Anykštėnų fotografijos fondas - http://www.anykstenai.lt/foto
Spaustuvės vedėjas Aleksandras Dūda

Laikas: 1957 m.
Autorius, šaltinis: Fotografas Izidorius Girčys, 1903–1989
Vietovė: ANYKŠČIAI
Anykščių spaustuvės vedėjas linotipininkas Aleksandras Dūda savo darbo vietoje.