Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2024-07-21  -  2024-07-21    Sportininkei Reginai Baltutytei-Mileckienei – 70
Daugiau informacijos...
 
2024-07-16  -  2024-07-16    Dailininkui Vladislovui Baliui Šližiui – 100
Daugiau informacijos...
 
2024-07-09  -  2024-07-09    Kultūros organizatoriui Vytautui Kažukauskui – 80
Daugiau informacijos...
 
2024-06-25  -  2024-06-25    Mokslininkui inžinieriui Gvidui Kazlauskui – 90
Daugiau informacijos...
 
2024-06-22  -  2024-06-22    Filologei Daliai Emilijai Dilytei-Staškevičienei – 80
Daugiau informacijos...
 
2024-06-17  -  2024-06-17    Kunigui Rimantui Kauniečiui – 60
Daugiau informacijos...
 
2024-06-14  -  2024-06-14    Verslininkui Dariui Gudeliui – 50
Daugiau informacijos...
 
2024-06-10  -  2024-06-10    Inžinieriui Alvydui Bitinui – 80
Daugiau informacijos...
 
2024-06-03  -  2024-06-03    Mokslininkui gydytojui Bronislavui Šatkauskui – 90
Daugiau informacijos...
 
2024-06-01  -  2024-06-01    Inžinieriui Henrikui Jackevičiui – 95
Daugiau informacijos...
 
2024-05-25  -  2024-05-25    Mokslo istorikui Algirdui Povilui Ažubaliui – 85
Daugiau informacijos...
 
2024-05-20  -  2024-05-20    Pianistei Guodai Indriūnaitei – 30
Daugiau informacijos...
 
2024-05-10  -  2024-05-10    Vertėjai Zitai Marienei – 75
Daugiau informacijos...
 
2024-05-05  -  2024-05-05    Sporto organizatoriui Stasiui Žukauskui – 110
Daugiau informacijos...
 
2024-05-02  -  2024-05-02    Kariškiui Artūrui Leitai – 55
Daugiau informacijos...
 
2024-05-02  -  2024-05-02    Poetei Daliai Ramoškaitei – 75
Daugiau informacijos...
 
2024-04-26  -  2024-04-26    Medžio drožėjui Jurgiui Kazlauskui – 110
Daugiau informacijos...
 
2024-04-23  -  2024-04-23    Kariškiui Jonui Jackui – 130
Daugiau informacijos...
 
2024-04-18  -  2024-04-18    Poetui Vytautui Striogai – 100
Daugiau informacijos...
 
2024-04-16  -  2024-04-16    Dailininkui skulptoriui Antanui Braždžiui – 85
Daugiau informacijos...
 
2024-04-12  -  2024-04-12    Medžio drožėjui Vytautui Ulevičiui – 90
Daugiau informacijos...
 
2024-04-01  -  2024-04-01    Agronomei Onai Simanavičienei – 85
Daugiau informacijos...
 
2024-03-30  -  2024-03-30    Rašytojui Jonui Biliūnui – 145
Daugiau informacijos...
 
2024-03-22  -  2024-03-22    Kariškiui Povilui Dunduliui – 130
Daugiau informacijos...
 
2024-03-19  -  2024-03-19    Mokslininkui geologui Juozui Paškevičiui – 100
Daugiau informacijos...
 
2024-03-17  -  2024-03-17    Mokslininkui gydytojui Abdonui Tamošiūnui – 70
Daugiau informacijos...
 
2024-03-16  -  2024-03-16    Laisvės gynėjui Eligijui Smetonai – 100
Daugiau informacijos...
 
2024-03-08  -  2024-03-08    Kultūros organizatoriui Steponui Žvibui – 110
Daugiau informacijos...
 
2024-02-28  -  2024-02-28    Muzikantui Arnoldui Gurinavičiui – 70
Daugiau informacijos...
 
2024-02-24  -  2024-02-24    Chorvedžiui Pranui Dūmanui – 100
Daugiau informacijos...
 
2024-02-23  -  2024-02-23    Kompozitoriui Algimantui Kriukai – 80
Daugiau informacijos...
 
2024-02-22  -  2024-02-22    Gydytojui Pranui Žiukui – 70
Daugiau informacijos...
 
2024-02-08  -  2024-02-08    Poetui Povilui Kulvinskui – 75
Daugiau informacijos...
 
2024-02-05  -  2024-02-05    Istorikui Juozui Jurginiui – 115
Daugiau informacijos...
 
2024-02-04  -  2024-02-04    Gydytojai Emilijai Jasevičiūtei – 120
Daugiau informacijos...
 
2024-02-01  -  2024-02-01    Dailininkei Skaidrei Račkaitytei – 60
Daugiau informacijos...
 
2024-01-15  -  2024-01-15    Literatui Jonui Steikūnui – 100
Daugiau informacijos...
 
2024-01-13  -  2024-01-13    Agronomei Elenai Gimbutienei – 130
Daugiau informacijos...
 
2024-01-13  -  2024-01-13    Teisininkui ir diplomatui Oskarui Jusiui – 70
Daugiau informacijos...
 
2024-01-11  -  2024-01-11    Tautodailininkei Aldonai Bivainienei – 100
Daugiau informacijos...
 
2024-01-06  -  2024-01-06    Visuomenininkui Mykolui Poznanskui – 100
Daugiau informacijos...
 
2024-01-06  -  2024-01-06    Gydytojui ir politikui Leonui Alesionkai – 75
Daugiau informacijos...
 
2024-01-02  -  2024-01-02    Poetui ir kompozitoriui Antanui Paulavičiui – 100
Daugiau informacijos...
 
2024-01-01  -  2024-01-01    Rašytojui Vygandui Račkaičiui – 85
Daugiau informacijos...
 
2024-01-01  -  2024-01-01    Literatei Reginai Biržinytei – 75
Daugiau informacijos...
 
2023-12-24  -  2023-12-24    Kunigui Vytautui Kapočiui – 80
Daugiau informacijos...
 
2023-12-22  -  2023-12-22    Kalbininkei Vidai Gražienei – 50
Daugiau informacijos...
 
2023-12-21  -  2023-12-21    Inžinieriui ir politikui Steponui Kairiui – 145
Daugiau informacijos...
 
2023-12-09  -  2023-12-09    Laisvės gynėjui Jurgiui Urbonui-Lakštučiui – 100
Daugiau informacijos...
 
2023-11-25  -  2023-11-25    Architektui Giedručiui Lauciui – 85
Daugiau informacijos...
 
2023-11-25  -  2023-11-25    Bibliografui Osvaldui Janoniui – 75
Daugiau informacijos...
 
2023-11-08  -  2023-11-08    Architektui Broniui Kazlauskui – 100
Daugiau informacijos...
 
2023-11-02  -  2023-11-02    Kunigui ir literatui Jonui Voveriui – 110
Daugiau informacijos...
 
2023-11-01  -  2023-11-01    Bažnyčios istorikui Rapolui Krasauskui – 110
Daugiau informacijos...
 
2023-10-29  -  2023-10-29    Mokslininkui pedagogui Juozui Danilavičiui – 95
Daugiau informacijos...
 
2023-10-22  -  2023-10-22    Fizikui Romaldui Purliui – 75
Daugiau informacijos...
 
2023-10-19  -  2023-10-19    Geologui Albertui Brilingui – 75
Daugiau informacijos...
 
2023-10-10  -  2023-10-10    Rašytojui Rimantui Vanagui – 75
Daugiau informacijos...
 
2023-10-06  -  2023-10-06    Mokslininkui agronomui Antanui Puodžiukui – 100
Daugiau informacijos...
 
2023-09-25  -  2023-09-25    Policijos pareigūnui Vladui Šalgunovui – 75
Daugiau informacijos...
 
2023-09-16  -  2023-09-16    Mokslininkui agronomui Juozui Bulotui – 100
Daugiau informacijos...
 
2023-09-09  -  2023-09-09    Pedagogei Onai Mašiotienei – 140
Daugiau informacijos...
 
2023-09-06  -  2023-09-06    Pedagogei vadovei Irenai Andrukaitienei – 75
Daugiau informacijos...
 
2023-08-28  -  2023-08-28    Pedagogui ir chorvedžiui Gediminui Purliui – 75
Daugiau informacijos...
 
2023-08-23  -  2023-08-23    Dailininkui Kaziui Varnui – 110
Daugiau informacijos...
 
2023-08-07  -  2023-08-07    Dailininkui Povilui Šiaučiūnui – 75
Daugiau informacijos...
 
2023-07-31  -  2023-07-31    Geologui Jonui Šimėnui – 70
Daugiau informacijos...
 
2023-07-15  -  2023-07-15    Inžinieriui Liudvikui Kęstučiui Šleniui – 90
Daugiau informacijos...
 
2023-06-23  -  2023-06-23    Biologei Jonei Vaičiūnienei – 90
Daugiau informacijos...
 
2023-06-22  -  2023-06-22    Palaimintajam Teofiliui Matulioniui – 150
Daugiau informacijos...
 
2023-06-12  -  2023-06-12    Dailininkui Jonui Rimšai – 120
Daugiau informacijos...
 
2023-06-10  -  2023-06-10    Kariškiui visuomenininkui Antanui Bulotai – 110
Daugiau informacijos...
 
2023-06-06  -  2023-06-06    Sportininkui kultūristui Vidui Janoniui – 60
Daugiau informacijos...
 
2023-06-01  -  2023-06-01    Kinematografininkei Linai Beleckaitei-Stukienei – 70
Daugiau informacijos...
 
2023-05-28  -  2023-05-28    Muzikos pedagogui ir kompozitoriui Broniui Petrokui – 70
Daugiau informacijos...
 
2023-05-22  -  2023-05-22    Savivaldos organizatoriui Jonui Motiejūnui-Valevičiui – 130
Daugiau informacijos...
 
2023-05-18  -  2023-05-18    Savivaldos organizatorei Bronislavai Šostuchienei – 75
Daugiau informacijos...
 
2023-05-18  -  2023-05-18    Kraštotyrininkui Algimantui Broniui Bekeniui – 90
Daugiau informacijos...
 
2023-05-17  -  2023-05-17    Fotografui ir aviatoriui Kazimierui Stroliai – 70
Daugiau informacijos...
 
2023-05-10  -  2023-05-10    Gydytojui Bronislovui Balkevičiui – 90
Daugiau informacijos...
 
2023-05-06  -  2023-05-06    Pedagogui ir visuomenininkui Jonui Juknevičiui – 100
Daugiau informacijos...
 
2023-05-05  -  2023-05-05    Miškininkei Janinai Šepetienei – 75
Daugiau informacijos...
 
2023-05-04  -  2023-05-04    Konstruktoriui Henrikui Karveliui – 90
Daugiau informacijos...
 
2023-05-01  -  2023-05-01    Geležinkelininkui Jonui Beliauskui – 100
Daugiau informacijos...
 
2023-04-27  -  2023-04-27    Inžinieriui Jonui Makštelei – 90
Daugiau informacijos...
 
2023-04-26  -  2023-04-26    Pedagogei Anelei Bajorienei – 125
Daugiau informacijos...
 
2023-04-21  -  2023-04-21    Pedagogei Domicelei Kunčinienei – 110
Daugiau informacijos...
 
2023-04-21  -  2023-04-21    Choreografui Kęstučiui Bernatavičiui – 50
Daugiau informacijos...
 
2023-04-20  -  2023-04-20    Rašytojai ir tautodailininkei Eugenijai UNTULIENEI-KREFT – 90
Daugiau informacijos...
 
2023-04-17  -  2023-04-17    Kultūros organizatoriui Romui Kutkai – 70
Daugiau informacijos...
 
2023-04-13  -  2023-04-13    Kunigui Broniui Strazdui – 100
Daugiau informacijos...
 
2023-04-11  -  2023-04-11    Tautodailininkei Eleonorai Telksnienei – 110
Daugiau informacijos...
 
2023-04-05  -  2023-04-05    Fizikui Stasiui Vygantui Augučiui – 80
Daugiau informacijos...
 
2023-03-26  -  2023-03-26    Sporto organizatoriui Linui Tubeliui – 50
Daugiau informacijos...
 
2023-03-24  -  2023-03-24    Sporto organizatoriui Arvydui Krikščiūnui – 60
Daugiau informacijos...
 
2023-03-19  -  2023-03-19    Gydytojui Juozui Trečiokui – 130
Daugiau informacijos...
 
2023-03-13  -  2023-03-13    Sporto organizatoriui Valdemarui Veršuliui – 75
Daugiau informacijos...
 
2023-03-10  -  2023-03-10    Miškininkui Rimvydui Gabrilavičiui – 80
Daugiau informacijos...
 
2023-03-08  -  2023-03-08    Sporto organizatoriui Rimantui Simonavičiui – 80
Daugiau informacijos...
 
2023-03-03  -  2023-03-03    Aklųjų pedagogui Kazimierui Auguliui – 120
Daugiau informacijos...
 
2023-03-01  -  2023-03-01    Inžinieriui ir visuomenininkui Mečiui Krasauskui – 110
Daugiau informacijos...
 
2023-02-28  -  2023-02-28    Fotografui Izidoriui Girčiui – 120
Daugiau informacijos...
 
2023-02-24  -  2023-02-24    Sporto organizatoriui Raimundui Šimkui – 60
Daugiau informacijos...
 
2023-02-18  -  2023-02-18    Gydytojai Birutei Elenai Butkienei – 80
Daugiau informacijos...
 
2023-02-14  -  2023-02-14    Kunigui Broniui Balaišai – 90
Daugiau informacijos...
 
2023-02-09  -  2023-02-09    Kunigui kraštotyrininkui Alfonsui Gražiui – 100
Daugiau informacijos...
 
2023-02-08  -  2023-02-08    Kunigui ir rašytojui Jonui Kuzmickiui – 110
Daugiau informacijos...
 
2023-02-03  -  2023-02-03    Edukologei Rimantai Adomaitienei – 70
Daugiau informacijos...
 
2023-01-29  -  2023-01-29    Laisvės gynėjui ir visuomenininkui Jonui Kadžioniui – 95
Daugiau informacijos...
 
2023-01-25  -  2023-01-25    Gydytojui Antanui Didžiuliui – 140
Daugiau informacijos...
 
2023-01-23  -  2023-01-23    Muziejininkei Onai Sedelskytei – 100
Daugiau informacijos...
 
2023-01-22  -  2023-01-22    Vyskupui Juozapui Kuktai – 150
Daugiau informacijos...
 
2023-01-15  -  2023-01-15    Pedagogei ir visuomenininkei Danutei Šilinienei – 90
Daugiau informacijos...
 
2023-01-12  -  2023-01-12    Inžinieriui ir sporto organizatoriui Vytautui Kiaušui – 70
Daugiau informacijos...
 
2023-01-08  -  2023-01-08    Gydytojui Daliui Vaiginui – 70
Daugiau informacijos...
 
2023-01-07  -  2023-01-07    Menotyrininkei Jolantai Zabulytei – 60
Daugiau informacijos...
 
2023-01-03  -  2023-01-03    Muzikui Gediminui Laurinavičiui – 90
Daugiau informacijos...
 
2023-01-01  -  2023-01-01    Inžinieriui Pranciškui Markūnui – 150
Daugiau informacijos...
 
2023-01-01  -  2023-01-01    Kunigui ir švietėjui Vaclovui Verikui – 110
Daugiau informacijos...
 
2022-12-20  -  2022-12-20    Skulptoriui Vladui Vildžiūnui – 90
Daugiau informacijos...
 
2022-12-19  -  2022-12-19    Archeologui ir rašytojui Petrui Tarasenkai – 130
Daugiau informacijos...
 
2022-12-10  -  2022-12-10    Chemikui Jonui Rimvydui Stundžiai – 90
Daugiau informacijos...
 
2022-12-08  -  2022-12-08    Visuomenininkui Julijonui Kęstučiui Laskauskui – 100
Daugiau informacijos...
 
2022-11-28  -  2022-11-28    Pedagogui Antanui Žemaičiui – 75
Daugiau informacijos...
 
2022-11-27  -  2022-11-27    Inžinierei verslininkei Zitai Grigienei – 80
Daugiau informacijos...
 
2022-11-27  -  2022-11-27    Teisininkui Laimantui Misiūnui – 60
Daugiau informacijos...
 
2022-11-27  -  2022-11-27    Miškininkui Antanui Stackevičiui – 75
Daugiau informacijos...
 
2022-11-17  -  2022-11-17    Mokslininkui gydytojui Raimundui Lunevičiui – 60
Daugiau informacijos...
 
2022-11-16  -  2022-11-16    Dailininkui Juozui Mačėnui – 110
Daugiau informacijos...
 
2022-11-12  -  2022-11-12    Kompozitoriui ir dirigentui Mykolui Karkai – 130
Daugiau informacijos...
 
2022-11-05  -  2022-11-05    Dailininkui scenografui Feliksui Navickui – 100
Daugiau informacijos...
 
2022-11-02  -  2022-11-02    Aktoriui Dangiui Cholinui – 50
Daugiau informacijos...
 
2022-10-30  -  2022-10-30    Mokslininkui matematikui technologui Vidmantui Povilui Pekarskui – 80
Daugiau informacijos...
 
2022-10-19  -  2022-10-19    Muzikos pedagogui ir chorvedžiui Robertui Čapkevičiui – 70
Daugiau informacijos...
 
2022-10-17  -  2022-10-17    Inžinieriui hidrotechnikui Leonui Dainiui – 110
Daugiau informacijos...
 
2022-10-10  -  2022-10-10    Dainininkui solistui Tomui Ladigai – 60
Daugiau informacijos...
 
2022-10-10  -  2022-10-10    Gydytojai Zitai Neniškienei – 70
Daugiau informacijos...
 
2022-10-01  -  2022-10-01    Kunigui tremtiniui Mykolui Stoniui – 110
Daugiau informacijos...
 
2022-09-30  -  2022-09-30    Bibliografei Julijai Čepytei – 80
Daugiau informacijos...
 
2022-09-29  -  2022-09-29    Gydytojui vadovui Rimondui Bukeliui – 70
Daugiau informacijos...
 
2022-09-29  -  2022-09-29    Gydytojui mokslininkui Mykolui Marcinkevičiui – 130
Daugiau informacijos...
 
2022-09-18  -  2022-09-18    Sporto organizatoriui Algiui Drūsiui – 60
Daugiau informacijos...
 
2022-09-17  -  2022-09-17    Sporto organizatoriui Juliui Malelei – 90
Daugiau informacijos...
 
2022-09-02  -  2022-09-02    Gydytojai vadovei Virginijai Pažėrienei – 70
Daugiau informacijos...
 
2022-09-01  -  2022-09-01    Teologui, vienuoliui pranciškonui Matui Baniūnui – 110
Daugiau informacijos...
 
2022-08-28  -  2022-08-28    Sportininkui šaškininkui Aloyzui Tylai – 70
Daugiau informacijos...
 
2022-08-25  -  2022-08-25    Vargonininkui ir chorvedžiui Rimvydui Griauzdei – 55
Daugiau informacijos...
 
2022-08-23  -  2022-08-23    Inžinieriui technologui Vladui Sližiui – 110
Daugiau informacijos...
 
2022-08-22  -  2022-08-22    Inžinieriui statybininkui Albertui Miškiniui – 75
Daugiau informacijos...
 
2022-08-15  -  2022-08-15    Agronomui Petro Šostuchai – 75
Daugiau informacijos...
 
2022-08-12  -  2022-08-12    Spaustuvininkui Jonui Danaičiui – 100
Daugiau informacijos...
 
2022-08-01  -  2022-08-01    Inžinieriui verslininkui Juozui Raišeliui – 75
Daugiau informacijos...
 
2022-08-01  -  2022-08-01    Skulptoriui Lionginui Virbickui – 90
Daugiau informacijos...
 
2022-08-01  -  2022-08-01    Pedagogei ir visuomenininkei Aldonai Daugilytei – 80
Daugiau informacijos...
 
2022-07-23  -  2022-07-23    Muzikos pedagogei ir chorvedei Onutei Aleknavičienei – 75
Daugiau informacijos...
 
2022-07-20  -  2022-07-20    Mokslininkui agronomui Jonui Mikalajūnui – 100
Daugiau informacijos...
 
2022-07-13  -  2022-07-13    Ekonomistui Arvydui Pajuodžiui – 90
Daugiau informacijos...
 
2022-07-11  -  2022-07-11    Kompozitoriui ir muzikologui Juozui Stroliai – 125
Daugiau informacijos...
 
2022-07-11  -  2022-07-11    Inžinieriui ir visuomenininkui Vytautui Galvydžiui – 100
Daugiau informacijos...
 
2022-07-09  -  2022-07-09    Rašytojui ir vertėjui Valdui Papieviui – 60
Daugiau informacijos...
 
2022-07-08  -  2022-07-08    Mokslininkui Algirdui Antanui Avižieniui – 90
Daugiau informacijos...
 
2022-07-07  -  2022-07-07    Architektui restauratoriui, inžinieriui Rimantui Šermukšniui – 85
Daugiau informacijos...
 
2022-06-23  -  2022-06-23    Mokslininkui leidėjui Broniui Vaitiekūnui – 120
Daugiau informacijos...
 
2022-06-23  -  2022-06-23    Teisininkei Zitai Gavėnienei – 65
Daugiau informacijos...
 
2022-06-16  -  2022-06-16    Kunigui Justui Jasėnui – 40
Daugiau informacijos...
 
2022-06-15  -  2022-06-15    Knygnešiui ir švietėjui Valerijonui Laskauskui – 150
Daugiau informacijos...
 
2022-06-05  -  2022-06-05    Muzikos pedagogui Algimantui Vaiginiui – 80
Daugiau informacijos...
 
2022-05-25  -  2022-05-25    Rašytojui, kino ir teatro režisieriui Vytautui V. Landsbergiui – 60
Daugiau informacijos...
 
2022-05-25  -  2022-05-25    Literatui ir visuomenininkui Mikui Masiui – 130
Daugiau informacijos...
 
2022-05-23  -  2022-05-23    Rašytojui Vidmantui Kiaušui-Elmiškiui – 70
Daugiau informacijos...
 
2022-05-22  -  2022-05-22    Fizikui ir chemikui Vytautui Kaikariui – 110
Daugiau informacijos...
 
2022-05-20  -  2022-05-20    Aktoriui Ferdinandui Pranui Jakšiui – 85
Daugiau informacijos...
 
2022-05-18  -  2022-05-18    Visuomenininkui Audriui Vingriui – 60
Daugiau informacijos...
 
2022-05-18  -  2022-05-18    Mokslininkui inžinieriui Vytautui Plakiui – 70
Daugiau informacijos...
 
2022-05-12  -  2022-05-12    Lakūnui Povilui Šalteniui – 110
Daugiau informacijos...
 
2022-05-12  -  2022-05-12    Kultūros organizatorei Ritai Babelienei – 60
Daugiau informacijos...
 
2022-05-11  -  2022-05-11    Istorikui ir archeologui Gintautui Zabielai – 60
Daugiau informacijos...
 
2022-05-04  -  2022-05-04    Verslininkui vadovui Virgilijui Vaičiuliui – 65
Daugiau informacijos...
 
2022-04-27  -  2022-04-27    Pedagogui ir visuomenininkui Valentinui Šapalui – 70
Daugiau informacijos...
 
2022-04-26  -  2022-04-26    Dailininkei Domicelei Tarabildienei – 110
Daugiau informacijos...
 
2022-04-26  -  2022-04-26    Bibliografui Romualdui Vytautui Rimšai – 85
Daugiau informacijos...
 
2022-04-18  -  2022-04-18    Kunigui ir švietėjui Liudvikui Šiaučiūnui – 160
Daugiau informacijos...
 
2022-04-17  -  2022-04-17    Aktorei Daliai Michelevičiūtei – 55
Daugiau informacijos...
 
2022-04-10  -  2022-04-10    Kultūros organizatorei Dijanai Petrokaitei – 60
Daugiau informacijos...
 
2022-04-05  -  2022-04-05    Fotografui Vincui Ferinauskui – 130
Daugiau informacijos...
 
2022-04-04  -  2022-04-04    Gydytojui Audroniui Gustui – 70
Daugiau informacijos...
 
2022-04-04  -  2022-04-04    Literatei Bronei Kundrotienei – 90
Daugiau informacijos...
 
2022-04-03  -  2022-04-03    Mokslininkui gydytojui Arūnui Valiuliui – 60
Daugiau informacijos...
 
2022-04-03  -  2022-04-03    Gydytojui Bronislavui Kisieliui – 90
Daugiau informacijos...
 
2022-04-03  -  2022-04-03    Verslininkui ir politikui Rimantui Sinkevičiui – 70
Daugiau informacijos...
 
2022-03-26  -  2022-03-26    Rašytojui Antanui Vienuoliui – 140
Daugiau informacijos...
 
2022-03-23  -  2022-03-23    Mokslininkui inžinieriui Rimvydui Povilui Žilinskui – 85
Daugiau informacijos...
 
2022-03-22  -  2022-03-22    Savivaldos organizatoriui Juozui Ratautui – 70
Daugiau informacijos...
 
2022-03-21  -  2022-03-21    Teatrologui Aleksandrui Guobiui – 90
Daugiau informacijos...
 
2022-03-21  -  2022-03-21    Dailininkui skulptoriui Sauliui Milašiui – 50
Daugiau informacijos...
 
2022-03-20  -  2022-03-20    Kunigui ir vienuoliui Steponui Gailiušiui – 110
Daugiau informacijos...
 
2022-03-19  -  2022-03-19    Gydytojai Zitai Kapušinskienei – 70
Daugiau informacijos...
 
2022-03-18  -  2022-03-18    Mokslininkei kalbininkei Laimutei Alfonsai Kitkauskienei – 80
Daugiau informacijos...
 
2022-03-17  -  2022-03-17    Kunigui jėzuitui Vytautui Merkiui – 95
Daugiau informacijos...
 
2022-03-16  -  2022-03-16    Dailininkui keramikui Juozui Adomoniui – 90
Daugiau informacijos...
 
2022-03-16  -  2022-03-16    Kraštotyrininkui Raimondui Guobiui – 60
Daugiau informacijos...
 
2022-03-14  -  2022-03-14    Mokslininkui inžinieriui Stasiui Karosui – 90
Daugiau informacijos...
 
2022-03-02  -  2022-03-02    Vertėjai Daivai Daugirdienei – 60
Daugiau informacijos...
 
2022-03-01  -  2022-03-01    Kunigui tremtiniui Matui Šermukšniui – 120
Daugiau informacijos...
 
2022-02-26  -  2022-02-26    Ekonomistui Jonui Niaurai – 70
Daugiau informacijos...
 
2022-02-26  -  2022-02-26    Pedagogei Onai Repečkienei – 80
Daugiau informacijos...
 
2022-02-21  -  2022-02-21    Dailėtyrininkui Povilui Valaikai – 80
Daugiau informacijos...
 
2022-02-17  -  2022-02-17    Socialiniam darbuotojui Arūnui Kiaušui – 60
Daugiau informacijos...
 
2022-02-09  -  2022-02-09    Žurnalistui Jurgiui Karosui – 100
Daugiau informacijos...
 
2022-02-04  -  2022-02-04    Pedagogui ir dramaturgui Vincui Petroniui – 125
Daugiau informacijos...
 
2022-02-04  -  2022-02-04    Savivaldos organizatoriui Antanui Gražiui – 70
Daugiau informacijos...
 
2022-02-02  -  2022-02-02    Kariškiui inžinieriui Antanui Banėnui – 125
Daugiau informacijos...
 
2022-02-02  -  2022-02-02    Teisininkui, fotomenininkui ir kolekcininkui Raimondui Diliui – 60
Daugiau informacijos...
 
2022-01-29  -  2022-01-29    Matematikui ir informatikui Antanui Mitašiūnui – 70
Daugiau informacijos...
 
2022-01-26  -  2022-01-26    Karo inžinieriui Petrui Kutkai – 125
Daugiau informacijos...
 
2022-01-25  -  2022-01-25    Kariškiui Antanui Šovai – 120
Daugiau informacijos...
 
2022-01-22  -  2022-01-22    Kunigui visuomenininkui Petrui Adomoniui – 100
Daugiau informacijos...
 
2022-01-21  -  2022-01-21    Dvasininkui Sauliui Filipavičiui – 60
Daugiau informacijos...
 
2022-01-20  -  2022-01-20    Vargonininkui ir chorvedžiui Juozui Mikulėnui – 115
Daugiau informacijos...
 
2022-01-19  -  2022-01-19    Literatei Janinai Cibienei – 90
Daugiau informacijos...
 
2022-01-18  -  2022-01-18    Aktoriui Algimantui Bružui – 90
Daugiau informacijos...
 
2022-01-17  -  2022-01-17    Dailininkui keramikui Benediktui Bražiūnui – 90
Daugiau informacijos...
 
2022-01-15  -  2022-01-15    Energetikui ir kraštotyrininkui Jonui Sriubui – 80
Daugiau informacijos...
 
2022-01-14  -  2022-01-14    Teologui ir filosofui Antanui Paškui – 100
Daugiau informacijos...
 
2022-01-11  -  2022-01-11    Kanklių meistrui Juozui Lašui – 110
Daugiau informacijos...
 
2022-01-05  -  2022-01-05    Miškininkui ir aplinkosaugininkui Rimantui Šalkauskui – 75
Daugiau informacijos...
 
2022-01-03  -  2022-01-03    Pedagogui edukologui Vincentui Blauzdžiui – 80
Daugiau informacijos...
 
2022-01-01  -  2022-01-01    Rašytojui Vytautui Račickui – 70
Daugiau informacijos...
 
2022-01-01  -  2022-01-01    Inžinieriui Mindaugui Pluktui – 75
Daugiau informacijos...
 
2022-01-01  -  2022-01-01    Fotožurnalistui, kolekcininkui ir muziejininkui Antanui Kazimierui Diliui – 90
Daugiau informacijos...
 
2021-12-18  -  2021-12-18    Tautodailininkei Veronikai Limbienei – 85
Daugiau informacijos...
 
2021-12-05  -  2021-12-05    Agronomui ir literatui Zenonui Beniuliui – 100
Daugiau informacijos...
 
2021-11-26  -  2021-11-26    Dvasininkui Jonui Staškevičiui – 85
Daugiau informacijos...
 
2021-11-25  -  2021-11-25    Visuomenininkui Zenonui Mameniškiui – 75
Daugiau informacijos...
 
2021-11-19  -  2021-11-19    Dvasininkui Albertui Talačkai – 100
Daugiau informacijos...
 
2021-11-17  -  2021-11-17    Pedagogei tautodailininkei Marijai Kriaučiūnienei – 100
Daugiau informacijos...
 
2021-11-14  -  2021-11-14    Švietėjui Stanislovui Feliksui Didžiuliui – 165
Daugiau informacijos...
 
2021-11-12  -  2021-11-12    Verslininkui leidėjui Virginijui Stroliai – 60
Daugiau informacijos...
 
2021-11-09  -  2021-11-09    Kariškiui Jonui Sližiui – 125
Daugiau informacijos...
 
2021-11-09  -  2021-11-09    Mokslininkui inžinieriui Povilui Kemėšiui – 100
Daugiau informacijos...
 
2021-11-07  -  2021-11-07    Žurnalistei Sofijai Sakalienei – 125
Daugiau informacijos...
 
2021-11-02  -  2021-11-02    Pedagogui ir gamtininkui Pauliui Glemžai – 100
Daugiau informacijos...
 
2021-10-29  -  2021-10-29    Verslininkui Vytautui Duknauskui – 60
Daugiau informacijos...
 
2021-10-06  -  2021-10-06    Rašytojui Valentinui Zaikauskui – 80
Daugiau informacijos...
 
2021-10-03  -  2021-10-03    Inžinieriui geologui Jonui Banėnui – 80
Daugiau informacijos...
 
2021-09-26  -  2021-09-26    Laisvės gynėjui Justinui Baltuškai – 150
Daugiau informacijos...
 
2021-09-23  -  2021-09-23    Verslininkui Jonui Karveliui – 120
Daugiau informacijos...
 
2021-09-22  -  2021-09-22    Medikei visuomenininkei Irenai Palevičienei – 80
Daugiau informacijos...
 
2021-09-09  -  2021-09-09    Aktoriui ir režisieriui Aleksandrui Kernagiui – 110
Daugiau informacijos...
 
2021-09-04  -  2021-09-04    Literatui Dainiui Žąsinui – 55
Daugiau informacijos...
 
2021-08-22  -  2021-08-22    Kraštotyrininkui Petrui Biržiui – 125
Daugiau informacijos...
 
2021-08-19  -  2021-08-19    Fotomenininkui Romualdui Rakauskui – 80
Daugiau informacijos...
 
2021-08-14  -  2021-08-14    Dailininkui Kazimierui Tutkui – 100
Daugiau informacijos...
 
2021-08-14  -  2021-08-14    Pedagogui ir visuomenininkui Albertui Žarskui – 85
Daugiau informacijos...
 
2021-08-08  -  2021-08-08    Mokslininkui farmacininkui Valdimarui Januliui – 70
Daugiau informacijos...
 
2021-08-03  -  2021-08-03    Miškininkui Jonui Kuprioniui – 120
Daugiau informacijos...
 
2021-08-01  -  2021-08-01    Žurnalistui Vytautui Bagdonui – 70
Daugiau informacijos...
 
2021-07-31  -  2021-07-31    Mokytojui Kaziui Bulotui – 125
Daugiau informacijos...
 
2021-07-31  -  2021-07-31    Bibliografei Ramunei Petuchovaitei – 50
Daugiau informacijos...
 
2021-07-21  -  2021-07-21    Mokslininkui gydytojui Juozui Meškauskui – 115
Daugiau informacijos...
 
2021-07-19  -  2021-07-19    Pedagogei Eugenijai Vingrienei – 90
Daugiau informacijos...
 
2021-07-10  -  2021-07-10    Aktoriui Algimantui Masiuliui – 90
Daugiau informacijos...
 
2021-07-06  -  2021-07-06    Politikui Aloyzui Sakalui – 90
Daugiau informacijos...
 
2021-07-01  -  2021-07-01    Kariškiui Vaclovui Griganavičiui – 130
Daugiau informacijos...
 
2021-06-29  -  2021-06-29    Kultūros organizatoriui Žilvinui Pranui Smalskui – 60
Daugiau informacijos...
 
2021-06-26  -  2021-06-26    Vertėjui Jonui Trečiokui – 130
Daugiau informacijos...
 
2021-06-22  -  2021-06-22    Sportininkei Ritai Rudaitienei – 80
Daugiau informacijos...
 
2021-06-21  -  2021-06-21    Bibliotekininkei Rožei Klimašauskaitei – 100
Daugiau informacijos...
 
2021-06-16  -  2021-06-16    Chorvedžiui Petrui Sližiui – 150
Daugiau informacijos...
 
2021-06-06  -  2021-06-06    Tautodailininkei Genovaitei Petuchovienei – 90
Daugiau informacijos...
 
2021-06-05  -  2021-06-05    Miškininkui Zenonui Prūsui – 100
Daugiau informacijos...
 
2021-05-23  -  2021-05-23    Dailininkei keramikei Linai Bekerienei – 60
Daugiau informacijos...
 
2021-05-23  -  2021-05-23    Pedagogei Genei Leitienei – 70
Daugiau informacijos...
 
2021-05-21  -  2021-05-21    Teologui Jonui Juodeliui – 100
Daugiau informacijos...
 
2021-05-21  -  2021-05-21    Veterinarui Juozui Motiejūnui – 125
Daugiau informacijos...
 
2021-05-16  -  2021-05-16    Žurnalistui Pranui Keibui – 90
Daugiau informacijos...
 
2021-05-16  -  2021-05-16    Dainininkui solistui ir kultūros organizatoriui Tomui Tuskeniui – 40
Daugiau informacijos...
 
2021-05-11  -  2021-05-11    Pedagogui Vytautui Didžiuliui – 140
Daugiau informacijos...
 
2021-05-11  -  2021-05-11    Gydytojai poetei Vandai Didžiulytei – 140
Daugiau informacijos...
 
2021-05-09  -  2021-05-09    Mokslininkui inžinieriui Valentinui Skaržauskui – 70
Daugiau informacijos...
 
2021-05-08  -  2021-05-08    Chorvedžiui Rimantui Vaiginiui – 80
Daugiau informacijos...
 
2021-05-04  -  2021-05-04    Gydytojui Rolandui Jurkėnui – 50
Daugiau informacijos...
 
2021-04-28  -  2021-04-28    Architektui Evaldui Purliui – 80
Daugiau informacijos...
 
2021-04-26  -  2021-04-26    Gamtininkui Kęstučiui Šerepkai – 60
Daugiau informacijos...
 
2021-04-21  -  2021-04-21    Rašytojai ir švietėjai Liudvikai Didžiulienei-Žmonai – 165
Daugiau informacijos...
 
2021-04-19  -  2021-04-19    Matematikui ir teisininkui Pranui Alsiui – 60
Daugiau informacijos...
 
2021-04-13  -  2021-04-13    Rašytojui Stasiui Keblui – 125
Daugiau informacijos...
 
2021-04-13  -  2021-04-13    Choreografui Juozui Pratkeliui – 80
Daugiau informacijos...
 
2021-04-10  -  2021-04-10    Ekonomistui Aleksandrui Žemaičiui – 110
Daugiau informacijos...
 
2021-04-03  -  2021-04-03    Gydytojui Hermanui Šumacheriui – 160
Daugiau informacijos...
 
2021-04-03  -  2021-04-03    Gamtininkui Kęstučiui Kaziui Verbickui – 80
Daugiau informacijos...
 
2021-03-29  -  2021-03-29    Medžio drožėjui Mykolui Striogai – 90
Daugiau informacijos...
 
2021-03-24  -  2021-03-24    Kunigui Vytautui Masiui – 90
Daugiau informacijos...
 
2021-03-22  -  2021-03-22    Gydytojui Samueliui Jamesui Meltzeriui – 170
Daugiau informacijos...
 
2021-03-20  -  2021-03-20    Inžinieriui Vaclovui Vytautui Šeštokui – 90
Daugiau informacijos...
 
2021-03-18  -  2021-03-18    Politikui Edvardui Makščiui – 130
Daugiau informacijos...
 
2021-03-17  -  2021-03-17    Dvasininkui Jonui Abelevičiui – 200
Daugiau informacijos...
 
2021-03-15  -  2021-03-15    Literatei Janinai Aleknavičienei – 75
Daugiau informacijos...
 
2021-03-12  -  2021-03-12    Inžinieriui verslininkui Valdemarui Zakarauskui – 70
Daugiau informacijos...
 
2021-03-08  -  2021-03-08    Kunigui Virginijui Taučkėlai – 60
Daugiau informacijos...
 
2021-03-08  -  2021-03-08    Zootechnikui Juozui Jukniui – 70
Daugiau informacijos...
 
2021-03-04  -  2021-03-04    Poetui Baliui Sriubui – 80
Daugiau informacijos...
 
2021-03-04  -  2021-03-04    Rašytojui Kęstučiui Arlauskui – 85
Daugiau informacijos...
 
2021-03-01  -  2021-03-01    Savivaldos organizatoriui Algimantui Dačiuliui – 85
Daugiau informacijos...
 
2021-02-28  -  2021-02-28    Istorikei Onai Adomonienei – 100
Daugiau informacijos...
 
2021-02-25  -  2021-02-25    Poetui Vytautui Karosui – 125
Daugiau informacijos...
 
2021-02-20  -  2021-02-20    Pedagogui Valentinui Eismantui – 65
Daugiau informacijos...
 
2021-02-20  -  2021-02-20    Gydytojai Daliai Buterlevičienei – 70
Daugiau informacijos...
 
2021-02-19  -  2021-02-19    Rašytojai Halinai Mošinskienei – 110
Daugiau informacijos...
 
2021-02-15  -  2021-02-15    Pedagogei visuomenininkei Faustinai Mackevičienei – 110
Daugiau informacijos...
 
2021-02-14  -  2021-02-14    Istorikui Vytautui Skebui – 80
Daugiau informacijos...
 
2021-02-06  -  2021-02-06    Pedagogei Laimai Juzėnienei – 65
Daugiau informacijos...
 
2021-02-03  -  2021-02-03    Literatei Eugenijai Pilinkienei – 85
Daugiau informacijos...
 
2021-02-02  -  2021-02-02    Dainininkei Veronikai Dagelytei-Valatkienei – 110
Daugiau informacijos...
 
2021-01-29  -  2021-01-29    Architektui Leonidui Pranui Ziberkui – 75
Daugiau informacijos...
 
2021-01-27  -  2021-01-27    Vertėjai Jūratei Marijai Ivanauskienei – 50
Daugiau informacijos...
 
2021-01-27  -  2021-01-27    Medžio drožėjui Povilui Bugailiškiui – 110
Daugiau informacijos...
 
2021-01-24  -  2021-01-24    Skulptoriui Vytautui Šeriui – 90
Daugiau informacijos...
 
2021-01-23  -  2021-01-23    Aviakonstruktoriui Baliui Karveliui – 110
Daugiau informacijos...
 
2021-01-21  -  2021-01-21    Kariškiui Klemensui Karosui – 110
Daugiau informacijos...
 
2021-01-18  -  2021-01-18    Ornitologui Broniui Šablevičiui – 75
Daugiau informacijos...
 
2021-01-17  -  2021-01-17    Rašytojui Stepui Zobarskui – 110
Daugiau informacijos...
 
2021-01-16  -  2021-01-16    Geologui Valentinui Kadūnui – 80
Daugiau informacijos...
 
2021-01-06  -  2021-01-06    Chemikui Anicetui Kaušpėdui – 110
Daugiau informacijos...
 
2021-01-04  -  2021-01-04    Dailininkui juvelyrui Raimundui Padleckui – 65
Daugiau informacijos...
 
2021-01-03  -  2021-01-03    Vertėjai Aldonai Mickienei – 90
Daugiau informacijos...
 
2021-01-02  -  2021-01-02    Chemikui Rolandui Kazlauskui – 80
Daugiau informacijos...
 
2021-01-02  -  2021-01-02    Sporto organizatoriui Povilui Kūgiui – 85
Daugiau informacijos...
 
2021-01-01  -  2021-01-01    Pedagogei Augienei Vilūnienei – 70
Daugiau informacijos...
 
2020-12-31  -  2020-12-31    Muziejininkui Egidijui Musteikiui – 50
Daugiau informacijos...
 
2020-12-21  -  2020-12-21    Žurnalistui Baliui Dunduliui – 110
Daugiau informacijos...
 
2020-12-19  -  2020-12-19    Knygnešiui Kostui Narkevičiui – 160
Daugiau informacijos...
 
2020-12-19  -  2020-12-19    Vaistininkui Steponui Žvirbliui – 140
Daugiau informacijos...
 
2020-12-17  -  2020-12-17    Teatro režisieriui Vytautui Germanavičiui – 60
Daugiau informacijos...
 
2020-12-15  -  2020-12-15    Agronomui Antanui Abraškevičiui – 85
Daugiau informacijos...
 
2020-12-15  -  2020-12-15    Socialinės veiklos organizatorei Jolantai Pleškienei – 50
Daugiau informacijos...
 
2020-12-14  -  2020-12-14    Kino kūrėjui Stepui Uzdonui – 110
Daugiau informacijos...
 
2020-12-09  -  2020-12-08    Mokslininkui edukologui Sauliui Nefui – 60
Daugiau informacijos...
 
2020-12-08  -  2020-12-08    Rašytojai Bronei Buivydaitei – 125
Daugiau informacijos...
 
2020-12-08  -  2020-12-08    Pedagogui Juozui Paškevičiui – 110
Daugiau informacijos...
 
2020-12-04  -  2020-12-04    Muziejininkei Almai Gudonytei – 90
Daugiau informacijos...
 
2020-12-01  -  2020-12-01    Tautodailininkei Anelei Geleževičienei – 100
Daugiau informacijos...
 
2020-11-28  -  2020-11-28    Miškininkui Kęstučiui Bilbokui – 60
Daugiau informacijos...
 
2020-11-24  -  2020-11-24    Dvasininkui kankiniui Jonui Staškevičiui – 110
Daugiau informacijos...
 
2020-11-21  -  2020-11-21    Savivaldos organizatoriui Antanui Baurai – 65
Daugiau informacijos...
 
2020-11-11  -  2020-11-11    Dvarininkui Vladislavui Komarui – 110
Daugiau informacijos...
 
2020-11-09  -  2020-11-09    Biologui Vydmantui Atkočiui – 70
Daugiau informacijos...
 
2020-11-05  -  2020-11-05    Žurnalistui Danieliui Binkiui – 85
Daugiau informacijos...
 
2020-11-05  -  2020-11-05    Kraštotyrininkui Kazimierui Rapolui Maigiui – 220
Daugiau informacijos...
 
2020-11-03  -  2020-11-03    Dvasininkui Boguslavui Korvinui Gosievskiui – 360
Daugiau informacijos...
 
2020-11-01  -  2020-11-01    Ekonomistei Ritai Kripaitienei – 60
Daugiau informacijos...
 
2020-10-26  -  2020-10-26    Chorvedei Zitai Kariniauskienei – 70
Daugiau informacijos...
 
2020-10-20  -  2020-10-20    Dvasininkui Stanislovui Kiškiui – 120
Daugiau informacijos...
 
2020-10-20  -  2020-10-20    Knygnešiui Jonui Šaučiūnui – 150
Daugiau informacijos...
 
2020-10-16  -  2020-10-16    Smuikininkei Elenai Bekerienei – 110
Daugiau informacijos...
 
2020-10-07  -  2020-10-07    Chorvedžiui Broniui Sližiui – 100
Daugiau informacijos...
 
2020-10-05  -  2020-10-05    Inžinieriui Pranui Kačinskui – 130
Daugiau informacijos...
 
2020-10-03  -  2020-10-03    Fotografui Jonui Kajackui –100
Daugiau informacijos...
 
2020-09-23  -  2020-09-23    Dailininkui Jonui Žukui – 80
Daugiau informacijos...
 
2020-09-20  -  2020-09-20    Žurnalistui Aleksandrui Keziui – 90
Daugiau informacijos...
 
2020-09-17  -  2020-09-17    Pedagogui Bronislavui Rimkui – 80
Daugiau informacijos...
 
2020-09-16  -  2020-09-16    Sporto organizatoriui Algirdui Anankai – 70
Daugiau informacijos...
 
2020-08-28  -  2020-08-28    Dailininkui Romualdui Inčirauskui – 70
Daugiau informacijos...
 
2020-08-26  -  2020-08-26    Ekonomistei Onai Gražinai Rakauskienei – 75
Daugiau informacijos...
 
2020-08-25  -  2020-08-25    Dvasininkui Liudvikui Poviloniui – 110
Daugiau informacijos...
 
2020-08-21  -  2020-08-21    Dvasininkui Marijonui Savickui – 70
Daugiau informacijos...
 
2020-08-21  -  2020-08-21    Bardui Kazimierui Jakučiui-Pagulbiui – 60
Daugiau informacijos...
 
2020-08-20  -  2020-08-20    Gydytojai Veronikai Juodienei – 80
Daugiau informacijos...
 
2020-08-17  -  2020-08-17    Sporto organizatoriui Stasiui Radzevičiui – 130
Daugiau informacijos...
 
2020-08-16  -  2020-08-16    Savivaldos organizatoriui Valentinui Patumsiui – 70
Daugiau informacijos...
 
2020-08-13  -  2020-08-13    Literatei Veronikai Dikčiuvienei – 90
Daugiau informacijos...
 
2020-08-11  -  2020-08-11    Inžinieriui Vyteniui Albertui Zabukui – 80
Daugiau informacijos...
 
2020-08-10  -  2020-08-10    Dailininkui Rudolfui Baranikui – 100
Daugiau informacijos...
 
2020-08-02  -  2020-08-02    Matematikei Viliai Svetulevičienei – 75
Daugiau informacijos...
 
2020-07-23  -  2020-07-23    Dvasininkui Robertui Pukeniui – 65
Daugiau informacijos...
 
2020-07-23  -  2020-07-23    Ekonomistui Vidmantui Jankauskui – 70
Daugiau informacijos...
 
2020-07-23  -  2020-07-23    Istorikei Aldonai Vasiliauskienei – 75
Daugiau informacijos...
 
2020-07-17  -  2020-07-17    Pedagogui Alvydui Kirvėlai – 65
Daugiau informacijos...
 
2020-07-17  -  2020-07-17    Dailininkui Alvydui Latėnui – 60
Daugiau informacijos...
 
2020-07-16  -  2020-07-16    Kompozitoriui Juozui Karosui – 130
Daugiau informacijos...
 
2020-07-15  -  2020-07-15    Žurnalistui Vladui Butėnui – 80
Daugiau informacijos...
 
2020-07-14  -  2020-07-14    Inžinieriui Jonui Adamoniui – 80
Daugiau informacijos...
 
2020-07-10  -  2020-07-10    Mokslininkui inžinieriui Virgaudui Puodžiukui – 65
Daugiau informacijos...
 
2020-07-07  -  2020-07-07    Fotomenininkei Onai Pajedaitei – 95
Daugiau informacijos...
 
2020-07-06  -  2020-07-06    Dailininkei Danutei Laurenčikaitei – 85
Daugiau informacijos...
 
2020-06-25  -  2020-06-25    Inžinieriui Rimantui Stanislovui Butkevičiui – 80
Daugiau informacijos...
 
2020-06-24  -  2020-06-24    Chorvedžiui Jonui Zenonui Bernadišiui – 85
Daugiau informacijos...
 
2020-06-23  -  2020-06-23    Teisininkui Kęstučiui Tubiui – 60
Daugiau informacijos...
 
2020-06-17  -  2020-06-17    Kariškiui Alfonsui Sklėriui – 130
Daugiau informacijos...
 
2020-06-07  -  2020-06-07    Tautodailininkui Stanislovui Petraškai – 85
Daugiau informacijos...
 
2020-05-19  -  2020-05-19    Operos režisieriui Nerijui Petrokui – 60
Daugiau informacijos...
 
2020-05-17  -  2020-05-17    Biologei Janinai Prūsaitei – 95
Daugiau informacijos...
 
2020-05-16  -  2020-05-16    Rašytojui Antanui Drilingai – 85
Daugiau informacijos...
 
2020-05-10  -  2020-05-10    Žurnalistui Zenonui Baltušnikui – 95
Daugiau informacijos...
 
2020-05-08  -  2020-05-08    Pedagogei vadovei Loretai Daugėlienei – 50
Daugiau informacijos...
 
2020-05-07  -  2020-05-07    Medžio drožėjui Pranui Petroniui – 70
Daugiau informacijos...
 
2020-05-01  -  2020-05-01    Verslininkui Kęstučiui Pakelčiui – 60
Daugiau informacijos...
 
2020-04-24  -  2020-04-24    Kunigui Stanislovui Krumpliauskui – 75
Daugiau informacijos...
 
2020-04-24  -  2020-04-24    Fotožurnalistui Jonui Junevičiui – 70
Daugiau informacijos...
 
2020-04-17  -  2020-04-17    Ekonomistei Angelei Danutei Čepėnaitei – 70
Daugiau informacijos...
 
2020-04-15  -  2020-04-15    Verslininkui turizmo organizatoriui Ričardui Jovaišai – 50
Daugiau informacijos...
 
2020-04-12  -  2020-04-12    Aktorei Adelei Ignatavičienei – 85
Daugiau informacijos...
 
2020-04-10  -  2020-04-10    Teisininkui Sauliui Katuokai – 70
Daugiau informacijos...
 
2020-04-10  -  2020-04-10    Medžio drožėjui Jonui Matuliui – 75
Daugiau informacijos...
 
2020-04-08  -  2020-04-08    Chemikui technologui Kaziui Strazdui – 90
Daugiau informacijos...
 
2020-04-05  -  2020-04-05    Pedagogui Arūnui Vilkončiui – 65
Daugiau informacijos...
 
2020-04-01  -  2020-04-01    Agronomui Justui Strazdui – 125
Daugiau informacijos...
 
2020-03-30  -  2020-03-30    Inžinieriui miškininkui Povilui Baliūnui – 95
Daugiau informacijos...
 
2020-03-30  -  2020-03-30    Kunigui Vytui A. Memėnui – 90
Daugiau informacijos...
 
2020-03-29  -  2020-03-29    Chemikei Vidai Juditai Šukytei – 75
Daugiau informacijos...
 
2020-03-28  -  2020-03-28    Agronomui Alfonsui Giedraičiui – 95
Daugiau informacijos...
 
2020-03-21  -  2020-03-21    Chorvedžiui Ipolitui Dailidėnui – 100
Daugiau informacijos...
 
2020-03-19  -  2020-03-19    Fotomenininkui Juozui Poliui – 100
Daugiau informacijos...
 
2020-03-17  -  2020-03-17    Pianistui Stasiui Kalvaičiui – 130
Daugiau informacijos...
 
2020-03-09  -  2020-03-09    Dvasininkui poetui Antanui Strazdui – 260
Daugiau informacijos...
 
2020-03-09  -  2020-03-09    Dailininkei Valerijai Purlytei – 70
Daugiau informacijos...
 
2020-03-09  -  2020-03-09    Inžinieriui informatikui Liudvikui Bulotui – 80
Daugiau informacijos...
 
2020-03-06  -  2020-03-06    Kalbininkei Silvijai Laurenčikaitei – 60
Daugiau informacijos...
 
2020-03-06  -  2020-03-06    Gydytojui Giedručiui Klimkevičiui – 70
Daugiau informacijos...
 
2020-02-28  -  2020-02-28    Botanikui Vytautui Aleksandrui Butkui – 90
Daugiau informacijos...
 
2020-02-27  -  2020-02-27    Kalbininkui Alfonsui Pilkai – 85
Daugiau informacijos...
 
2020-02-25  -  2020-02-25    Mokslininkui fizikui Stanislavui Sakalauskui – 80
Daugiau informacijos...
 
2020-02-24  -  2020-02-24    Menotyrininkei Daliai Tarandaitei – 60
Daugiau informacijos...
 
2020-02-23  -  2020-02-23    Gydytojui Alvydui Januliui – 80
Daugiau informacijos...
 
2020-02-22  -  2020-02-22    Mokslininkui geologui Vytautui Baltakiui – 90
Daugiau informacijos...
 
2020-02-17  -  2020-02-17    Politikui Donatui Krikštaponiui – 70
Daugiau informacijos...
 
2020-02-17  -  2020-02-17    Ekonomistui Albertui Šimėnui – 70
Daugiau informacijos...
 
2020-02-16  -  2020-02-16    Keramikui Levui Bekerui – 60
Daugiau informacijos...
 
2020-02-16  -  2020-02-16    Tautodailininkui medžio drožėjui ir juvelyrui Robertui Matiukui – 60
Daugiau informacijos...
 
2020-02-15  -  2020-02-15    Kunigui Jonui Labakojui – 90
Daugiau informacijos...
 
2020-02-15  -  2020-02-15    Poetui Algimantui Baltakiui – 90
Daugiau informacijos...
 
2020-02-15  -  2020-02-15    Publicistui Povilui Lapeikiui – 80
Daugiau informacijos...
 
2020-02-10  -  2020-02-10    Bibliografei Apolonijai Jurčiukonienei – 100
Daugiau informacijos...
 
2020-02-07  -  2020-02-07    Gydytojui Romualdui Balaišiui – 80
Daugiau informacijos...
 
2020-02-07  -  2020-02-07    Švietėjai Laimai Ruigienei – 95
Daugiau informacijos...
 
2020-02-06  -  2020-02-06    Geografui Pauliui Kavaliauskui – 75
Daugiau informacijos...
 
2020-02-01  -  2020-02-01    Skulptoriui Leonui Vytautui Striogai – 90
Daugiau informacijos...
 
2020-01-31  -  2020-01-31    Mokslininkui inžinieriui Leonui Zubavičiui – 75
Daugiau informacijos...
 
2020-01-28  -  2020-01-28    Pianistei Gražinai Ručytei-Landsbergienei – 90
Daugiau informacijos...
 
2020-01-28  -  2020-01-28    Agronomui Pranciškui Karosui – 80
Daugiau informacijos...
 
2020-01-20  -  2020-01-20    Kunigui Edmundui Rinkevičiui – 70
Daugiau informacijos...
 
2020-01-20  -  2020-01-20    Ekonomistei ir kraštotyrininkei Onai Gritėnienei – 80
Daugiau informacijos...
 
2020-01-18  -  2020-01-18    Švietėjui Antanui Gineičiui – 160
Daugiau informacijos...
 
2020-01-18  -  2020-01-18    Savivaldos organizatoriui Jonui Valiukoniui – 120
Daugiau informacijos...
 
2020-01-17  -  2020-01-17    Teisininkui Kazimierui Matulevičiui – 120
Daugiau informacijos...
 
2020-01-09  -  2020-01-09    Kunigui Vytautui Griganavičiui – 95
Daugiau informacijos...
 
2020-01-08  -  2020-01-08    Gydytojai Vandai Tumėnienei – 140
Daugiau informacijos...
 
2020-01-05  -  2020-01-05    Poetui ir vyskupui Antanui Baranauskui – 185
Daugiau informacijos...
 
2020-01-03  -  2020-01-03    Gydytojui Juozui Brazaičiui – 170
Daugiau informacijos...
 
2020-01-02  -  2020-01-02    Pedagogui Vytautui Plukui – 85
Daugiau informacijos...
 
2020-01-02  -  2020-01-02    Rašytojui Antanui Biliūnui – 115
Daugiau informacijos...
 
2020-01-02  -  2020-01-02    Fizikui Raimundui Dagiui –90
Daugiau informacijos...
 
2020-01-01  -  2020-01-01    Kunigui Albinui Pipirui – 95
Daugiau informacijos...
 
2020-01-01  -  2020-01-01    Vyskupui Pauliui Antanui Baltakiui – 95
Daugiau informacijos...
 
2020-01-01  -  2020-01-01    Inžinieriui Juozui Ylai – 80
Daugiau informacijos...
 
2019-12-22  -  2019-12-22    Kultūros organizatorei Galinai Germanavičienei – 60
Daugiau informacijos...
 
2019-12-16  -  2019-12-16    Aktoriui ir teatro režisieriui Juozui Kaributui – 110
Daugiau informacijos...
 
2019-11-09  -  2019-11-09    Aviatoriui Vytautui Sriubui – 90
Daugiau informacijos...
 
2019-10-25  -  2019-10-25    Inžinieriui Vytautui Liudvikui Šeštokui – 75
Daugiau informacijos...
 
2019-10-22  -  2019-10-22    Kunigui Dariui Augliui – 40
Daugiau informacijos...
 
2019-10-08  -  2019-10-08    Mokslininkui biologui Juozui Virbickui – 80
Daugiau informacijos...
 
2019-10-03  -  2019-10-03    Pedagogui ir rašytojui Matui Grigoniui – 130
Daugiau informacijos...
 
2019-10-01  -  2019-10-01    Turizmo ir sveikatingumo organizatoriui Henrikui Stankevičiui – 75
Daugiau informacijos...
 
2019-09-20  -  2019-09-20    Kunigui ir rašytojui Juozui Tumui-Vaižgantui – 150
Daugiau informacijos...
 
2019-09-19  -  2019-09-19    Dailininkui skulptoriui Juozapui Kęstučiui Patamsiui – 80
Daugiau informacijos...
 
2019-09-12  -  2019-09-12    Sporto organizatoriui Rimantui Kalibatui – 75
Daugiau informacijos...
 
2019-09-04  -  2019-09-04    Dainininkui Kaziui Gutauskui – 110
Daugiau informacijos...
 
2019-08-27  -  2019-08-27    Mokslininkui vaistininkui Petrui Raudonikiui – 150
Daugiau informacijos...
 
2019-08-14  -  2019-08-14    Sportininkei šaškininkei Stanislavai Ligeikienei – 80
Daugiau informacijos...
 
2019-07-22  -  2019-07-22    Dvasininkui Eduardui Simaškai – 110
Daugiau informacijos...
 
2019-07-21  -  2019-07-21    Sportininkui plaukikui Giedriui Titeniui – 30
Daugiau informacijos...
 
2019-07-13  -  2019-07-13    Miškininkui Pranui Algimantui Sebeikai – 80
Daugiau informacijos...
 
2019-07-06  -  2019-07-06    Teisininkui Egidijui Laužikui – 60
Daugiau informacijos...
 
2019-06-21  -  2019-06-21    Kultūros organizatorei Jolantai Pupkienei – 50
Daugiau informacijos...
 
2019-06-10  -  2019-06-10    Mokslininkui inžinieriui ekonomistui Povilui Vanagui – 80
Daugiau informacijos...
 
2019-06-07  -  2019-06-07    Sporto organizatoriui Algirdui Kovaliūnui – 90
Daugiau informacijos...
 
2019-06-04  -  2019-06-04    Filologui Pranui Gražiui – 90
Daugiau informacijos...
 
2019-05-25  -  2019-05-25    Kraštotyrininkui Povilui Jurkštui – 100
Daugiau informacijos...
 
2019-05-13  -  2019-05-13    Vertėjai Danguolei Žalytei – 60
Daugiau informacijos...
 
2019-04-14  -  2019-04-14    Rašytojui Juozui Baltušiui – 110
Daugiau informacijos...
 
2019-04-08  -  2019-04-08    Visuomenininkui Jonui Baltušnikui – 130
Daugiau informacijos...
 
2019-04-06  -  2019-04-06    Tautodailininkui Valentui Survilai – 60
Daugiau informacijos...
 
2019-03-17  -  2019-03-17    Mokslininkui zootechnikui Algirdui Baniui – 90
Daugiau informacijos...
 
2019-03-12  -  2019-03-12    Tekstologui Vytautui Rakauskui – 90
Daugiau informacijos...
 
2019-03-09  -  2019-03-09    Dailininkui skulptoriui Antanui Žukauskui – 80
Daugiau informacijos...
 
2019-03-08  -  2019-03-08    Kultūros organizatoriui Antanui Verbickui – 60
Daugiau informacijos...
 
2019-03-02  -  2019-03-02    Švietėjui Kaziui Rožanskui – 100
Daugiau informacijos...
 
2019-01-29  -  2019-01-29    Mokslininkui agrochemikui Antanui Serbentavičiui – 100
Daugiau informacijos...
 
2019-01-28  -  2019-01-28    Verslininkui Rimui Jasiūnui – 60
Daugiau informacijos...
 
2019-01-24  -  2019-01-24    Mokslininkei biologei Janinai Gruodienei – 90
Daugiau informacijos...
 
2019-01-21  -  2019-01-21    Mokslininkei pedagogei Apolonijai Paurienei – 90
Daugiau informacijos...
 
2018-12-03  -  2018-12-03    Medicinos biologei Valerijai Bražėnienei – 80
Daugiau informacijos...
 
2018-11-25  -  2018-11-25    Kariškiui Almantui Leikai – 50
Daugiau informacijos...
 
2018-11-20  -  2018-11-20    Kunigui Antanui Baltrukėnui – 110
Daugiau informacijos...
 
2018-11-20  -  2018-11-20    Muzikui Stasiui Sližiui – 100
Daugiau informacijos...
 
2018-11-03  -  2018-11-03    Muziejininkei Teresei Mikeliūnaitei – 90
Daugiau informacijos...
 
2018-11-01  -  2018-11-01    Chorvedžiui Zigmui Leškevičiui – 110
Daugiau informacijos...
 
2018-11-01  -  2018-11-01    Pedagogei vadovei Reginai Drūsienei – 60
Daugiau informacijos...
 
2018-10-11  -  2018-10-11    Pedagogui ir rašytojui Rapolui Šalteniui –110
Daugiau informacijos...
 
2018-09-10  -  2018-09-10    Miškininkui Sigitui Kinderiui – 60
Daugiau informacijos...
 
2018-09-03  -  2018-09-03    Gydytojui Kęstučiui Sukarevičiui – 80
Daugiau informacijos...
 
2018-09-02  -  2018-09-02    Dailininkui ir poetui Donatui Šiliniui – 90
Daugiau informacijos...
 
2018-08-27  -  2018-08-27    Ekonomistui ir politikui Eugenijui Maldeikiui – 60
Daugiau informacijos...
 
2018-08-19  -  2018-08-19    Mokslininkui geologui Viktorui Kemėšiui – 90
Daugiau informacijos...
 
2018-08-15  -  2018-08-15    Pedagogui Titui Dėjui – 100
Daugiau informacijos...
 
2018-07-22  -  2018-07-22    Laisvės gynėjai Nijolei Sadūnaitei – 80
Daugiau informacijos...
 
2018-06-23  -  2018-06-23    Gydytojai Onai Sketerienei – 140
Daugiau informacijos...
 
2018-06-22  -  2018-06-22    Sporto organizatoriui Jonui Petrui Jankauskui – 80
Daugiau informacijos...
 
2018-06-12  -  2018-06-12    Kunigui Antanui Tylai – 110
Daugiau informacijos...
 
2018-06-01  -  2018-06-01    Biologui Juozui Lapieniui – 80
Daugiau informacijos...
 
2018-05-18  -  2018-05-18    Dailininkei tekstilininkei Jadvygai Gervytei-Tvarijonavičienei – 80
Daugiau informacijos...
 
2018-05-17  -  2018-05-17    Bibliotekininkei ir kraštotyrininkei Linai Matiukaitei – 60
Daugiau informacijos...
 
2018-05-12  -  2018-05-12    Rašytojai Mildai Telksnytei – 80
Daugiau informacijos...
 
2018-05-09  -  2018-05-09    Anykščių liaudies teatro kūrėjui Broniui Zabielai – 100
Daugiau informacijos...
 
2018-05-07  -  2018-05-07    Dailininkui skulptoriui Osvaldui Neniškiui – 60
Daugiau informacijos...
 
2018-05-07  -  2018-05-07    Verslininkui ir politikui Vytautui Bernatavičiui – 60
Daugiau informacijos...
 
2018-04-26  -  2018-04-26    Mokslininkui inžinieriui statybininkui Povilui Vainiūnui – 80
Daugiau informacijos...
 
2018-04-24  -  2018-04-24    Choreografei Kristinai Nainienei – 60
Daugiau informacijos...
 
2018-04-22  -  2018-04-22    Verslininkui Raimundui Razmislavičiui – 60
Daugiau informacijos...
 
2018-04-19  -  2018-04-19    Socialinio darbo organizatoriui Osvaldui Žiezdriui – 60
Daugiau informacijos...
 
2018-04-17  -  2018-04-17    Visuomenininkei Idai Emai Karazijienei – 110
Daugiau informacijos...
 
2018-04-14  -  2018-04-14    Mokslininkui fizikui Baliui Grigui – 90
Daugiau informacijos...
 
2018-04-08  -  2018-04-08    Verslininkui ir politikui Vytautui Galvonui – 60
Daugiau informacijos...
 
2018-04-03  -  2018-04-03    Architektui Stanislovui Kalinkai – 80
Daugiau informacijos...
 
2018-04-01  -  2018-04-01    Poetui Gasparui Baltakiui – 130
Daugiau informacijos...
 
2018-03-02  -  2018-03-02    Rašytojai Aldonai Kazanavičienei – 130
Daugiau informacijos...
 
2018-02-26  -  2018-02-26    Teisininkui Arūnui Liogei – 60
Daugiau informacijos...
 
2018-02-23  -  2018-02-23    Savivaldos organizatoriui Eugenijui Pajarskui – 60
Daugiau informacijos...
 
2018-02-18  -  2018-02-18    Dvasininkui teologui Steponui Matuliui – 100
Daugiau informacijos...
 
2018-02-08  -  2018-02-08    Mokslininkui matematikui Giedriui Alkauskui – 40
Daugiau informacijos...
 
2018-02-08  -  2018-02-08    Mokslininkui fizikui Audriui Alkauskui – 40
Daugiau informacijos...
 
2018-02-05  -  2018-02-05    Verslininkui spaustuvininkui Petrui Kalibatui – 70
Daugiau informacijos...
 
2018-01-31  -  2018-01-31    Tautodailininkui Stasiui Karanauskui – 90
Daugiau informacijos...
 
2018-01-26  -  2018-01-26    Mokslininkei gydytojai Onai Palmyrai Butkienei – 80
Daugiau informacijos...
 
2018-01-26  -  2018-01-26    Pedagogui Antanui Vingriui – 90
Daugiau informacijos...
 
2018-01-26  -  2018-01-26    Tautodailininkui Jonui Tvardauskui – 80
Daugiau informacijos...
 
2018-01-24  -  2018-01-24    Inžinieriui Gintautui Vladui Vertelkai – 70
Daugiau informacijos...
 
2018-01-23  -  2018-01-23    Kunigui ir rašytojui Juozui Stankūnui – 110
Daugiau informacijos...
 
2018-01-21  -  2018-01-21    Choreografei Stanislavai Bilevičienei – 80
Daugiau informacijos...
 
2018-01-15  -  2018-01-15    Solistei Eugenijai Klivickaitei – 60
Daugiau informacijos...
 
2018-01-14  -  2018-01-14    Vargonininkui Antanui Kaminskui – 130
Daugiau informacijos...
 
2018-01-05  -  2018-01-05    Mokslininkui inžinieriui Vytautui Dailidėnui – 80
Daugiau informacijos...
 
2018-01-05  -  2018-01-05    Dvasininkui filosofui Stasiui Ylai – 110
Daugiau informacijos...
 
2018-01-02  -  2018-01-02    Mokslininkui informatikui Valentinui Algirdui Černiauskui – 80
Daugiau informacijos...
 
2018-01-01  -  2018-01-01    Fizikei Sigitai Tauraitienei – 80
Daugiau informacijos...
 
2017-11-29  -  2017-11-29    Pedagogui Mindaugui Puodžiukui – 60
Daugiau informacijos...
 
2017-11-25  -  2017-11-25    Kalbininkui Leopoldui Arendsui – 200
Daugiau informacijos...
 
2017-11-11  -  2017-11-11    Kunigui Vytautui Kazimierui Pesliakui – 80
Daugiau informacijos...
 
2017-11-04  -  2017-11-04    Kunigui tikėjimo gynėjui Steponui Pilkai – 100
Daugiau informacijos...
 
2017-10-29  -  2017-10-29    Dailininkei tapytojai Valerijai Ostrauskienei – 90
Daugiau informacijos...
 
2017-10-29  -  2017-10-29    Mokslininkei geografei Reginai Morkūnaitei – 60
Daugiau informacijos...
 
2017-10-12  -  2017-10-12    Sportininkui Romualdui Vitkui – 60
Daugiau informacijos...
 
2017-10-01  -  2017-10-01    Inžinieriui architektui Vytautui Kaušpėdui – 90
Daugiau informacijos...
 
2017-09-28  -  2017-09-28    Teisininkui Ramūnui Gadliauskui – 50
Daugiau informacijos...
 
2017-09-28  -  2017-09-28    Bibliografei ir vertėjai Valerijai Vilnonytei – 90
Daugiau informacijos...
 
2017-09-26  -  2017-09-26    Visuomenininkui Vitui Mykolui Zaikauskui – 80
Daugiau informacijos...
 
2017-09-02  -  2017-09-02    Biologui ir zootechnikui Vaclovui Buitvydui – 85
Daugiau informacijos...
 
2017-08-31  -  2017-08-31    Dailininkei Severijai Inčirauskaitei-Kriaunevičienei – 40
Daugiau informacijos...
 
2017-08-28  -  2017-08-28    Kultūros organizatorei Aldonai Širvinskienei – 60
Daugiau informacijos...
 
2017-08-27  -  2017-08-27    Pedagogei Tamarai Božok – 60
Daugiau informacijos...
 
2017-08-22  -  2017-08-22    Sporto organizatoriui Žilvinui Ovsiukui – 40
Daugiau informacijos...
 
2017-08-21  -  2017-08-21    Sportininkui bridžo žaidėjui Albertui Tylai – 60
Daugiau informacijos...
 
2017-08-10  -  2017-08-10    Ekskunigui ir rašytojui Jonui Ragauskui – 110
Daugiau informacijos...
 
2017-08-04  -  2017-08-04    Inžinieriui hidrotechikui Jonui Ziberkui – 110
Daugiau informacijos...
 
2017-08-02  -  2017-08-02    Muzikos pedagogei ir chorvedei Joanai Šimkutei – 85
Daugiau informacijos...
 
2017-07-28  -  2017-07-28    Vargonininkei Norai Grikštaitei-Nkemkai – 40
Daugiau informacijos...
 
2017-07-22  -  2017-07-22    Miškininkui Ipolitui Vilkončiui – 90
Daugiau informacijos...
 
2017-07-11  -  2017-07-11    Inžinieriui vadovui Eugenijui Andriejauskui – 60
Daugiau informacijos...
 
2017-07-01  -  2017-07-01    Knygnešiui Juozui Maldžiui – 155
Daugiau informacijos...
 
2017-06-18  -  2017-06-18    Gydytojui ir visuomenininkui Adomui Laskauskui – 130
Daugiau informacijos...
 
2017-06-14  -  2017-06-14    Fotomenininkui, politikui Vytautui Januliui – 60
Daugiau informacijos...
 
2017-05-28  -  2017-05-28    Dizainerei Kristinai Kruopienytei-Narūnei – 40
Daugiau informacijos...
 
2017-05-16  -  2017-05-16    Kultūros organizatorei Bronei Lukaitienei – 80
Daugiau informacijos...
 
2017-05-15  -  2017-05-15    Kalbininkui Kazimierui Kuzaviniui – 90
Daugiau informacijos...
 
2017-04-19  -  2017-04-19    Laisvės gynėjui Antanui Slučkai-Šarūnui – 100
Daugiau informacijos...
 
2017-04-06  -  2017-04-06    Tautodailininkei ir kraštotyrininkei Danutei Gečytei – 50
Daugiau informacijos...
 
2017-03-24  -  2017-03-24    Operos solistei Stasei Repečkaitei – 90
Daugiau informacijos...
 
2017-03-19  -  2017-03-19    Vienuolei visuomenininkei Apolonijai Sereikytei - Seseriai Marijai Augustai – 110
Daugiau informacijos...
 
2017-03-16  -  2017-03-16    Pedagogui ir rašytojui Vladui Baleišiui – 110
Daugiau informacijos...
 
2017-03-14  -  2017-03-14    Teisininkei Reginai Jackūnienei – 60
Daugiau informacijos...
 
2017-03-14  -  2017-03-14    Rašytojui Juozui Parojui – 100
Daugiau informacijos...
 
2017-03-10  -  2017-03-10    Mokslininkui inžinieriui Valentinui Mickūnaičiui – 80
Daugiau informacijos...
 
2017-03-09  -  2017-03-09    Kunigui bažnyčios statytojui Kazimierui Grinkevičiui – 150
Daugiau informacijos...
 
2017-03-01  -  2017-03-01    Kalbininkui Vytautui Vitkūnui – 80
Daugiau informacijos...
 
2017-02-22  -  2017-02-22    Gydytojui Kęstučiui Ferensui – 60
Daugiau informacijos...
 
2017-02-16  -  2017-02-16    Pedagogui Vaciui Bražėnui – 80
Daugiau informacijos...
 
2017-02-11  -  2017-02-11    Muzikantui ir žurnalistui Arnoldui Lukošiui – 50
Daugiau informacijos...
 
2017-01-12  -  2017-01-12    Literatei Domicelei Juodžiūnaitei – 90
Daugiau informacijos...
 
2017-01-12  -  2017-01-12    Mokslininkei agronomei Albinai Birutei Rašinskienei – 80
Daugiau informacijos...
 
2017-01-09  -  2017-01-09    Jūros geologui ir mineralogui Marijonui Repečkai – 80
Daugiau informacijos...
 
2017-01-08  -  2017-01-08    Dailininkei grafikei Loretai Uzdraitei – 40
Daugiau informacijos...
 
2017-01-03  -  2017-01-03    Filologui ir muzikologui Stasiui Baliūnui – 90
Daugiau informacijos...
 
2017-01-02  -  2017-01-02    Kultūros organizatorei Vidai Dičiūnaitei – 60
Daugiau informacijos...
 
2017-01-01  -  2017-01-01    Kanauninkui Jonui Pilkai – 100
Daugiau informacijos...
 
2016-12-23  -  2016-12-23    Inžinieriui Klemensui Karosui – 150
Daugiau informacijos...
 
2016-12-23  -  2016-12-23    Inžinieriui ir žurnalistui Antanui Ališauskui – 65
Daugiau informacijos...
 
2016-12-14  -  2016-12-14    Pedagogui Kaziui Gražiui – 80
Daugiau informacijos...
 
2016-12-02  -  2016-12-02    Kunigui Petrui Liepai – 130
Daugiau informacijos...
 
2016-11-27  -  2016-11-27    Laisvės gynėjui Antanui Kadžioniui – 70
Daugiau informacijos...
 
2016-11-16  -  2016-11-16    Inžinieriui Antanui Juozapavičiui – 100
Daugiau informacijos...
 
2016-11-15  -  2016-11-15    Kunigui Klemensui Šoviui – 130
Daugiau informacijos...
 
2016-11-14  -  2016-11-14    Gydytojai Dalijai Merfeldienei – 65
Daugiau informacijos...
 
2016-10-26  -  2016-10-26    Vaistininkui ir švietėjui Antanui Trečiokui – 130
Daugiau informacijos...
 
2016-10-19  -  2016-10-19    Aktorei Jūratei Jankauskaitei-Stankienei – 80
Daugiau informacijos...
 
2016-10-11  -  2016-10-11    Mokytojui Jonui Šlapšiui – 110
Daugiau informacijos...
 
2016-10-10  -  2016-10-10    Kunigui Steponui Galvydžiui – 100
Daugiau informacijos...
 
2016-10-05  -  2016-10-05    Knygnešiui Simonui Bakanauskui – 150
Daugiau informacijos...
 
2016-10-05  -  2016-10-05    Dailininkui Broniui Pajarskui – 90
Daugiau informacijos...
 
2016-09-25  -  2016-09-25    Rašytojui Kaziui Inčiūrai – 110
Daugiau informacijos...
 
2016-09-18  -  2016-09-18    Kunigui Jonui Žvirbliui – 105
Daugiau informacijos...
 
2016-08-28  -  2016-08-28    Pedagogui Juozui Vytautui Stroliai – 85
Daugiau informacijos...
 
2016-08-25  -  2016-08-25    Literatei Reginai Kardišauskienei – 75
Daugiau informacijos...
 
2016-07-28  -  2016-07-28    Gydytojui Ričardui Lapinskui – 60
Daugiau informacijos...
 
2016-07-27  -  2016-07-27    Dailininkui Kajetonui Sklėriui – 140
Daugiau informacijos...
 
2016-07-24  -  2016-07-24    Istorikei Aldonai Prašmantaitei – 60
Daugiau informacijos...
 
2016-07-15  -  2016-07-15    Vertėjui Feliksui Vaitiekūnui – 90
Daugiau informacijos...
 
2016-07-12  -  2016-07-12    Kunigui Pranciškui Zabielai – 140
Daugiau informacijos...
 
2016-07-02  -  2016-07-02    Gamtininkei hidrometeorologei Vidai Augulienei – 60
Daugiau informacijos...
 
2016-07-01  -  2016-07-01    Bibliografui Stanislavui Dubauskui – 80
Daugiau informacijos...
 
2016-06-20  -  2016-06-20    Mokslininkui biochemikui Arvydui Markuckui – 60
Daugiau informacijos...
 
2016-06-14  -  2016-06-14    Kariškiui Jonui Kapčiui – 110
Daugiau informacijos...
 
2016-06-13  -  2016-06-13    Biologui agrochemikui Jonui Mažvilai – 80
Daugiau informacijos...
 
2016-06-07  -  2016-06-07    Pedagogui kraštotyrininkui Juozui Šiaučiūnui – 110
Daugiau informacijos...
 
2016-06-07  -  2016-06-07    Choreografei Neringai Untulienei – 40
Daugiau informacijos...
 
2016-05-30  -  2016-05-30    Dainininkei Vitalijai Kirstukaitei – 60
Daugiau informacijos...
 
2016-05-28  -  2016-05-28    Teisininkui Antanui Gailiušiui – 110
Daugiau informacijos...
 
2016-05-23  -  2016-05-23    Sporto organizatoriui Remigijui Bimbai – 40
Daugiau informacijos...
 
2016-05-16  -  2016-05-16    Inžinieriui Pranui Baltakiui – 90
Daugiau informacijos...
 
2016-04-28  -  2016-04-28    Geografui Juozui Dubrai – 80
Daugiau informacijos...
 
2016-04-28  -  2016-04-28    Miškininkui Adolfui Bulvidui – 90
Daugiau informacijos...
 
2016-04-23  -  2016-04-23    Švietėjai Kotrynai Repčienei – 130
Daugiau informacijos...
 
2016-04-11  -  2016-04-11    Žurnalistei Almai Valantinienei – 60
Daugiau informacijos...
 
2016-04-09  -  2016-04-09    Verslininkui ir sportininkui Arūnui Strumskiui – 50
Daugiau informacijos...
 
2016-04-09  -  2016-04-09    Istorikui Domui Butėnui – 90
Daugiau informacijos...
 
2016-03-25  -  2016-03-25    Verslininkui Rimgaudui Mickui – 60
Daugiau informacijos...
 
2016-03-08  -  2016-03-08    Muzikantui Liudui Survilai – 100
Daugiau informacijos...
 
2016-03-04  -  2016-03-04    Kunigui Juozui Merkiui – 100
Daugiau informacijos...
 
2016-02-28  -  2016-03-01    Medžio drožėjui Liudui Tarabildai – 100
Daugiau informacijos...
 
2016-02-14  -  2016-02-14    Dvasininkui Antanui Karosui – 160
Daugiau informacijos...
 
2016-02-11  -  2016-02-11    Pedagogei Jonei Marciukienei – 90
Daugiau informacijos...
 
2016-02-03  -  2016-02-03    Geologui Stasiui Žeibai – 100
Daugiau informacijos...
 
2016-02-03  -  2016-02-03    Poetui Klemensui Kairiui – 180
Daugiau informacijos...
 
2016-01-16  -  2016-01-16    Teologui Jonui Gutauskui – 110
Daugiau informacijos...
 
2016-01-15  -  2016-01-15    Menotyrininkei teatrologei Vidai Savičiūnaitei – 60
Daugiau informacijos...
 
2016-01-11  -  2016-01-11    Vienuoliui visuomenininkui Jonui Šakaliui – 90
Daugiau informacijos...
 
2016-01-01  -  2016-01-01    Matematikei Aldonai Statulevičienei – 80
Daugiau informacijos...
 
2015-12-16  -  2015-12-16    Chorvedžiui Pranui Sližiui – 100
Daugiau informacijos...
 
2015-11-28  -  2015-11-28    Dvasininkui Klemensui Gutauskui – 100
Daugiau informacijos...
 
2015-11-13  -  2015-11-13    Karo inžinieriui Baliui Sližiui – 130
Daugiau informacijos...
 
2015-10-30  -  2015-10-30    Verslininkui Jonui Prūsui – 150
Daugiau informacijos...
 
2015-10-23  -  2015-10-23    Miškininkui Jonui Kiaušui – 110
Daugiau informacijos...
 
2015-09-26  -  2015-09-26    Rašytojui Leonui Keblui – 90
Daugiau informacijos...
 
2015-04-06  -  2015-04-06    Visuomenininkui Juozui Šiaučiuliui – 100
Daugiau informacijos...
 
2015-02-04  -  2015-02-04    Teisininkui Petrui Jokubkai – 100
Daugiau informacijos...
 
2015-01-26  -  2015-01-26    Istorikui Klemensui Simaškai – 90
Daugiau informacijos...
 
2015-01-12  -  2015-01-12    Chorvedžiui Karoliui Pukevičiui – 130
Daugiau informacijos...
 
2015-01-06  -  2015-01-06    Dvasininkui Anicetui Meškauskui – 130
Daugiau informacijos...
 
2015-01-01  -  2015-01-01    Literatei Irenai Aleknienei – 100
Daugiau informacijos...
 
2006-07-24  -  2006-07-30    Tinklalapio www.anykstenai.lt atidarymo savaitė
Daugiau informacijos...