Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2012-10-25   Rašytojo A. Vienuolio namuose – šermenys
 
 

Spalio 25-osios popietę iš Los Andželo (JAV) į Anykščius pargabenta ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniame name-muziejuje pašarvota urna su rašytojo dukters Laimos Žukauskaitės-Ruigienės palaikais. Paskutinį spalio šeštadienį ji bus palaidota Anykščių senosiose kapinėse šalia mamos Leokadijos Žukauskienės, kad jos kapas nuo šiol nebebūtų vienišas.

Vykdydama liepos pradžioje mirusios motinos valią, palaikų urną atskraidino ir atvežė vienturtė L. Ruigienės duktė Alma Jovita Paplauskienė su vyru Stasiu Paplausku.

Medinė dėžutė, paženklinta metaline lentele: "Laima Žukauskaitė-Ruigienė. 1925-2012. Mamytė ir Baba", pašarvota namuose, kuriuose velionė užaugo ir paskutinį kartą juos aplankė 2007-aisiais. Ant pakylos prie jos palaikų stovintis portretas primins ir 1992-ųjų jos viešnagę tėviškėje.

L. Ruigienės palaikų urna pašarvota A. Vienuolio muziejuje.

Atsisveikinti su velione, pagerbiant jos atminimą, Muziejuje  galima spalio 26 d., penktadienį, nuo 11 iki 20 val., ir spalio 27 d., šeštadienį, nuo 9 val. Atsisveikinimo Šv. Mišios Anykščių Šv. Mato bažnyčioje aukojamos šeštadienį 12 val., po jų urna su palaikais iš bažnyčios palydima į amžinojo poilsio vietą.

Motina ir duktė vėl susitiks bendrame kape, praėjus 43 metams nuo paskutiniojo jų susitikimo Lietuvoje. 1944 m., dar būdama 19-metė, L. Žukauskaitė-Ruigienė išsiskyrė su tėvais, kai kartu su vyru buvo karo nublokšti į Vakarus. Su tėvu rašytoju A. Vienuoliu per likusius 13 metų iki jo mirties duktė daugiau nebesusitiko, o su motina dar spėjo pasimatyti 1969-aisiais, kai gavo leidimą apsilankyti Lietuvoje. Praėjus porai metų po šio jųdviejų susitikimo L. Žukauskienė mirė ir buvo palaidota atskirame nuo vyro kape Anykščių kapinėse.

-anykstenai.lt

 
 
    Atgal...