Anykštėnų fotografijos fondas - http://www.anykstenai.lt/foto
Skaitykla spaustuvėje

Laikas: 1957 m.
Autorius, šaltinis: Fotografas Izidorius Girčys, 1903–1989
Vietovė: ANYKŠČIAI
Anykščių spaustuvėje, veikusioje K. Ladigos (tuo metu Pergalės) gatvėje, raidžių rinkėja Rožė Kairiūkštienė, atėjusi į darbą, visų pirma paskaito naujausius laikraščius.