Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2013-01-15   VILNIUS: Seime – Anykščių bažnyčios vikaro Nerijaus Papirčio fotografijų paroda
 
 

Sausio 16 d. 13 val.  Lietuvos Respublikos Seimo Europos informacijos biure (Gedimino pr. 53, Vilnius) atidaroma Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios vikaro Nerijaus Papirčio fotografijų paroda „...ilgai krūtinėj šilelis kvėpuoja“ (Antanas Baranauskas)“. Parodą globoja Seimo narys Jonas Varkala.

Kun. Nerijus Papirtis gimė 1982 m. Utenoje. 2002 m. baigė Utenos A. Šapokos gimnaziją. Mokykliniais metais, Utenos Dievo Apvaizdos parapijos klebono Sigito Sudento pakviestas, patarnavo šioje parapijoje šv. Mišioms. 2002−2008 m. jis studijavo Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje, 2008 m. rugpjūčio 10 d. buvo įšventintas kunigu.

2008−2011 m. Nerijus Papirtis tarnavo vikaru Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapijoje, kartu buvo ir Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos tikybos mokytojas. Nuo 2011 m. rugpjūčio 25 d. iki šiol kun. N. Papirtis yra Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos vikaras.

Kun. Nerijus Papirtis fotografija domisi nuo vaikystės, dažnai laisvalaikį praleidžia su fotoaparatu gamtoje. Paroda „...ilgai krūtinėj šilelis kvėpuoja“ (A. Baranauskas)“ – pirmoji personalinė jauno kunigo paroda. Ji buvo sumanyta kartu su Anykščių A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus muziejininkais, 2012 m. vasarą A. Baranausko klėtelės gaubte panorusiais sukurti Anykščių šilelio dvasią.

Parodos afišoje - vienas iš kun. Nerijaus kadrų.

Ši paroda – tai gyvasis tiltas tarp dviejų epochų: į tą patį Anykščių šilelį žvelgė dviejų jaunų kunigų Antano Baranausko ir Nerijaus Papirčio akys. Vienas XIX a. viduryje aprašė, o kitas XXI a. pradžioje fotoaparatu fiksavo to paties miško savitą gyvenimą, tokį patį ir visada kitokį...

Fotografijose iš atskirų gamtos detalių, tarsi iš mozaikos gabalėlių, klostosi Šilelio – kaip unikalaus pasaulio – vientisas paveikslas, jau savitas, sušildytas, išjaustas, išgyventas. Fotografas lyg koks atidus sodininkas pagavia akim stebi gilės pavasarinį prabudimą, besiskleidčiančius šilelio gėlių žiedlapius, rasos lašus voratinklyje, „uogienojus kaip rūtas“, saulės nutviekstus pušų spyglius, viską užliejantį pienių geltonį, klausosi, kaip „srovele teškena upelė Šventoji“, žvelgia į „pušeles nesurokuotas“, vabalus ir skruzdes – visą tą kerintį, gyvą, įvairų ir amžiną gamtos pasaulį, iš kurio įkvėpimo sėmėsi ir Anykščių krašto didžiausias poetas ir vyskupas – Antanas Baranauskas.

Kviečiame parodos lankytojus pabūti simbolinio „Anykščių šilelio“ pavėsyje, atsikvėpti po žalia jo laja, po amžinai žaliuojančiu kultūros medžio vainiku!

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus informacija

 
 
    Atgal...