Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2013-06-11   VILNIUS: anykštėnai ruošiasi Pasaulio anykštėnų suvažiavimui
 
 

Mielieji,

ką tik praūžė „Aukštaičių gegužinė“, šokom, dainavom ir klausėm savo ir kaimynų tarmiškos šnektos.  O dabar jau laikas pradėti ruoštis į Tėviškę, kur mūsų laukia PASAULIO ANYKŠTĖNŲ SUVAŽIAVIMAS „BUVOM... ESAM. BŪSMA!“ ir MIESTO ŠVENTĖ per Šv. Onos atlaidus. (Šventės programa – čia).

Mes visi gimtinėje labai laukiami, tik labai norėčiau paprašyti, kad surastumėte minutėlę laiko ir praneštumėte man, ar planuojate dalyvauti šventiniuose renginiuose. Aš turiu pateikti visų mūsų Vilniaus anykštėnų sambūrio narių suvažiavimo dalyvių sąrašą, nes mes juk esame Pasaulio anykštėnų bendrijos asocijuoti nariai ir turime dalyvauti  suvažiavime, taip pat balsuoti visais suvažiavime svarstomais klausimais.

Taip pat labai svarbu mums visiems kartu dalyvauti LIEPOS 26 d. (penktadienį) 18 val. 30 min. Pasaulio anykštėnų ir Kariuomenės orkestro eisenoje į Miesto šventės atidarymo ceremonialą (su Bendrijos, sambūrių ir rajono bendruomenių vėliavomis). Suprantama ir visuose renginiuose, kurių programa skelbiama.

Dar kartą noriu visus pakviesti į  suvažiavimą ir labai norėčiau prieš tai susitikti, nes noriu kiekvienam asmeniškai perduoti  kvietimą, labai jau nesmagu jį  siųsti paštu...

Linkiu gerų ir linksmų švenčių!!!

Pagarbiai –

Rita VIRBALIENĖ

Vilniaus anykštėnų sambūrio pirmininkė

(tel. 8 699 04262, el. paštas: rita.virbaliene@lrs.lt).

Jeigu Jums reikalinga pagalba susirandant nakvynę ar pas Jus atsirastų vietos kraštiečiams apsistoti per šventes, taip pat labai prašau apie tai pranešti Pasaulio anykštėnų kūrybos centrui: Vilniaus g. 36, LT-29145, Anykščiai, el. paštas: p.anykstenai@gmail.com, tel: (8-381) 54432.

 
 
    Atgal...