Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2015-12-10   Pro memoria. Kultūros organizatorius Juozas Dailydė
 
 

2015 m. gruodžio 10 d. Kaune, eidamas 75-uosius metus, mirė verslininkas ir kultūros organizatorius Juozas DAILYDĖ  (1941–2015).

A+A Juozas Dailydė

Kauno ir Anykščių rajonų bendruomenės neteko Juozo Dailydės – ilgamečio vadovo, aktyvaus, pareigingo ir nuoširdaus žmogaus, tikro piliečio ir patrioto.

Juozas Dailydė gimė 1941 m. rugsėjo 24 d. Molėtų rajone. Iš tėvų valstiečių paveldėjęs darbštumą, atsakomybės jausmą ir meilę gimtam kraštui, Juozas šias vertybes puoselėjo ir jomis vadovavosi visą savo gyvenimą.

1962 m. su pagyrimu baigęs agronomijos mokslus Salų (Rokiškio r.) žemės ūkio technikume, dirbo Leliūnų, Jokūbavos žemės ūkio įmonėse Anykščių rajone,  vėliau buvo paskirtas šio rajono partijos ir vykdomojo komiteto vadovu.

Anykščiuose Juozas Dailydė buvo aktyvus kultūrinės veiklos organizatorius, švenčių, renginių rėmėjas. Jo rūpesčiu 1976 m. buvo pastatyti nauji kultūros namai, jo ir kitų krašto šviesuolių iniciatyva įkurtas Arklio muziejus, pastatytas paminklas rašytojui Antanui Vienuoliui-Žukauskui.

1984 m. Juozas Dailydė buvo paskirtas Kauno rajono deputatų tarybos vykdomojo komiteto pirmininku. Jam vadovaujant įgyvendinta daug žmonėms reikšmingų gamybos, socialinių ir kultūros projektų. Nuo 1991 m. dirbo privačiame versle.

Juozas buvo nuoširdus, mokantis išklausyti, padėti ir pradžiuginti, turintis stiprią valią ir kantrybę, sugebantis kurti ir puoselėti savojo krašto grožį. Nors Juozas Dailydė išėjo, bet  liko prasmingi darbai, nesavanaudiška meilė žmonėms. Jį visuomet prisiminsime kaip draugišką, mylintį gyvenimą ir ypatingu kuklumu pasižymėjusį žmogų. Šviesus atminimas išliks jį pažinojusių ir su juo ilgus metus dirbusiųjų atmintyje.

Liūdime su šeima, artimaisiais ir visais Jį pažinojusiais.

Valerijus Makūnas,
Kauno rajono savivaldybės meras 

Velionio palaikai pašarvoti Gerojo Ganytojo parapijos šarvojimo salėje (V. Krėvės pr. 95 A, Kaunas). Į amžinojo poilsio vietą Anykščių krašte Juozas Dailydė bus išlydimas gruodžio 12 d. 11 val., laidojamas Kavarsko kapinėse.

 
 
    Atgal...