Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2021-05-11  -  2021-05-11    Pedagogui Vytautui Didžiuliui – 140
Daugiau informacijos...
 
2021-05-11  -  2021-05-11    Gydytojai poetei Vandai Didžiulytei – 140
Daugiau informacijos...
 
2021-05-16  -  2021-05-16    Žurnalistui Pranui Keibui – 90
Daugiau informacijos...
 
2021-05-21  -  2021-05-21    Teologui Jonui Juodeliui – 100
Daugiau informacijos...
 
2021-05-21  -  2021-05-21    Veterinarui Juozui Motiejūnui – 125
Daugiau informacijos...
 
2021-05-23  -  2021-05-23    Dailininkei keramikei Linai Bekerienei – 60
Daugiau informacijos...
 
2021-05-23  -  2021-05-23    Pedagogei Genei Leitienei – 70
Daugiau informacijos...
 
2021-06-05  -  2021-06-05    Miškininkui Zenonui Prūsui – 100
Daugiau informacijos...
 
2021-06-06  -  2021-06-06    Tautodailininkei Genovaitei Petuchovienei – 90
Daugiau informacijos...
 
2021-06-16  -  2021-06-16    Chorvedžiui Petrui Sližiui – 150
Daugiau informacijos...
 
2021-06-21  -  2021-06-21    Bibliotekininkei Rožei Klimašauskaitei – 100
Daugiau informacijos...
 
2021-06-22  -  2021-06-22    Sportininkei Ritai Rudaitienei – 80
Daugiau informacijos...
 
2021-06-26  -  2021-06-26    Vertėjui Jonui Trečiokui – 130
Daugiau informacijos...
 
2021-06-29  -  2021-06-29    Kultūros organizatoriui Žilvinui Pranui Smalskui – 60
Daugiau informacijos...
 
2021-07-01  -  2021-07-01    Kariškiui Vaclovui Griganavičiui – 130
Daugiau informacijos...
 
2021-07-06  -  2021-07-06    Politikui Aloyzui Sakalui – 90
Daugiau informacijos...
 
2021-07-10  -  2021-07-10    Aktoriui Algimantui Masiuliui – 90
Daugiau informacijos...
 
2021-07-19  -  2021-07-19    Pedagogei Eugenijai Vingrienei – 90
Daugiau informacijos...
 
2021-07-21  -  2021-07-21    Mokslininkui gydytojui Juozui Meškauskui – 115
Daugiau informacijos...
 
2021-07-31  -  2021-07-31    Mokytojui Kaziui Bulotui – 125
Daugiau informacijos...
 
2021-07-31  -  2021-07-31    Bibliografei Ramunei Petuchovaitei – 50
Daugiau informacijos...
 
2021-08-01  -  2021-08-01    Žurnalistui Vytautui Bagdonui – 70
Daugiau informacijos...
 
2021-08-03  -  2021-08-03    Miškininkui Jonui Kuprioniui – 120
Daugiau informacijos...
 
2021-08-08  -  2021-08-08    Mokslininkui farmacininkui Valdimarui Januliui – 70
Daugiau informacijos...
 
2021-08-14  -  2021-08-14    Dailininkui Kazimierui Tutkui – 100
Daugiau informacijos...
 
2021-08-14  -  2021-08-14    Pedagogui ir visuomenininkui Albertui Žarskui – 85
Daugiau informacijos...
 
2021-08-19  -  2021-08-19    Fotomenininkui Romualdui Rakauskui – 80
Daugiau informacijos...
 
2021-08-22  -  2021-08-22    Kraštotyrininkui Petrui Biržiui – 125
Daugiau informacijos...
 
2021-09-23  -  2021-09-23    Verslininkui Jonui Karveliui – 120
Daugiau informacijos...
 
2021-09-26  -  2021-09-26    Laisvės gynėjui Justinui Baltuškai – 150
Daugiau informacijos...
 
2021-10-03  -  2021-10-03    Inžinieriui geologui Jonui Banėnui – 80
Daugiau informacijos...
 
2021-10-06  -  2021-10-06    Rašytojui Valentinui Zaikauskui – 80
Daugiau informacijos...
 
2021-10-29  -  2021-10-29    Verslininkui Vytautui Duknauskui – 60
Daugiau informacijos...
 
2021-11-02  -  2021-11-02    Pedagogui ir gamtininkui Pauliui Glemžai – 100
Daugiau informacijos...
 
2021-11-07  -  2021-11-07    Žurnalistei Sofijai Sakalienei – 125
Daugiau informacijos...
 
2021-11-09  -  2021-11-09    Mokslininkui inžinieriui Povilui Kemėšiui – 100
Daugiau informacijos...
 
2021-11-12  -  2021-11-12    Verslininkui leidėjui Virginijui Stroliai – 60
Daugiau informacijos...
 
2021-11-17  -  2021-11-17    Pedagogei tautodailininkei Marijai Kriaučiūnienei – 100
Daugiau informacijos...
 
2021-11-19  -  2021-11-19    Dvasininkui Albertui Talačkai – 100
Daugiau informacijos...
 
2021-11-25  -  2021-11-25    Visuomenininkui Zenonui Mameniškiui – 75
Daugiau informacijos...
 
2021-12-05  -  2021-12-05    Agronomui ir literatui Zenonui Beniuliui – 100
Daugiau informacijos...
 
2021-12-18  -  2021-12-18    Tautodailininkei Veronikai Limbienei – 85
Daugiau informacijos...