Anykštėnų fotografijos fondas - http://www.anykstenai.lt/foto
A. Dūda spaustuvėje

Laikas: 1957 m.
Autorius, šaltinis: Fotografas Izidorius Girčys, 1903–1989
Vietovė: ANYKŠČIAI
Anykščių spaustuvės vedėjas linotipininkas Aleksandras Dūda pozuoja fotografui, prisėdęs ant laisvalaikio sofutės spaustuvėje.