Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2014-01-22   Pro memoria. Gydytojas ir visuomenininkas Vincentas Rastenis
 
 

2014 m. sausio 14 d. Vilniuje, eidamas 92-uosius metus, amžinybėn iškeliavo Ateitininkų federacijos Atkuriamojo komiteto pirmininkas gydytojas VINCENTAS RASTENIS (1922–2014).

V. Rastenis gimė 1922 m. rugsėjo 17 d. Utenos apskrities Tauragnų valsčiuje, Vajasiškio parapijoje. Vincentas buvo vyriausias iš 6 vaikų (5 broliukų ir sesutės). Mokėsi Gatelių kaimo ir Salako miestelio pradžios mokyklose, 1938 m. – Zarasų gimnazijoje, nuo 1939 m. – Utenos gimnazijoje, kurią baigė 1944 m.

1939 m. jis tapo ateitininku, dalyvavo gimnazijos chore, buvo gimnazijos Šaulių sąjungos kuopos narys, 1941 m. Birželio sukilimo dalyvis, dalyvavo vaduojant Uteną, nuo 1943 m. priklausė Lietuvos laisvės armijai, o 1944 m. – generolo Povilo Plechavičiaus vietinės rinktinės Marijampolės karo mokyklos kariūnas.

1944 m. V. Rastenis buvo įstojęs į Kauno kunigų seminariją, bet suabejojęs savo pašaukimu kunigystei 1945 m. įstojo į Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą, jį baigęs, nuo 1950 m. dirbo gydytoju Anykščiuose, Panevėžyje, paskui Vilniuje.

1949 m. jis vedė Valentiną Vilkončiūtę ir drauge išaugino 4 vaikus: Mindaugą, Gediminą, Gražiną ir Skirmantę.

1989 m. sausio 7 d. Vilniuje vykusioje ateitininkų ir katalikiškos visuomenės konferencijoje  išrinktas Lietuvos ateitininkų federacijos atkūrimo komiteto pirmininku. 1989 m. lapkričio 25–26 d. Vilniuje vykusiame Ateitininkų federacijos Atkuriamajame suvažiavime išrinktas Ateitininkų federacijos vicepirmininku, kuriuo buvo iki 1999 m. 1989–1999 m. Vincentas Rastenis ėjo ateitininkų sendraugių pirmininko pareigas, vėliau buvo ateitininkų sendraugių garbės pirmininkas.

Vienijamės maldoje už brangų Ateitininką, dėkojame Dievui už visas  a. a. Vincento Rastenio gyvenimo dovanas ir pamokas ateitininkams, o  ypač už atkurtą Ateitininkų organizaciją.

Apkabiname malda ir visus Jam brangius artimuosius.

Rozvita Vareikienė
Ateitininkų federacijos pirmininkė

Velionis buvo pašarvotas Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčios Rūsio menėje. Į jo šermenis atėjo ir buvusį ilgametį bendražygį bei bendraamžį pagerbė buvęs Ateitininkų federacijos dvasios tėvas kunigas Vaclovas Aliulis.

Urna su V. Rastenio palaikais sausio 16 d. buvo palydėta į Troškūnus, kur palaidota šeimos kapavietėje šalia anksčiau mirusios žmonos – miškininko Ipolito Vilkončiaus sesers. Laidotuvėse dalyvavo ir gydytojo gyvenimo tarpsnį Panevėžyje prisiminė jo bičiulis kunigas monsinjoras Juozapas Antanavičius.

-anykstenai.lt

 
 
    Atgal...