jonas Šimėnas ir kiti garbingi svečiai. Visus susirinkusius linksmino Kirdų šeima, Vyskupo M. Valančiaus blaivybės sąjūdžio ansamblis "Giedra". Šokėjams neleido pailsėti ir nuotaikingomis melodijomis užbūrė Kupiškio laisvalaikio centro kapela "Kairabalė" (vadovė Vaiva Mališauskienė).

Aukštaičių užstalėje.

Vilniaus anykštėnų stalas.

Vilniaus aukštaičiai, dar nepamiršę savo tarmių, gegužinėje rungtyniavo, kas gražiausiai sava šnekta paporins. Ir eilės, ir pasakojimai liejosi, visi buvo ir dalyviai, ir klausytojai, nes ir tarp aukštaičių tarmės patarmių yra gausybė. Didžiulėmis Vilniaus rokiškėnų klubo "Pragiedruliai" ir Rytų aukštaičių sambūrio atstovų pastangomis ateinantieji 2013-ieji paskelbti Tarmių metais, todėl mes, aukštaičiai, įrodėme, jog jau dabar turime gerą įdirbį toje srityje, kad susidariusi ne visai palanki visuomenės nuomonė tarmių atžvilgiu būtų pakeista, kad gyvoji tarmė nesunyktų, kad mes savosios kalbos nepamirštume.

Aktyviausi dalyviai džiaugėsi apdovanojimais, kurių nepagailėjo vakaro organizatoriai. Visus pralinksmino ir pradžiugino anykštėnas, mūsų mielas svetingasis Romas, pažadėjęs, jog gegužinėse šioje nuostabioje vietoje, apgaubtoje Vingio išlakių pušų, būsim laukiami kasmet, kol čia suoks "Lakštingala".

Visų anykštėnų vardu nuoširdžiausiai dėkoju organizatoriams, rėmėjams, muzikantams, dainorėliams ir visiems visiems prisidėjusiems, kad mūsų šventė būtų nuotaikinga.

Gegužinėje - J. Baublienė, J. Šimėnas ir R. Virbalienė.

Iki kitų susitikimų, mielieji AUKŠTAIČIAI! Dainuokime, puoselėkime savąsias tarmes, kurios viena už kitą gražesnės, mylėkime ir puoškime savo kraštą gražiomis idėjomis, įgyvendinkime jas prasmingais darbais ir džiaukimės gražiais susiėjimais.

Mūsų bendravimui visiems linkiu, pagal filosofą ir mąstytoją Vydūną, „ieškokime to, kas iš tiesų svarbu. Auginkime visa, kas gera, kas gražu, kas išmintinga ir tvirta“.

Janina BAUBLIENĖ,
Vilniaus anykštėnų sambūrio narė

 
 
    Atgal...