Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2022-09-29  -  2022-09-29    Gydytojui vadovui Rimondui Bukeliui – 70
Daugiau informacijos...
 
2022-09-29  -  2022-09-29    Gydytojui mokslininkui Mykolui Marcinkevičiui – 130
Daugiau informacijos...
 
2022-09-30  -  2022-09-30    Bibliografei Julijai Čepytei – 80
Daugiau informacijos...
 
2022-10-01  -  2022-10-01    Kunigui tremtiniui Mykolui Stoniui – 110
Daugiau informacijos...
 
2022-10-10  -  2022-10-10    Dainininkui solistui Tomui Ladigai – 60
Daugiau informacijos...
 
2022-10-10  -  2022-10-10    Gydytojai Zitai Neniškienei – 70
Daugiau informacijos...
 
2022-10-17  -  2022-10-17    Inžinieriui hidrotechnikui Leonui Dainiui – 110
Daugiau informacijos...
 
2022-10-19  -  2022-10-19    Muzikos pedagogui ir chorvedžiui Robertui Čapkevičiui – 70
Daugiau informacijos...
 
2022-10-30  -  2022-10-30    Mokslininkui matematikui technologui Vidmantui Povilui Pekarskui – 80
Daugiau informacijos...
 
2022-11-02  -  2022-11-02    Aktoriui Dangiui Cholinui – 50
Daugiau informacijos...
 
2022-11-05  -  2022-11-05    Dailininkui scenografui Feliksui Navickui – 100
Daugiau informacijos...
 
2022-11-12  -  2022-11-12    Kompozitoriui ir dirigentui Mykolui Karkai – 130
Daugiau informacijos...
 
2022-11-16  -  2022-11-16    Dailininkui Juozui Mačėnui – 110
Daugiau informacijos...
 
2022-11-17  -  2022-11-17    Mokslininkui gydytojui Raimundui Lunevičiui – 60
Daugiau informacijos...
 
2022-11-27  -  2022-11-27    Inžinierei verslininkei Zitai Grigienei – 80
Daugiau informacijos...
 
2022-11-27  -  2022-11-27    Teisininkui Laimantui Misiūnui – 60
Daugiau informacijos...
 
2022-11-27  -  2022-11-27    Miškininkui Antanui Stackevičiui – 75
Daugiau informacijos...
 
2022-11-28  -  2022-11-28    Pedagogui Antanui Žemaičiui – 75
Daugiau informacijos...
 
2022-12-08  -  2022-12-08    Visuomenininkui Julijonui Kęstučiui Laskauskui – 100
Daugiau informacijos...
 
2022-12-10  -  2022-12-10    Chemikui Jonui Rimvydui Stundžiai – 90
Daugiau informacijos...
 
2022-12-19  -  2022-12-19    Archeologui ir rašytojui Petrui Tarasenkai – 130
Daugiau informacijos...
 
2022-12-20  -  2022-12-20    Skulptoriui Vladui Vildžiūnui – 90
Daugiau informacijos...
 
2023-01-01  -  2023-01-01    Inžinieriui Pranciškui Markūnui – 150
Daugiau informacijos...
 
2023-01-01  -  2023-01-01    Kunigui ir švietėjui Vaclovui Verikui – 110
Daugiau informacijos...