Anykštėnų fotografijos fondas - http://www.anykstenai.lt/foto
Keturi spaustuvininkai žiemą

Laikas: 1953 m.
Autorius, šaltinis: Fotografas Izidorius Girčys, 1903–1989
Vietovė: ANYKŠČIAI
Prie Anykščių spaustuvės pastato 1953-ųjų žiemai baigiantis, bet vis dar sningant, pozuoja keturi jauni spaustuvininkai (iš kairės): 16-metis mašinistas ir linotipininkas Rimantas Švedavičius, 23 metų raidžių rinkėja Rožė Kairiūkštienė, 16-metis mašinistas Julius Ramanauskas ir 16-metis mašinistas Jonas Švarpa. Tokio amžiaus jaunuoliai spaustuvėje dirbdavo iki tol, kol sulaukdavo pilnametystės ir būdavo mobilizuojami į kariuomenę.