Anykštėnų fotografijos fondas - http://www.anykstenai.lt/foto
Demonstrantai su Leninu

Laikas: 1968 m.
Autorius, šaltinis: Fotografas Izidorius Girčys, 1903–1989
Vietovė: ANYKŠČIAI
1968 m. lapkričio 7-osios demonstracijoje kažkurios miesto įmonės darbuotojai stovi, laukdami savo eilės žygiuoti pro valdžios tribūną. Tautiniais rūbais apsirengę jaunuoliai neš didelį Lenino portretą. Tolumoje matomas Buitinio gyventojų aptarnavimo kombinato pastatas, virš kurio pritvirtinta penkiakampė žvaigždė – taip miesto centras papuoštas šventei.