Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2012-07-26   Buvę Anykščių vikarai priima naujas pareigas
 
 

Panevėžio vyskupijoje – kraustymosi metas: kunigai keliasi į naujas parapijas, vikarai, savo kunigystės kelio pradžioje tarnavę Anykščiuose, priima klebonų pareigas.

Pirmasis naujas pareigas šią vasarą pradėjo eiti 1998-2005 m. Anykščiuose vikaravęs ir čia savo kunigystės kelią pradėjęs Simas Maksvytis. Pastaruosius dvejus metus Romoje bažnytinę teisę studijavęs ir išsilavinimą įgijęs dvasininkas nuo liepos 4 d. jis yra Panevėžio vyskupo Jono Kaunecko vikaras pastoracijai.

Jį pakeitęs ir 2005-2007 m. Anykščiuose, taip pat savo pirmojoje parapijoje, vikaru tarnavęs Jonas Morkvėnas, pastaruosius 5-erius metus buvęs vikaru Panevėžyje, liepos 16 d. sulaukė paskyrimo Karsakiškio (Panevėžio r.) Nukryžiuotojo Jėzaus parapijo klebonu.

2007-2008 m. Anykščiuose, pirmojoje savo parapijoje, vikaru tarnavęs Justas Jasėnas, iki šiol buvęs Kupiškio Kristaus Žengimo į Dangų parapijos vikaras, taip pat nuo liepos 16 d. yra paskirtas Alizavos (Kupiškio r.) Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonu, kartu administruos ir Salamiesčio (Kupiškio r.) Šv. Antano Paduviečio bei Palėvenėlės (Kupiškio r.) Švč. Mergelės Marijos parapijas.

Kartu su vikarais šią vasarą į naujas tarnystės vietas keliasi ir vyresniosios kartos dvasininkai. Anykščių Šv. Mato bažnyčios klebonas kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas po 17 tarnystės metų ruošiasi persikelti į Dusetų (Zarasų r.) Švč. Trejybės parapiją klebonu ir Zarasų dekanato vicedekanu. Jis pakeis ten 15 metų tarnavusį Salvijų Pranskūną, kuris 1995-1996 m. tarnavo vikaru Troškūnuose.

Vasarai baigiantis Anykščių parapiją priims iš Panevėžio į Anykščius persikeliantis klebonas kanauninkas Petras Baniulis.

-anykstenai.lt

 
 
    Atgal...