Anykštėnų fotografijos fondas - http://www.anykstenai.lt/foto
Parduotuvėje – viskas buičiai!

Laikas: 1968 m.
Autorius, šaltinis: Fotografas Izidorius Girčys, 1903–1989
Vietovė: ANYKŠČIAI
A. Baranausko aikštės kampe, restorano pastato pirmajame aukšte veikusi buities prekių parduotuvė su visomis iškabomis. Kasoje sėdi pardavėja Valė Liogytė-Aleknienė.