Anykštėnų fotografijos fondas - http://www.anykstenai.lt/foto
Trys bičiulės prie spaustuvės

Laikas: 1957 m.
Autorius, šaltinis: Fotografas Izidorius Girčys, 1903–1989
Vietovė: ANYKŠČIAI
Anykščių spaustuvės tarpduryje pavasario saulėkaitoje šildosi trys bičiulės (iš kairės): „Kolektyvinio darbo“ redakcijos korektorė Aldona Pranckevičienė, spaustuvininkės raidžių rinkėjos Rožė Kairiūkštienė ir Eugenija Dūdienė.