Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2012-11-26   "Baltajam balandžiui" Svėdasuose palinkėta aukšto skrydžio
 
 

"Baltasis balandis, pakilęs iš Anykščių rajono Malaišių krašto, jau dešimt metų nenuilstamai sklando virš Aukštaitijos upių, kalvų ir klonių. Pavydžiu paukščiui beribių tolių ir dangaus. Aš norėčiau pasivaikščiot su paukščiu po dangų, ten tiek daug erdvės ir vietos. Kodėl danguje? Ten taip švaru, balta ir tyra. Eičiau basom – neliktų pėdų.

Kiekvienais metais paukštis leidžiasi ten, kur susirenka bičiuliai, kur skamba poezijos posmai ir muzika.

Kada paskutinį kartą matėte balandį? O kada matėte baltą balandį? Bet kurią dieną baltas paukštis nusileis jūsų bibliotekos ar namų kieme, drąsiai įžingsniuos pro duris ir pakvies jus į poezijos renginį. Nenustebkite. Paukštis jaučia ir girdi, kur skamba žodžiai iš širdies. Suranda tyliai kuriančius ir  skaitančius savo poeziją. Jo tikslas – kad jūsų kūrybą išgirstų kuo daugiau dvasingumo išsiilgusių širdžių".

Tokiais šiltais žodžiais lapkričio 24 dieną Svėdasų bibliotekoje prasidėjo literatūrinio fondo "Baltasis balandis" prisiminimų vakaras. Fondo įkūrėja ir vadovė Aldona Širvinskienė pasidžiaugė, kad jau dešimt metų į šventes, susitikimus, konkursus, kur skamba posmai, dainos renkasi draugai ir bendraminčiai, pakvietė prisiminti įdomiausias kūrybos akimirkas.

Aldona Širvinskienė ir ją sveikinęs dailininkas Aleksandras Tarabilda.

Su dešimtuoju gimtadieniu "Baltąjį balandį" sveikino Anykščių  meras Sigutis Obelevičius, Svėdasų seniūnas Valentinas Neniškis, Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos direktorius Romas Kutka, Svėdasų bibliotekos vyr. bibliotekininkė Violeta Gliaudelienė.

Bardas Vidmantas Plėta šventės dalyviams skyrė Vladimiro Visockio ir Vachtango Kikabidzės dainas.

Ekrane keičiantis "Baltojo balandžio" skrydžio istorijos akimirkų nuotraukoms, Aldona dalinosi prisiminimais apie fondo veiklą. Simboliška, kad pirmasis renginys 2002 m. vyko tose pačiose patalpose. Tuomet buvo pristatyta Aldonos sūnaus Karolio kūryba – paveikslų paroda ir pirmoji jo poezijos knygelė "Mylėk ir būsi mylimas". Vėliau paveikslų parodos pristatytos Traupyje, Debeikiuose, Vaitkūnuose, Kavarske, Andrioniškyje, Skiemonyse, Anykščių Šv. Mato bažnyčioje, Kamajų Šv. Kazimiero bažnyčioje, Kupiškio viešojoje bibliotekoje, Ramygaloje. Iš viso surengta trylika Karolio meno darbų parodų.

Nuo 2005 m. Aldona aktyviai dalyvauja Anykščių literatų klubo "Marčiupys" veikloje. Tais pačiais metais pradėjo rengti poezijos šventes – konkursus "Baltasis balandis" Karolio Širvinsko premijai gauti. Šiemet Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje ši šventė vyko aštuntą kartą. "Baltasis balandis" lankėsi Dieveniškėse, Turgeliuose (Šalčininkų r.), Kupiškio rajono Palėvenės vienuolyne, Jonavoje, Vilniuje, Svėdasuose...

Aldonos gimtajame Kunigiškių kaime vasaros viduryje vyksta kasmetiniai literatūriniai skaitymai "Po skambančiu medžiu". Kieme pasitinka balti angelai ir tylus varpelių skambėjimas. Skaitymai sukviečia literatus, bardus į jaukią aplinką pabendrauti, pradžiuginti nauja kūryba – liejasi iš širdies posmai, dainos, kalbos. Daug poezijos ir muzikos renginių surengta ne tik Anykščių, bet ir Rokiškio, Ukmergės, Utenos, Kupiškio, Zarasų rajonų miesteliuose. Svečiuotasi Biržuose, Alytuje, Pasvalyje, Pakruojyje, Panevėžyje.

Sunku būtų suskaičiuoti kiek dalyvauta  poezijos šventėse pas bičiulius, kiek savo posmų perskaityta susitikimuose, knygų pristatymuose. Aldonos eilėraščiai išspausdinti Rytų Aukštaitijoje gyvenančių literatų kūrybos rinktinėse "Rudens taku", "Malda tėviškei".

Ji nuoširdžiai dėkojo visiems, kurie padėjo jai rengti renginius ir kurie visuomet buvo šalia, kai to labiausiai reikėjo.

Prisiminimais apie bendrus darbus dalijosi Danutė Augustinienė, Kavarsko bibliotekos vyr. bibliotekininkė Eugenija Zajankauskaitė, Svėdasų literatų klubo "Sietuva" vadovė Alma Švelnienė, Butėnų kaimo bendruomenės pirmininkė Domicėlė Augutienė, literatė, keleto knygų autorė iš Utenos Regina Tamošiūnaitė-Abukauskienė  ir dar daug daug svečių sveikino Aldoną ir jos "Baltąjį balandį", linkėdami sėkmingo skrydžio.

Visiems šventės dalyviams Svėdasų J. Tumo-Vaižganto gimnazijos mokytojas Vytautas Jucys dovanojo  muzikinius kūrinius.

Violeta Gliaudelienė
L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė

 
 
    Atgal...