Anykštėnų fotografijos fondas - http://www.anykstenai.lt/foto
Linotipininkas A. Dūda

Laikas: 1957 m.
Autorius, šaltinis: Fotografas Izidorius Girčys, 1903–1989
Vietovė: ANYKŠČIAI
Anykščių spaustuvės vedėjas linotipininkas Aleksandras Dūda darbo vietoje prie linotipo. Ši teksto eilučių liejimo mašina stovėjo spaustuvės pastato kampe prie Pergalės (dabar K. Ladigos) ir Vienybės (dabar Kęstučio) gatvių kampo: pro langą kairiau matoma K. Ladigos gatvė, pro langą už linotipininko nugaros – Kęstučio gatvė. Pastatas XX a. pabaigoje buvo apleistas ir paskui visiškai nugriautas kaip bešeimininkis.