Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2014-06-02   Pro memoria. Mokytojas Mečislovas Kanceriavičius
 
 

Brėkštant 2014 metų birželio 1-osios rytui nustojo plakusi ilgamečio Staškūniškio pagrindinės mokyklos direktoriaus ir mokytojo Mečislovo KANCERIAVIČIAUS (1926–2014) širdis.

A+A Mečislovas KanceriavičiusMečislovas Kancerevičius gimė 1926 metais liepos 13 dieną Ukmergės apskrities Širvintų rajone, darbininkų šeimoje. Mokėsi Širvintų pradinėje mokykloje ir progimnazijoje, Ukmergės valstybinėje gimnazijoje.

1944 metais, kaip pats rašo savo autobiografijoje, „turėdamas palinkimą į mokytojo profesiją", pradeda mokytojauti Anykščių rajono Staškūniškio pradinėje (vėliau septynmetė, aštuonmetė, dešimtmetė) mokykloje ir visą gyvenimą paskiria Staškūniškio kraštui.

1947–1949 metais neakivaizdžiai mokosi Kauno mokytojų seminarijoje ir ją baigia įgydamas pradinės mokyklos mokytojo kvalifikaciją. 1951 metais įstoja į Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto neakivaizdinį skyrių, kurį sėkmingai baigia 1959 metais, mokytis vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo specialybės.

1950 metais M. Kancerevičius paskiriamas Staškūniškio septynmetės mokyklos direktoriumi, šiose pareigose dirba iki pat išėjimo į užtarnautą poilsį 1986 metais. Kaip direktorius ir mokytojas, M. Kancerevičius pasižymėjo stropumu, pareigingumu, reiklumu sau ir kitiems, tuo pačiu visada suteikdavo metodinę ir vadybinę pagalbą naujai pradėjusiems dirbti mokytojams. Ir sulaukęs garbaus amžiaus jis domėjosi mokykla ir gyvenimo aktualijomis.

Nuoširdžiai užjaučiame žmoną Reginą ir dukrą Auksę vyrui ir tėveliui mirus, o mums visiems lieka gražus jo taurios asmenybės atminimas.

Anykščių rajono savivaldybė

 
 
    Atgal...