Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2014-02-17   Pro memoria. Kunigas jubiliatas Bronius Žilinskas
 
 

2014 m. vasario 17 d., eidamas 91-uosius metus, Panevėžyje mirė kunigas jubiliatas Bronius ŽILINSKAS (1923–1960–2014).

A+A Bronius ŽilinskasKun. Bronius gimė 1923 m. lapkričio 8 d. Zarasų rajone, Bajorėlių kaime, neturtingų valstiečių šeimoje. 1935 m. baigęs Ramoniškių pradžios mokyklą, tais pačiais metais mokslus tęsė Salako šešių skyrių mokykloje, kurią baigė 1937 m. Dėl nepritekliaus negalėdamas mokytis gimnazijoje, dirbo su tėveliais ūkyje ir mokėsi privačiai. Šitaip pasiruošęs 1942 m. įstojo į Kauno suaugusiųjų gimnazijos septintą klasę. 1944 m. baigęs gimnaziją iki 1948 m. dirbo tėvų ūkyje. Tais metais susiorganizavus kolektyviniams ūkiams, buvo išrinktas sąskaitininko pareigoms, kurias ėjo trejus metus. 1951 m. jis persikėlė gyventi į Vilnių, kur iki pat įstojimo į Kauno kunigų seminariją 1955 m. dirbo batsiuviu.

1960 m. balandžio 14 d. vyskupo Julijono Steponavičiaus pašventintas kunigu. Kunigišką vikaro tarnystę pradėjo Vaškų parapijoje, o po trejų metų buvo paskirtas į Grūžių parapiją administratoriumi, kiek vėliau klebonu ir tarnavo čia iki 1974 m. Nuo tų metų klebono pareigas ėjo Onuškio parapijoje. Nuo 1977 m. pasiųstas į Linkuvos parapiją vikaro pareigoms, kurias ėjo iki 1981 m. Tais metais perėmęs trumpam kaimyninės Pamūšio parapijos vikaro pareigas, paskirtas tos pačios parapijos klebonu. Po dešimties metų skiriamas Viešintų parapijos klebonu ir dirbo čia iki pat 2000 m., kuomet susilpnėjus sveikatai ėjo altaristos tarnybą Anykščiuose. Kun. Bronius nuo 2013 m. rugpjūčio gyveno ir gydėsi Panevėžio šv. Juozapo globos namuose.

Kun. jubil. Bronius Žilinskas pašarvotas Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje. Laidotuvių Šv. Mišios – vasario 20 dieną, ketvirtadienį, 12 val. Kunigas laidojamas Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios šventoriuje.

Tegul ilsisi ramybėje!

Panevėžio vyskupijos kurija

 
 
    Atgal...