Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2012-12-03   Gintautas Zabiela: „Pristatau Vorutą pasauliui“
 
 

Lietuvos archeologijos draugija ką tik išleido solidų albumą-straipsnių rinkinį „Archeologiniai tyrimai Nepriklausomoje Lietuvoje 1990-2010“ anglų kalba. Jame pristatomos ir Anykščių krašto praeities žinios, daug amžių slypėjusios mūsų krašto žemėje, o dabar archeologų dėka liudijančios istoriją.

Daugiau kaip 400 puslapių apimties leidinys pristato svarbiausius Lietuvos istorikų ir archeologų tyrimus bei jų rezultatus. Išleistas anglų kalba, jis atveria pasaulio akademinei bendruomenei langą Lietuvos praeičiai pažinti, žinias apie Lietuvą pristato kaip neatsiejamą darnios pasaulio istorijos dalį.

Gintautas ZabielaTodėl ir vienas iš šio rinkinio sudarytojų, iš Anykščių krašto kilęs mokslininkas istorikas, Klaipėdos universiteto docentas dr. Gintautas Zabiela, dovanodamas šią knygą A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniam muziejui, joje įrašė šio savo darbo prasmę: „Pristatau Vorutą pasauliui“.

Rinkinyje publikuojama keletas G. Zabielos ir jo bendradarbių paruoštų straipsnių, tačiau svarbiausias iš jų – „Šeimyniškėlių piliakalnio tyrimai 1990-2010 m.“ Publikacijos autorius pateikia išsamią dviejų dešimtmečių savo mokslinės veiklos ataskaitą, pristatydamas piliakalnį kaip vienintelį taip išsamiai ištirtą Lietuvos valstybės XIII a. istorijos objektą, gretindamas archeologinius atradimus su dokumentiniu Lietuvos karaliaus Mindaugo pilies Vorutos apibūdinimu.

Šeimyniškėlių piliakalnis Gintauto Zabielos nuotraukoje leidinyje.

Anykščių krašto tematiką šiame rinkinyje tęsia ir archeologo Eugenijaus Butėno pristatomi Kurklių šilo pilkapių archeologiniai tyrimai 1998-2009 metais. Šalia kitų egzotiškų priemonių, naudojamų šiuolaikinėje Lietuvos archeologijoje, G. Zabiela pasakoja apie archeologinius radinius, kuriuos aptiko, naudodamas metalo ieškiklį.

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus informacija

 
 
    Atgal...