Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2016-07-20   Pasaulio anykštėnų bendrija kviečia į bendruomeninę akciją
 
 

Pasaulio anykštėnų bendrijos akcija
„Profesionalaus meno kūriniai gimtinei“

Akcijos tikslai:

1. Suburti anykštėnų bendruomenę ilgalaikės išliekamosios svarbos kūrybinei iniciatyvai remti.

2. Sukaupti visuomeninės paramos lėšas profesionalaus meno projektui finansuoti.

3. Sukurti ir sumontuoti Anykščių Šv. Mato bažnyčios centrinių durų metalo plastikos reljefinę kompoziciją kaip naują monumentaliojo meno kūrinį, praturtinantį sakralinio meno erdvę.

Pirminis Anykščių Šv. Mato bažnyčios centrinių durų eskizas (autorius – Romualdas Inčirauskas).

Akcijos dalyviai – rėmėjai

1. Akcijos rėmėju gali tapti kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo, savo piniginiu ar jam prilyginamu įnašu prisidedantis prie šios akcijos tikslų įgyvendinimo.

2. Rėmėjo įnašas gali būti priimamas:

- grynaisiais pinigais eurais – tik akcijos simbolika pažymėtose šios akcijos paramos rinkimo vietose;

- banko pervedimu į specialią, šiai akcijai įgyvendinti atidarytą, Pasaulio anykštėnų bendrijos sąskaitą LT54 7300 0101 4905 4231 AB banke SWEDBANK;

- nefinansiniu indėliu, kuris įkainojamas individualiai Akcijos organizacinio komiteto ir rėmėjo sutartimi.

3. Akcijos rėmėju galima tapti:

- už 2000 (du tūkstančius) eurų ir daugiau įsigijus individualią vardinę rėmėjo lentelę, tvirtinamą Fundatorių galerijoje šalia Anykščių Šv. Mato bažnyčios centrinių durų;

- už 500–2000 (penkis šimtus – du tūkstančius) eurų  įsigijus teisę patekti į vardinį rėmėjų sąrašą plokštėje Fundatorių galerijoje šalia Anykščių Šv. Mato bažnyčios centrinių durų;

- už 300–500 (tris šimtus – penkis šimtus) eurų įsigijus teisę patekti į vardinį rėmėjų sąrašą Fundatorių knygoje, saugomoje Anykščių Šv. Mato parapijos archyve;

- už 50 (penkiasdešimt) eurų įsigijus suvenyrą – vardinį rėmėjo liudijimą;

- už 10 (dešimt) eurų įsigijus suvenyrą – numeruotą atviruką, liudijantį apie paramą akcijai.

4. Atvirukai nuo 2016 m. liepos 22 d. platinami Akcijos simbolika pažymėtose vietose, registruojant juos gaunančius akcijos rėmėjus, jiems sutikus.

5. Vardiniai rėmėjo liudijimai gali būti įteikiami Akcijos simbolika pažymėtose vietose, registruojant juos gaunančius akcijos rėmėjus, jiems sutikus. Gavus paramos lėšas banko pervedimais, liudijimai perduodami kitais būdais ar paštu.

6. Atvirukų ir vardinių liudijimų skaičius vienam asmeniui neribojamas. Akcijos rėmėjo pageidavimu vardinis liudijimas gali būti išrašomas ir kito jo nurodyto asmens vardu.

7. Fundatorių knyga ir Fundatorių galerija pradedama formuoti Akcijos organizacinio komiteto sprendimu, baigiant akciją ir apibendrinant gautą paramą ir rėmėjų sąrašus.

8. Vieno rėmėjo skirtingu metu suteikta parama Akcijai sumuojama kaip bendras Akcijos indėlis, lemiantis pagarbos ženklą Fundatorių knygoje ar Galerijoje.

-anykstenai.lt

 
 
    Atgal...