Anykštėnų fotografijos fondas - http://www.anykstenai.lt/foto
Kariškiai sveikina demonstraciją

Laikas: 1968 m.
Autorius, šaltinis: Fotografas Izidorius Girčys, 1903–1989
Vietovė: ANYKŠČIAI
1968 m. lapkričio 7-osios demonstracija A. Baranausko aikštėje. Trys uniformuoti kariškiai stovi, atiduodami pagarbą demonstrantams. Už jų matomi restorano ir Žemės ūkio banko pastatai.