Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2012-06-23   Surdegio vienuolyno istorija – viso pasaulio stačiatikiams
 
 

Prof. Osvaldas JANONIS savo lėšomis išleido istorijos ir kraštotyros žinyną rusų kalba "Surdegio Šv. Dvasios vyrų vienuolynas". Tai pirmasis naujai įkurtos Kauno anykštėnų draugijos leidinys, anykštėnams jis bus pristatytas per Miesto šventę liepos 21-ąją.

Surdegio (Anykščių r.) gyvenimas beveik tris šimtus metų buvo glaudžiai susijęs su 1627 metais įsteigtu stačiatikių vyrų vienuolynu, kuris veikė iki 1915 metų.

Surdegis senovinėje graviūroje.

Miestelį garsino vienoje iš jo cerkvių laikoma stebuklingoji  Surdegio Dievo Motinos ikona (ji įrašyta į stačiatikių kalendorių, todėl žinoma šios religijos tikinčiųjų visame pasaulyje). Savo gyvenimą su Surdegio vienuolynu buvo susieję daug aukšto luomo garsių stačiatikių dvasininkų. Į jį iš visos Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos ir kitų vietovių atgailai buvo atsiunčiami prasikaltę vienuoliai. Iš tolimiausių carinės Rusijos kampelių į Surdegį per religines šventes suplaukdavo minios tikinčiųjų. Vienuolyną ypač rėmė Rygos (Latvija)tikintieji.

Žinyne pateikiama daugiau kaip 530 straipsnių apie vienuolyno dvasinę, šviečiamąją ir ūkinę veiklą. Jo sudarymui buvo panaudota apie 180  publikacijų ir 190 archyvinių bylų. Jame bus galima surasti apie 200 vienuolių, vienuolyno globėjų ar kitaip su juo susijusių asmenų biografijų ar biografinių duomenų. Knygoje bus galima surasti išsamių duomenų ne tiktai apie vienuolyno kasdienybę, vienuolių gyvenimą, bet ir apie vienuolyno biblioteką, vienuolių išlaikomą mokyklą, vienuolyne ir cerkvėje buvusius meno kūrinius, vienuolyno pajamas ir išlaidas, ryšius su kitais vienuolynais ir t. t.

Apie savo darbą, ruošiant tokį išsamų žinyną, profesorius O. Janonis pasakojo labai paprastai: "Kaip ir visi kraštotyrininkai, "užsidegiau", susidomėjau ir nebegalėjau ramiai sėdėti namuose. Taip paieškos bet kokių duomenų apie Surdegį archyvuose, muziejuose, bibliotekose tapo mano kasdieniniu darbu...".

Prof. Osvaldas Janonis

Na, o tai, kad didelės apimties žinyną (224 puslapiai smulkaus teksto) teko rengti rusų kalba, pasak autoriaus, tai nesudarė jokių kliūčių ir didelių sunkumų. Rusų kalba jam teko studijuoti Leningrado valstybinio kultūros instituto aspirantūroje, rašyti disertaciją, archyvuose teko pervesti daugybę rusų kalba parašytų dokumentų, tad tą kalbą jis moka neblogai. Be to, žinyną neatlygintinai redagavo Klaipėdos universiteto Slavistikos centro direktorė doc. Olga Aleksejeva.

Žinyną apie Surdegio Šv. Dvasios stačiatikių vyrų vienuolyną O. Janonis rengė rusų kalba, nes labai norėtų, kad toji knyga pasklistų po kitas šalis, kur išpažįstama ši religija, iš kur į Surdegį atvažiuodavo vienuoliai, į religines šventes rinkdavosi tikintieji.

Pasak profesoriaus, dar ir dabar į Surdegį iš Rusijos, Baltarusijos ir kitų vietovių atvyksta žmonės, ieškodami savo artimųjų kapų, domėdamiesi vieno ar kito vienuolio gyvenimo istorija, prisimindami stebuklinga laikytą Surdegio Dievo Motinos ikoną. Jau ruošiamasi iš Surdegio stačiatikių kapinių vieno žymaus aukšto luomo stačiatikių dvasininko palaikus perkelti į jo gimtąją Rusiją, kur tikintieji nori gražiai pagerbti jo atminimą...

Be abejo, toks žinynas bus naudingas ir Lietuvoje gyvenantiems stačiatikiams. O ką jau kalbėti apie istorikus, religijotyrininkus, kraštotyrinio darbo entuziastus, muziejininkus...

-anykstenai.lt

 
 
    Atgal...