Anykštėnų fotografijos fondas - http://www.anykstenai.lt/foto
Demonstracijoje vyrai neša vėliavas

Laikas: 1968 m.
Autorius, šaltinis: Fotografas Izidorius Girčys, 1903–1989
Vietovė: ANYKŠČIAI
1968 m. lapkričio 7-osios demonstracija A. Baranausko aikštėje. Pro tribūną eina kažkurios įmonės darbuotojai, pirmieji trys vyrai neša sovietines vėliavas. Už jų nugarų matosi Paupio gatvės dviaukščiai gyvenamieji namai.