Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2012-11-09   Naujas kraštiečio Osvaldo Janonio leidinys
 
 

Ką tik leidykla-spaustuvė UAB „Petro ofsetas“ išleido naują mūsų kraštiečio profesoriaus Osvaldo Janonio parengtą leidinį  „Anykščių krašto tyrėjo parankinė knyga“. Leidinio rengėjas parengė tris knygas, dabar išleistos pirmosios dvi. Knygų  išleidimą rėmė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Anykščių rajono savivaldybė.

O. Janonio trilogijos pirmoji knyga.Kiekviena mokslininko ir kraštotyrininko sumanytos trilogijos knyga skiriama tam tikram Anykščių krašto istorijos laikotarpiui.

Pirmoji knyga – „Anykščių kraštas Rusijos imperijos sudėtyje (1795–1914 m.) ir Pirmojo pasaulinio karo metais (1914–1918 m.)“, antroje knygoje pateikiama Vardų rodyklė, į kurią pateko asmenvardžiai,  vietovardžiai ir kolektyvai, paminėti pirmosios knygos pirmosios dalies archyvinių dokumentų bibliografiniuose aprašuose ir anotacijose bei antrosios dalies sąrašuose ir lentelėse.

Trečioji knyga, kuri pasirodys 2013 m., apima tarpukarį, okupacijų laikotarpį bei dvi vardų rodykles.

Knygos rengėjas peržiūrėjo Kauno apskrities archyve saugomus istorijos šaltinius, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo, Lietuvos Mokslų akademijos Vrublevskių ir Vilniaus universiteto bibliotekų katalogus, carinės Rusijos žinyninius leidinius. Skaitytojai ras archyvinių dokumentų dalykinį sąrašą ir faktografinę medžiagą. Aprašyta 2160 dokumentų. Knygoje pateikiama gausybė įvairios faktografinės medžiagos: statistinių duomenų, žinių apie draugijas, kunigus, vienuolynus, mokesčius, mokyklas, viršaičius, raštininkus, seniūnus, pašto ir telegrafo skyrius, medicinos darbuotojus ir panašiai.

O. Janonio parengtose knygose išspausdinta mažai kam žinoma ir sunkiai prieinama archyvine medžiaga galės naudotis kiekvienas skaitytojas. Knyga reikšminga ne tik Anykščių krašto, bet ir visos Lietuvos istorijai, kultūrai.

Priminsime, kad prof. O Janonis 2010 m. išleido istorinę knygą „Surdegis 1510-1940 metais“, šiais metais, be minėto leidinio „Anykščių krašto tyrėjo parankinė knyga“, kraštietis savo lėšomis išleido knygą apie Surdegio Šv. Dvasios vienuolyną. Šiuo metu jis dar rengia žinyną apie Surdegį.

Audronė Berezauskienė
Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Kraštotyros ir leidybos skyriaus vedėja

 
 
    Atgal...