Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2012-12-26   Šventiniai sveikinimai anykštėnams, Pasaulio anykštėnų metus pasitinkantiems
 
 

Kanauninko Stanislovo KRUMPLIAUSKO šventinis sveikinimas.

Aukštaitijos siaurojo geležinkelio sveikinimas

Anykščių miškų urėdijos ir jos augintinių sveikinimas!.. 

L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos sveikinimas.

Dailininkės Loretos UZDRAITĖS šventinis sveikinimas.

Anykščių TIC sveikinimas. 

Dainius ir Eugenijus – anykštėnai OlandijojeNuoširdžiausi sveikinimai ir gausybė iš širdies gelmių skrendančių linkėjimų. Ramios šv. Kūčių vakarienės, nuotaikingo šv. Kalėdų ryto ir prasmingų, laime trykštančių Naujųjų 2013-ųjų Metų :)
 
Mes visada su Jumis, Pasaulio Anykštėnai, mes tikrai nė akimirkai nesame atitrūkę nuo savo gimtojo krašto, domimės, kas jame vyksta, ir karštai jį mylime. Te visų mūsų širdys plaka kartu ir alsuoja begaline meile gimtiesiems Anykščiams.

Pagarbiai

Olandijos lietuviai anykštėnai Dainius Žąsinas ir Eugenijus Adamonis

Anykščių kultūros centro sveikinimas.

Linkiu gražių Šventų Kalėdų.
Daug laimės ir smagių akimirkų.
Ir svarbiausia – geros sveikatos ir dvasinės stiprybės.

Juozas Girdvainis

Laikraščio "Šilelis" sveikinimas.

Mielieji,

Tegul Šv. Kalėdų stebuklas apdovanoja Jus dvasine harmonija, dėkingumu už būties džiaugsmą, naujais optimistiniais siekiais ir išsipildančiais kasdieninės laimės lūkesčiais.

Linkiu Naujuosiuose 2013 metuose vaikščioti tik gėrio takais ir džiaugtis įstabiausiais gyvenimo vaisiais: sveikata, ramybe, meile, santarve ir tikėjimu!

Nuoširdžiai sveikinu Jus ir Jūsų artimuosius su Šv. Kalėdomis ir 2013-aisias metais!

Pagarbiai
Rita Virbalienė
Vilniaus anykštėnų sambūrio pirmininkė

Leidyklos "Baltos lankos" šventinis sveikinimas anykštėnams

Kantrybės nebaigtiems darbams užbaigti,

kūrybinio impulso naujiems pradėti,

lengvos laimės rankos,

stiprios sveikatos ir džiugios šventinės nuotaikos

linkiu  ateinančių švenčių proga.

Albina Stravinskienė, Raudondvaris

 Jurgitos Bugailiškienės sveikinimas

NUOŠIRDŽIAUSIAI SVEIKINU JUS SU ŠV. KALĖDOMIS, SMAGIU TARPŠVENČIU IR GREIT ARTĖJANČIAIS NAUJAISIAIS METAIS!!!

LINKIU:
- NESIBAIGIANČIOS LAIMĖS IR DŽIAUGSMO;
- SVEIKATOS IR MEILĖS;
- ARTIMŲJŲ, DRAUGŲ, BIČIULIŲ, KAIMYNŲ DĖMESIO, SUPRATIMO IR PALAIKYMO;
- DVASIOS PILNATIES IR RAMYBĖS;
- DAUG MALONIŲ GYVENIMO AKIMIRKŲ, KŪRYBINIO POLĖKIO IR PRASMINGŲ DARBŲ LIETUVAI!!!

Pagarbiai,
Romualdas Vytautas RIMŠA

Naujųjų Elmininkų bendruomenės sveikinimas.

Sveikinu su artėjančiomis Šv. Kalėdomis, linkiu sparnuotų kūrybinių minčių ir siunčiu aukštaitišką miniatiūrą:

"SAULALA MŪSŲ MYLIMOJA"

– Sakyk man, kaip čia yr, kad Žeme atsisuka?

– ?..

– Va, jau devyniolikta, lig Kūčių stovi vietaj, a paskui jau vienu minuti prisdes, – perverti kelis sieninio kalendoriaus lapelius. – Va, ną pinkioliktąs Saula jau pristabda arklius, a dabar jau sustojus mįslija – ar da važiuot, ar nebevažiuot Šiaures ašigalin... Nebevažias. Grįš atgal. Pasilga žibučių. Susgrįžus prades sniegų dusint, žibutes iš pusnęs krapštyt... Saulala mūsų mylimoja, mes laukiam tavy. Per Kūčias pamatysma tava nosęs galiukų, kyšuntį iš didžiulas pusnęs. Tadu plosma runkam ir džiaugsmiems dvigubu švinti. A va, kur šuva užukastas – tau irgi rūpi Kalėdų Senis ir dovanas, tai skubi grįžt su briedžiais, su rogem, su žvangučiais... Kaip toj dainoj... Nuje...

Virginija Juciūnaitė, Kaunas

 Kauno anykštėnės Veros Vasiljevos šventinis sveikinimas

METAI PRABĖGO, TAPOME BRANDESNI...
TAČIAU ŠIRDIMI VISADA IŠLIKSIM JAUNI.

SU NUOŠIRDŽIAIS LINKĖJIMAIS –

Jonas RIBAČIAUSKAS

Kalėdos apkabina širdis taip karštai,
Kad nori ar nenori sutrupa ledai.
Ir tarsi pumpurai
išsilukštena žodžiai,
     meilės sklidini –
Būkim kaip saulė vieni kitiems geri!

Su šv. Kalėdomis ir Naujaisiais Metais 
sveikina Kauno anykštėnė Aldona Karkauskienė su šeima

 Vilniaus anykštėno Arūno Bagdono sveikinimas

Svėdasų bibliotekininkių Violetos Gliaudelienės ir Dalios Paulavičienės kalėdinis sveikinimas. 

Eugenijos ir Algimanto Sudeikių gėlių salono "Lanka" sveikinimas.

 

 
 
    Atgal...