Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2016-08-10   Pro memoria. Gydytojas Leonas Šiaučiulis
 
 

2016 m. rugpjūčio 5 d. Vilniuje, eidamas 84-uosius metus, mirė gydytojas psichiatras Leonas ŠIAUČIULIS (1932–2016), daugiau kaip pusę šimtmečio gydęs Anykščių krašto žmones.

A+A Leonas ŠiaučiulisMes bejėgiai prieš mirtį, bet ji per silpna sunaikinti prisiminimus ir paliktą šviesą, nes „juk šviesa nemiršta – pasilieka žolėj, žiede ir vaiko akyse...“
Justinas Marcinkevičius, poetas

Leonas Šiaučiulis gimė 1932 m. gruodžio 17 d. Utenos apskrities Tauragnų kaime Antano ir Teklės Šiaučiulių šeimoje. Jis buvo antras sūnus šeimoje, po jo gimė dar 2 seserys. Tėvai gyveno Raguvos miestelyje, ten iki karo tėvas Antanas vargonininkavo. Raguvos gimnazijoje Leonas mokėsi vienoje klasėje su būsima žmona Aldona ir jos seserimi, kuri vėliau ištekėjo už geriausio Leono draugo. Susitikę Vilniaus universitete, kur Leonas studijavo mediciną, o Aldona – matematiką, jiedu nebesiskyrė iki gyvenimo pabaigos. Pernai liepos 3 d. pažymėjo savo sutuoktuvių deimantinį jubiliejų – 60 bendro gyvenimo metų. Tą patį mėnesį Aldona mirė.

Šeima užaugino 3 vaikus: Virginiją, Astą ir Saulių. Didžiausias gyvenimo turtas – 10 anūkų ir 4 provaikaičiai.

1956 metais baigęs Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto Medicinos fakultetą, kur įgijo gydytojo specialybę, atvyko dirbti į tuometinę Anykščių rajono centrinę ligoninę, kur buvo priimtas gydytoju terapeutu. 1962 m. rugsėjo 7 d. buvo perkeltas dirbti į Neurologijos skyrių gydytoju neurologu. 1966 m. įgijo gydytojo psichiatro specialybę.

Leonas Šiaučiulis 51 metus gydė Anykščių krašto žmones, 41 metus dirbo gydytoju psichiatru. Jis mylėjo žmones, gydė ir rūpinosi jais. Paskutinė gydytojo darbovietė buvo Anykščių rajono psichikos sveikatos centras. Jo šviesus prisiminimas išliks jį pažinojusių, su juo dirbusių atmintyje.

Gydytojas rugpjūčio 8 d. amžinojo poilsio atgulė Vilniaus Karveliškių kapinėse prie žmonos Aldonos.

Anykščių rajono psichikos sveikatos centras
Anykščių rajono gydytojai

 
 
    Atgal...