Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2012-12-02   KAUNAS: Kauno anykštėnė eiliuoja gimtinės ilgesį
 
 

Jau kelintą dešimtmetį gyvenu Kaune, bet vis dar tebesu anykštėnė.

Tilvikų kaime netoli Rubikių prabėgo mano vaikystės ir jaunystės metai, 1979 m. baigiau Anykščių J. Biliūno vidurinę mokyklą. Savo tėviškės užpraeito šimtmečio pirkelei tebejaučiu didžiulį ilgesį.

Šiuo metu dirbu vargonininke Kauno Vytauto Didžiojo bažnyčioje, ruošiuosi stoti į Lietuvos kaimo rašytojų sąjungą. Esu išleidusi knygas "Ugninis galaktikos žiedas" (1998 m.), "Skrydis virš Gelmės" (2012 m.), "Astronomo Rožinis" (2012 m.). Siunčiu keletą savo eilėraščių.

Virginija JUCIŪNAITĖ

STARKUS INT KRYŽIAUS

Jūs tik paveizėkit, kur anas nutūpįs –
Kad čia švintas daiktas – jam visai nerūpi...
Kas per papratimas? Dergia da sugrįžįs...
Nu, ar ne judošius? Aika gi ną kryžiaus!

Ai, starkeli baltas, kiek čia daug tau plėciaus,
A int švintą kryžiaus – pagarbus būk svečias.
Rubikiečiai statem žinklų Atgimimą,
Ja lizdų tau – sočiai int stulpų kaimyną.

Čiut ne kožna gryčia turi tavą gūžtų,
Myli baltų starkų, jam negaili būstų.
Debesys padungej kaip avelas ganas...
Tik neskrisk int kryžiaus, bestija tu mana.

VIENATVĖS ROJUS

Mano vienatvės rojus –
Įrėmintas
Ilgesio langais,
Piliarožių gotika,
Kalbintas
Raudonžiedžių „levukų“ burnytėm,
Petunijų – plaštakių – plazdėjimu,
Gvazdikų žydėjimu...
– – – – –
– – – – –
Paprasčiau nebūna...

MOČIUTĖS „KARUNKA“

Po naščių medinių našta
Palauke linguoja „karunka“...
„Jau saptynias atpalyjau
Už Untaniukų sava brungų.

(Kadu many pasimsi,
Kiek da viena be tau čia raudosiu,
Kaip giriaj žalioj gegutėla
Kiek da int svieta kukuosiu?..)

Už tevelius, sasutes, bralalius,
Už dėdį, dedienį sava...
A kur dar plati pamilija
Laukia karunkų mana?..“ – – –

Prie kryžiaus atsidūsėjus,
Linguoja palaukėm senolė...
Tolsta jos žingsniai iš lėto,
Slenka rožančiaus karoliai...

 
 
    Atgal...