Anykštėnų fotografijos fondas - http://www.anykstenai.lt/foto
Nuotaikos valdžios tribūnoje

Laikas: 1968 m.
Autorius, šaltinis: Fotografas Izidorius Girčys, 1903–1989
Vietovė: ANYKŠČIAI
1968 m. lapkričio 7-osios demonstraciją A. Baranausko aikštėje iš tribūnos stebi valdžios atstovai. Pačiame tolimiausiame pakraštyje (pirmas iš kairės) stovi tuometinis Elektros tinklų vadovas Petras Pagareckas, centre – Anykščių autotransporto įmonės viršininkas Kazimieras Staniulis, o dešinėje, pirmojoje tribūnos eilėje, – Rajkoopsąjungos valdybos pirmininkas Vaclovas Purlys.