Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2016-02-22   Pro memoria. Mokytoja Stanislava Bražėnienė
 
 

2016 m. vasario 17-ąją Anykščiuose užgeso pedagogė anglų kalbos mokytoja Stanislava BRAŽĖNIENĖ (1941 02 09 – 2016 02 17).

...tik nupuls pilnas mėnuo ir žvaigždės
Ir šešėliai nutįs –
O, kaip veržias į širdį ir žemę
Toks skaudus ilgesys!..

Prasivėrus Amžinybės vartams, sušvinta deginamai skaudi tiesa – nutrūko jungtis, siejusi su didelės ir kilnios dvasios žmogumi – mokytoja Stanislava Bražėniene, kuri augino ir skleidė meilę, gerumą, sielos dosnumą, bičiulystę, atjautą, švelnumą, atsakomybę. Likimas jai siuntė skaudžių potyrių kupiną laiką: karo ir pokario audrų krečiamą vaikystę bei paauglystę, vedė pilnais svaigių romantiškų svajonių, kūrybinių polėkių ir dramatiškų praradimų jaunystės vieškeliais, lydėjo į šeimos darną ir kasdieninį mokyklos koridorių šurmulį. Išmintis ir Meilė mokė kantrybės, reikalavo dalyti tiesą, tikrą, nesumeluotą šilumą visiems, buvusiems šalia, – mokiniams, kolegoms, šeimai, – kiekvienam, išgyvenančiam liūdesį ar kartėlį.

Metai, atiduoti kitiems – Jono Biliūno gimnazijai, Anykščiams ir anykštėnams – liudija šviesaus, tauraus ir be galo atsidavusio gyvenimo pareigai žmogaus būtį, įpareigojančią esančius ir būsiančius. Nuostabą kelia mokytojos Stanislavos Bražėnienės gebėjimas jausti žmogų – be šešėlio distancijos ar šaltuko, dažnai kaustančio skirtingų kartų bendravimą. Visuomet jaunatviška ir tolerantiška, visados šneki ir turinti ką pasakyti, nesėkmėse paguodžianti ar juokais paverčianti tai, kas vienadieniška ir menka. Tokia ji žvelgia į mus stovėdama Amžinybės vartuose, todėl šitaip veržias į širdį ir dangų nuostabus ir graudus ilgesys...

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos bendruomenė

Kun. Justo JASĖNO pamokslas, pasakytas vasario 19-ąją, atsisveikinant su Mokytoja Stanislava Bražėniene.

Vasario 19-ąją Mokytoja palydėta į amžinojo poilsio vietą Anykščių naujosiose kapinėse.

 
 
    Atgal...